ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Uygulama Rehberleri


Başlık Yazar Dosya Okunma
Adrenal Çalışma Grubu Uzlaşı Rehberi Temmuz 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 533
Adrenal Hastalarda Perioperatif Yaklaşım Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 1577
Adrenal Yetmezlik Nedeni ile Hidrokortizon Kullanan Hastalar İçin Acil Durum Tedavi Planı Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 1781
BOY KISALIĞI VE BÜYÜME HORMONU TEDAVİSİ UZLAŞILARI 2024 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 15
Büyüme Hormonu Eksikliği - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 4126
Çedd Çocuk Diyabet Grubu Dka Tedavi Ve İzlem Rehberi (Kasım 2016) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 6834
Cinsel Gelişim Bozukluğu Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 783
Cinsiyet Gelişim Bozuklukları İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Dosyayı Göster/İndir 59
CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUKLARI UZLAŞI 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 11
Çocuk Diyabet Kampları Yönergesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 209
Çocuk Endokrinolojisi Yan Dal Uzmanlık Eğitim Öğrencisi Gelişim Karnesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 181
Çocuk ve Ergen için Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 291
Çocuk ve Ergenlerde Diabetes Mellitus’un Perioperatif Yönetimi Prof. Dr. Servet Erdal Adal, Doç. Dr. Erdal Eren Dosyayı Göster/İndir 656
Çocukluk Çağı Diyabeti Tanı ve Tedavi Rehberi - 2018 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3135
Dergi editörlüğü, Hakemlik Makale yazımı Prof. Dr. Feyza Darendeliler Dosyayı Göster/İndir 161
Diyabet Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 584
Endokrin Hastalıklarda Fizik Aktivite Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 376
Geçiş İlkeleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3198
KAH AİLE REHBERİ Mart 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 507
KAH BİRİNCİ BASAMAK REHBERİ MART 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 312
Klinik Uygulama Algoritmaları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 2920
Konjenital Adrenal Hiperplazi Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 572
Monogenik ve Sendromik Obezite Uzlaşı 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 161
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Guffon Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 227
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Martins Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 153
Obezite El Kitabı Prof. Dr. Ayşehan Akıncı Dosyayı Göster/İndir 923
Obezitede Endokrin Fonksiyonların Değerlendirilmesi (Mayıs 2023) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 231
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 500
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 365
Persentil Kız Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 247
Persentil Kız Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 377
Persentil Turner Sendromu(Ağırlık-VKİ) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 115
Persentil Turner Sendromu(Boy) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 125
Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 398
Sürekli glukoz izleminin etkin kullanımı 2020 Prof. Dr. Şükrü Hatun Dosyayı Göster/İndir 297
Tip 1 Diyabetli Mülteciler İçin Eğitim Kitapçığı Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 341
Tiroid Ca'lı Çocukların Erişkin Endokrinoloji Kliniğine Geçiş Formu Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 154
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3291
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3252

Hasta Onam Formları


Başlık Yazar Dosya Okunma
Androcur Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 124
Arimidex Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 136
Bifosfonat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 162
Bromokriptin-Kabergolin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 83
Büyüme Hormonu Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 555
Büyüme Hormonu Uyarı Testi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 198
DDAVP Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 86
Diyabet Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 117
Endokrin Testleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 261
Hidrokortizon Kullanımı Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 120
Hipertiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 138
Hipotiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 129
Metformin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 148
Orlistat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 69
Östrojen Preparatları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 249
Santral Puberte Prekoks Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 617