ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Uygulama Rehberleri


Başlık Yazar Dosya Okunma
Adrenal Çalışma Grubu Uzlaşı Rehberi Temmuz 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 673
Adrenal Hastalarda Perioperatif Yaklaşım Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 1640
Adrenal Yetmezlik Nedeni ile Hidrokortizon Kullanan Hastalar İçin Acil Durum Tedavi Planı Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 1859
BOY KISALIĞI VE BÜYÜME HORMONU TEDAVİSİ UZLAŞILARI 2024 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 174
Büyüme Hormonu Eksikliği - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 4160
Çedd Çocuk Diyabet Grubu Dka Tedavi Ve İzlem Rehberi (Kasım 2016) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 6912
Cinsel Gelişim Bozukluğu Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 806
Cinsiyet Gelişim Bozuklukları İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Dosyayı Göster/İndir 126
CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUKLARI UZLAŞI 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 61
Çocuk Diyabet Kampları Yönergesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 234
Çocuk Endokrinolojisi Yan Dal Uzmanlık Eğitim Öğrencisi Gelişim Karnesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 204
Çocuk Endokrinolojisinde Acil ve Perioperatif Yaklaşımlar İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Dosyayı Göster/İndir 98
Çocuk ve Ergen için Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 307
Çocuk ve Ergenlerde Diabetes Mellitus’un Perioperatif Yönetimi Prof. Dr. Servet Erdal Adal, Doç. Dr. Erdal Eren Dosyayı Göster/İndir 691
Çocukluk Çağı Diyabeti Tanı ve Tedavi Rehberi - 2018 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3262
Dergi editörlüğü, Hakemlik Makale yazımı Prof. Dr. Feyza Darendeliler Dosyayı Göster/İndir 175
Diyabet Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 608
Endokrin Hastalıklarda Fizik Aktivite Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 397
Geçiş İlkeleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3213
KAH AİLE REHBERİ Mart 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 602
KAH BİRİNCİ BASAMAK REHBERİ MART 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 371
Klinik Uygulama Algoritmaları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3034
Konjenital Adrenal Hiperplazi Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 590
Monogenik ve Sendromik Obezite Uzlaşı 2023 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 205
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Guffon Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 237
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Martins Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 164
Obezite El Kitabı Prof. Dr. Ayşehan Akıncı Dosyayı Göster/İndir 970
Obezitede Endokrin Fonksiyonların Değerlendirilmesi (Mayıs 2023) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 275
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 537
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 391
Persentil Kız Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 267
Persentil Kız Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 406
Persentil Turner Sendromu(Ağırlık-VKİ) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 123
Persentil Turner Sendromu(Boy) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 133
Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 414
Sürekli glukoz izleminin etkin kullanımı 2020 Prof. Dr. Şükrü Hatun Dosyayı Göster/İndir 323
Tip 1 Diyabetli Mülteciler İçin Eğitim Kitapçığı Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 358
Tiroid Ca'lı Çocukların Erişkin Endokrinoloji Kliniğine Geçiş Formu Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 166
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3301
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3262

Hasta Onam Formları


Başlık Yazar Dosya Okunma
Androcur Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 126
Arimidex Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 144
Bifosfonat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 164
Bromokriptin-Kabergolin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 84
Büyüme Hormonu Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 588
Büyüme Hormonu Uyarı Testi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 210
DDAVP Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 90
Diyabet Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 119
Endokrin Testleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 273
Hidrokortizon Kullanımı Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 124
Hipertiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 144
Hipotiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 136
Metformin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 150
Orlistat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 71
Östrojen Preparatları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 256
Santral Puberte Prekoks Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 649
Somatrogon Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 4