ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Derneğin Amacı


Amaç

Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet  biliminin yurt içinde gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak,
 

Hedefler:

  1. Bu konu ile uğraşan yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak bilgi ve kaynak aktarımı sağlamak,
  2. Farklı disiplinler ile işbirliği çerçevesinde bilgi aktarımı sağlamak
  3. Eğitim alan yandal uzmanlık öğrencilerimizin bu alanda bilgi ve beceri kazanımlarını çeşitli eğitim etkinlikleri ile desteklemek,
  4. Pediyatrik endokrinoloji ve diyabet eğitiminin ulusal düzeyde uyumunu sağlamak ve denetlemek,
  5. Mezuniyet sonrası eğitim etkinlikleri ile güncel bilgileri geliştirmek,
  6. Toplum çalışmaları ile sık görülen hastalıkların yakalanması ve tedavisi için gerekli çalışmaları yapmak
  7. Pediatrik endokrinoloji ve diyabet alanında sorunları olan çocuklarımızın tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli girişimleri yaparak çözüm bulmak ve toplumda bu hastalıklar ile ilgili farkındalığı geliştirmek,
  8. Çocukluk döneminde izlenen ve erişkin olan çocuklarımızın erişkin dönemde sağlıklı izlenebilmeleri için çalışmalar yapmak.