ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ÇEDD Eğitim Etkinlikleri 2017-2021


ÇEDD Eğitim Etkinlikleri 2017-2021

Güncelleme- Hazian 2021

Çalışma / Uzlaşı Gruplarının etkinlikleri kendi bölümleri altında verilmiştir.

 

 1. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Diyabet Ekibi Kursu

Tanım: Tüm pediatrik endokrin uzmanlarının ve yandal uzmanlık öğrencilerinin katıldığı üst düzey bilimsel kongre. 

Hedefler: Pediatrik endokrin alanında yapılan ulusal bilimsel çalışmaların sunulması, paylaşılması, Dünyada bu alanda yapılanların sunulması ve tartışılması

Düzenleme Kurulu: ÇEDD Yönetim Kurulu, Kongre başkanı ve Sekreteri

Bilimsel Kurul (POK): Dernek Yönetiminden 2 kişi, Kongre Başkanı ve Sekreteri, Dernek üyeleri arasından seçilen 2 kişi, 3 yılda bir seçilir-2018'de seçildi

Kongre Başkanı ve Merkez: Her yıl seçilir

Koşulsuz eğitim desteği: Pediatrik endokrin alanında faaliyet gösteren tüm firmalar           

Tarih, yer, kurum, başkan:

2015, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Abdullah Bereket 

2016, Antalya, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ece Böber

2017, Antalya, Akdeniz Üniversitesi, İffet Bircan

2018, Antalya, Erciyes Üniversitesi, Selim Kurtoğlu

2019, Antalya, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Feyza Darendeliler

2020, Online, Hacettepe Üniversitesi, Nurgün Kandemir

2021, Gazi Tıp Fakültesi, Peyami Cinaz

 

 

 1. Temel Endokrinoloji Kursu

Tanım: Yılda 1 kez, sonbaharda yapılan yaklaşık 10 kursiyerin katıldığı 5 günlük bir kurs. Genç akademisyenler ve akademisyen adayı yandal uzmanları ve yandal uzmanlık öğrencilerinin katılması beklenmektedir.

Hedefler: Bu kurs ile biyolojinin bir alt öğesi olarak endokrinolojiye ait temel kavramların teorik ve pratik düzlemde gözden geçirilmesi, böylelikle temel ve klinik pediatrik endokrinolojinin birbirine yaklaştırılması, sonuçta pediatrik endokrinoloji uzmanlarının alanlarında yüksek nitelikli bilimsel araştırmalar yapmalarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Tarih, yer, kurum, düzenleyen:

2011-2015, Adana, Çukurova Üniversitesi, Ali Kemal Topaloğlu

2016, İzmir, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Korcan Demir

2017, İzmir, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, Korcan Demir

2018, İzmir, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, Korcan Demir

2019, İzmir, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, Korcan Demir

2020, İzmir, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, Korcan Demir … ara verildi

 

Koşulsuz eğitim desteği:  Novo Nordisk (Aralık 2015), Merck  (2016), Sandoz (2017, 2018), Ultragenyx ve Aegerion (2019)

 

 

 1. Pediatrik Endokrinolojiye giriş Kursu (PEGiK)

Tanım: Ulusal kongre öncesinde 0-1.5 yıl yandal uzmanlık öğrencilerine yönelik düzenlenen kurs.   Katılım 20-30 civarı. 1.5 gün süreli. 

Hedefler: Yan dal uzmanlık öğrencilerine klinik yaklaşım ağırlıklı olarak eğitim verilmesi

Düzenleyen: PEİK Dernek yönetim temsilcileri, Kongre Başkanı ve Sekreteri ve POK

Koordinatör: C Kara

Koşulsuz eğitim desteği: Pediatrik endokrin alanında faaliyet gösteren tüm firmalar

Tarih, yer:

 1. 2015, (19. UPEK Öncesi), İstanbul
 2. 2016, (20. UPEK Öncesi), Antalya
 3. 2017, ( 21. UPEK öncesi), Antalya
 4. 2018, (22. UPEK öncesi), Antalya
 5. 2019, (23. UPEK öncesi), Antalya
 6. 2020, (UPEK’den ayrı, Online),  Kasım 
 7. 2021, Ekim ( Online veya UPEK ile birlikte)   

 

 

 1. Olgu Sunumları Sempozyumu

Tanım: Tüm pediatrik endokrin uzmanlarının ve yandal uzmanlık öğrencilerinin katıldığı her yıl düzenlenen ve vakaların tartışılması hedeflenen bir toplantı.  Katılım 200-250 civarı.

2016’dan sonra 2 yılda bir yapılacak.

Hedefler: Ulusal düzeyde ilginç veya eğitici vakaların sunulması, tartışılması ve öneriler alınması.

