ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Uygulama Rehberleri


Başlık Yazar Dosya Okunma
Adrenal Hastalarda Perioperatif Yaklaşım Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 908
Adrenal Yetmezlik Nedeni ile Hidrokortizon Kullanan Hastalar İçin Acil Durum Tedavi Planı Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 940
Büyüme Hormonu Eksikliği - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3560
Çedd Çocuk Diyabet Grubu Dka Tedavi Ve İzlem Rehberi (Kasım 2016) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 5891
Cinsel Gelişim Bozukluğu Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 445
Çocuk Diyabet Kampları Yönergesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 17
Çocuk ve Ergen için Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 170
Çocuk ve Ergenlerde Diabetes Mellitus’un Perioperatif Yönetimi Prof. Dr. Servet Erdal Adal, Doç. Dr. Erdal Eren Dosyayı Göster/İndir 342
Çocukluk Çağı Diyabeti Tanı ve Tedavi Rehberi - 2018 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 1531
Dergi editörlüğü, Hakemlik Makale yazımı Prof. Dr. Feyza Darendeliler Dosyayı Göster/İndir 35
Diyabet Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 346
Endokrin Hastalıklarda Fizik Aktivite Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 222
Geçiş İlkeleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3092
Klinik Uygulama Algoritmaları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 1668
Konjenital Adrenal Hiperplazi Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 320
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Guffon Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 125
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Martins Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 91
Obezite El Kitabı Prof. Dr. Ayşehan Akıncı Dosyayı Göster/İndir 374
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 153
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 101
Persentil Kız Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 73
Persentil Kız Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 104
Persentil Turner Sendromu(Ağırlık-VKİ) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 27
Persentil Turner Sendromu(Boy) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 38
Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 199
Sürekli glukoz izleminin etkin kullanımı 2020 Prof. Dr. Şükrü Hatun Dosyayı Göster/İndir 101
Tip 1 Diyabetli Mülteciler İçin Eğitim Kitapçığı Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 185
Tiroid Ca'lı Çocukların Erişkin Endokrinoloji Kliniğine Geçiş Formu Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 76
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3177
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3152

Hasta Onam Formları


Başlık Yazar Dosya Okunma
Androcur Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 68
Arimidex Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 66
Bifosfonat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 89
Bromokriptin-Kabergolin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 43
Büyüme Hormonu Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 249
Büyüme Hormonu Uyarı Testi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 90
DDAVP Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 46
Diyabet Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 64
Endokrin Testleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 118
Hidrokortizon Kullanımı Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 68
Hipertiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 76
Hipotiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 67
Metformin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 78
Orlistat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 37
Östrojen Preparatları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 118
Santral Puberte Prekoks Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 324