ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Uzman ve Yan Dal Asistan Temsilciliği


Yan dal asistan temsilcisi seçim kuralları

 1. Temsilci uzmanlık eğitiminin 6-18. aylar arasındaki yan dal asistanları arasından seçilir.
 2. Temsilcilik süresi 2 yıldır.
 3. İki yıllık sürenin son 6 ayı içinde yeni bir temsilci seçilir.
 4. ÇEDD Yönetim Kurulu seçilme kriterine uygun olan asistanların listesi ilan eder.
 5. Bu listedeki kişiler kendisi aday olabilir veya başkası tarafından aday gösterilebilir.
 6. Uzmanlık eğitimine devam etmekte olan tüm yan dal asistanlarının oy kullanma yükümlülüğü vardır.
 7. Seçim ÇEDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarih aralığında web üzerinden yapılır.
 8. Toplam asistan sayısının yarıdan fazlasının oy kullanması halinde seçim geçerli sayılır. Yeterli sayı yoksa seçim tekrarlanır. İkinci seçimde oy kullanan kişi sayısı koşulu aranmaz.
 9. En yüksek oyu alan aday temsilci seçilir.

Yan dal temsilcisinin görevleri

 1. Dernek sekreterinden tüm yan dal asistanlarının iletişim bilgilerini edinerek hızlı haberleşmeyi sağlayacak şekilde iletişim (e-posta, whatsapp) grupları oluşturur.
 2. Bu grupları aktif olarak yönetir. Asistanların sorunlarını ve taleplerini toplar, değerlendirir ve olası çözüm önerileri ile birlikte dernek sekreterine iletir.
 3. Uzmanlık eğitimine yeni başlayan asistanlarla hemen iletişime geçer, ilgili gruplara dahil eder, dernek üyeliğine aracılık eder ve sekreteri bilgilendirir.
 4. Uzmanlık eğitimini tamamlayan kişileri dernek sekreterine ve uzman temsilcisine bildirerek uzman hekim veri tabanının güncellenmesine katkıda bulunur.
 5. Dernek web sitesinin gelişmesine yardımcı olur.
 6. Birinci ve ikinci yılın sonunda birer rapor hazırlayarak dernek yönetim kuruluna katılır. Uzmanlık eğitim programlarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi konusunda politikalar geliştirilmesine katkıda bulunur.
 7. Temsilciler arasında devamlılığın sağlanması açısından elindeki tüm verileri ve planlanan işleri sonraki temsilciye devreder.

 

Uzman temsilcisi seçim kuralları

 

 1. Temsilci yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış ve akademik unvan (doçent, profesör) sahibi olmayan tüm pediatrik endokrinoloji uzmanları arasından seçilir.
 2. Temsilcilik süresi 2 yıldır.
 3. İki yıllık sürenin son 6 ayı içinde yeni bir temsilci seçilir. Bir uzman en çok 2 kez temsilci olabilir.
 4. ÇEDD Yönetim Kurulu seçme ve seçilme kriterine uygun olan uzmanların listesi ilan eder.
 5. Bu listedeki kişiler kendisi aday olabilir veya başkası tarafından aday gösterilebilir.
 6. ÇEDD Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen liste oy kullanacak kişi sayısını da belirler. Bu listede yer alan tüm uzmanların oy kullanma yükümlülüğü vardır.
 7. Seçim ÇEDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarih aralığında web üzerinden yapılır.
 8. Toplam uzman sayısının yarıdan fazlasının oy kullanması halinde seçim geçerli sayılır. Yeterli sayı yoksa seçim tekrarlanır. İkinci seçimde oy kullanan kişi sayısı koşulu aranmaz.
 9. En yüksek oyu alan aday temsilci seçilir.

 

Uzman temsilcisinin görevleri

 1. Dernek sekreterinden tüm uzmanların iletişim bilgilerini edinerek hızlı haberleşmeyi sağlayacak şekilde iletişim (e-posta, whatsapp) grupları oluşturur.
 2. Bu grupları aktif olarak yönetir. Uzmanların sorunlarını ve taleplerini toplar, değerlendirir ve olası çözüm önerileri ile birlikte dernek sekreterine iletir.
 3. Uzmanlık eğitimini bitiren yeni uzmanlarla hemen iletişime geçer, ilgili gruplara dahil eder.
 4. Uzmanların görev yeri ve unvan değişikliklerini dernek sekreterine bildirerek uzman hekim veri tabanının güncellenmesine katkıda bulunur.
 5. Dernek web sitesinin gelişmesine yardımcı olur.
 6. Birinci ve ikinci yılın sonunda birer rapor hazırlayarak dernek yönetim kuruluna katılır. Uzmanlara yönelik eğitim programlarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi konusunda politikalar geliştirilmesine katkıda bulunur.
 7. Temsilciler arasında devamlılığın sağlanması açısından elindeki tüm verileri ve planlanan işleri sonraki temsilciye devreder.

 

     Görev alan üyeler

     2018-2020: Elvan Bayramoğlu, Eren Er