Düzenleyen: Olgu Sunumları Bilimsel Kurulu (kurallar web sitesinde yer almaktadır)

Koşulsuz eğitim desteği: Merck; 2018 Merck , Abbvie

Tarih, yer, kurum, düzenleyen:

2014, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ece Böber (6. sı yapıldı)

2015, İzmir, Celal Bayar Üniversitesi, Betül Ersoy (7. si yapıldı)

2016, Adana, Çukurova Üniversitesi, Bilgin Yüksel ve Ali Kemal Topaloğlu (8. si yapıldı)

2018, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Abdullah Bereket (9. Yapıldı)  

2021, İzmir, Ege Üniversitesi, Şükran Darcan (10. yapıldı)

 

 

 1. Pediatrik Endokrinoloji ileri Kursu (PEiK)

Tanım: Yılda bir kez yan dal uzmanlık öğrencilerine yönelik yapılan interaktif kurs. 20-30 katılım; 3-5 gün süreli.   Bahar Okulu PEiK olarak devam etti.

Hedefler: Eğitimine devam eden  1,5-3 yıllık yandal öğrencilerine vaka tartışmaları ile zenginleştirilmiş pediatrik endokrin disiplininin her alanını kapsayan eğitim verilmesi. 

 

Düzenleyen: Bahar Okulu bilimsel kurulu (2016)

 • Dr. Murat Aydın (Koordinatör)
 • Doç. Dr. Serap Turan
 • Doç. Dr. Ayhan Abacı
 • Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya (Sekreter)
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Doç. Dr. Şükran Poyrazoğlu (Sekreter)

Koşulsuz eğitim desteği: Pfizer, 2016

Yer ve tarih:

 Nisan 2016, Antalya

 

Pediatrik Endokrinoloji ileri Kursu (PEiK) Düzenleme Kurulu (2016-2019)

Prof. Dr. Murat Aydın (Koordinatör)

Prof. Dr. Abdullah Bereket

Prof. Dr. Zeynep Şıklar

Prof. Dr. Cengiz Kara (Sekreter)

Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu (Sekreter)

Doç. Dr. Tülay Güran

Doç. Dr. Korcan Demir

Düzenleme Kurulu: Dernek Yönetim Kurulundan  2 kişi ve Genel Kurul tarafından seçilen 5 kişi.   3 yıl ara ile değişme .  

Pediatrik Endokrinoloji ileri Kursu (PEiK) Düzenleme Kurulu (2019-2022)

A Alikaşifoğlu, Z Orbak, Ş Darcan, A Anık, L Akın, A Abacı.  Dernekten C Kara ve Z Aycan görev alacak.

Koordinatör: C Kara

 

Yer ve Tarih: 

 1. Aralık 2016, Antalya, (Koşulsuz Destek:  Pfizer)
 2. Aralık 2017, Antalya (Koşulsuz Destek:  Pfizer ve Novo Nordisk)
 3. Kasım 2018, Antalya (Koşulsuz Destek: Pfizer ve Novo Nordisk)
 4. Kasım 2019, Antalya (Koşulsuz Destek: Novo Nordisk, Abbvie)
 5. Haziran 2021, Online

 

 

 1. GEÇİŞ Toplantısı

Tanım:  Pediatrik Endokrinin çeşitli alanlarında erişkin endokrinologlara sevk edilen

 hastaların nasıl sevk edileceği konusunu ele alan ve yöntem belirleyen toplantı

Hedefler: Farklı hastaların erişkine geçiş kurallarının belirlenmesi, formların hazırlanması ve belirli aralarla eğitimlerle pekiştirilmesi ve farkındalık yaratılması. Konuda uzman 10-15 katılımlı bir günlük bir toplantı. Erişkin endokrinologların katılımı ile yapılıyor.

Düzenleyen: ÇEDD ve Çalışma Grupları

Koşulsuz eğitim desteği: ÇEDD ve TEMD

Tarih, Yer, Konu

2016 Şubat, İstanbul, BH Eksikliği, Turner Sendromu ve Lilly (basım için)

2017 Mart, Cinsiyet Gelişim Bozukluğu ve Konjenital Adrenal Hiperplazi (web sitesinde elektronik indirilebilir belge)

10 Temmuz 2017: Erişkin Endokrinologlarla yapılan Geçiş Süreci Toplantısı sonrası Geçiş İlkeleri belirlendi ve konunun ulusal anket sonuçları ile UPEK’de sunuldu

Her yıl Erişkin Endokrin Kongrelerinde Pediatrik Endokrinologlar, UPEK’de ise Erişkin endokrinologlar sunu yapmakta 

 

 

 1. Diyabet Tedavisi Teknoloji Kursu

Tanım: Yandal uzmanlık öğrencileri veya uzmanlara yönelik 10-15 kişi katılımlı diyabette pompa vb teknolojilerin birebir klinikte uygulamalarının yapılacağı bir kurs. 5 gün devam eden bir kurs.

Hedefler: Konunun uzmanlarından pratiğe ve uygulamaya yönelik deneyim ve becerilerin aktarılması

Düzenleyen: ÇEDD

Koşulsuz eğitim desteği:  Medtronic

Tarih, Yer, Kurum, Düzenleyen:

2015, 11-15 Kasım, Ege Üniversitesi

2016, 1-4 Haziran, Ege Üniversitesi

2016  23-26 Kasım Ege Üniversitesi

2017, 5-7 Ekim, Hacettepe Üniversitesi

2018, Mayıs, Ege Üniversitesi: İleri Kurs

2018, Aralık, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi: Temel Kurs

2019, Mayıs, İzmir, Ege Üniversitesi: İleri Kurs

2019, Aralık, Bursa, Uludağ Üniversitesi: Temel Kurs

Online devam edecek

 

 

 1. ÇEDD Uzaktan Eğitim Etkinlikleri
  1. ÇEDD Uzaktan Eğitim Seminerleri (eski adı: e- öğrenme platformu)

Tanım: İnternet ortamında "real time " konferanslar verilmesi

Hedefler: Belirlenen konuşmacıların konuşmalarının internet üzerinden “real-time” olarak verilmesi ve internet üzerinden aktif katılım sağlanması.

Düzenleyen: ÇEDD

Koşulsuz eğitim desteği: Lilly

Tarih, Konuşmacı:

2015, Kasım, Şükrü Hatun

2015, Aralık, Nurçin Saka

2016, Şubat, Şükrü Hatun

2016, Mart, Ayla Güven

2016, Nisan, Zehra Aycan

2016, Mayıs, Damla Gökşen

2016, Haziran, Serap Turan

2016, Ekim, Olcay Evliyaoğlu

2016, Kasım, Gülay Karagüzel

2017, Nisan, Bumin Dündar

2017, Haziran, Merih Berberoğlu

2018, Ocak, Semra Çetinkaya

2018, Eylül, Cengiz Kara

2018, Ekim, Zehra Aycan

2018, Aralık, Betül Ersoy

2019’dan itibaren ÇEDD tarafından Uzaktan eğitim seminerleri olarak değişti.

2019, Şubat, Samim Özen

2019, Mayıs, Ayhan Abacı

2019, Temmuz, Zeynep Şıklar

2019, Aralık, Serap Turan

2019, Şubat, Samim Özen

2020, Haziran, Samim Özen, Tahir Atik

2020, Haziran, Erdal Eren

2021, Mayıs,  Samim Özen ve Mahmut Çoker

 

 1. ÇEDD Uluslararası Uzaktan Eğitim Seminerleri (eski adı= Uluslararası webinar)

Tanım: Uluslararası bir konuşmacı ile" real time" seminer

Hedefler: Anket yolu ile üyelerden istenen konu ve konuşmacı önerilerine göre web seminerler ile pediatrik endokrin eğitiminin zenginleşmesi ; uzmanlardan gelen 1-2 vaka sunusu tartışılmakta 

Düzenleyen: ÇEDD

      Koşulsuz eğitim desteği : Novo Nordisk (2019'dan itibaren ÇEDD)

 1. 7 Şubat 2017, Jan Lebl
 2. 30 Mayıs 2017, JM Wit
 3. 3 Ekim 2017, M Dattani
 4. Kasım 2017, M Dattani
 5. Ocak 2018, T Sas
 6. Mayıs 2018, A Juul
 7. Kasım 2018, M Maghnie
 8. Haziran 2019, M. Cappa
 9. Ekim 2019, M Ranke
 10. Haziran 2020, M Dattani
 11. Aralık 2020, L Savendahl
 12. Nisan 2021, M Donaldson

 

 1. ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka tartışmaları (Eski adı: webinar vaka tartışmaları, daha önce web sitesi üzerinden yapılan vaka tartışmaları) : 3-4 kez/yıl yapılacak ; her toplantıda 2-3 vaka tartışılmakta

Hedef Kitle: Tüm yandal uzmanlık öğrencileri ve yandal uzmanları

 

Koşulsuz eğitim desteği : Novo Nordisk, 2019'dan itibaren ÇEDD

 

 1. Aralık 2017; Moderatör Zehra Aycan
 2. Mayıs 2018; Moderatör Nurgün Kandemir
 3. Eylül 2018; Moderatör Gülay Karagüzel
 4. Mart 2019; Moderatör Ayşehan Akıncı
 5. Haziran 2019; Moderatör Şükran Darcan
 6. Kasım 2019; Moderatör Şükran Poyrazoğlu
 7. Şubat 2020; Moderatör Alev Özon
 8. Mayıs 2020; Moderatör Bilgin Yüksel
 9. Haziran 2020; Moderatör Ömer Tarım
 10. Ekim 2020; Moderatör Filiz Tütüncüler Kökenli
 11. Aralık 2020, Moderatör: İlknur Arslanoğu
 12. Şubat 2021, Moderatör, Zerrin Orbak
 13. Mayıs 2021, Moderatör, Murat Aydın
 14. Eylül, 2021, Moderatör, Betül Ersoy

 

BİLİMSEL KOMİSYON: Zehra Aycan, Nurgün Kandemir, Şükran Darcan, Ayşehan Akıncı, Gülay Karagüzel, Şükran Poyrazoğlu

 

 1. Ped Talk Webcast

Endokrin söyleşileri hedeflenmekte.

 1. 8 Ocak 2020: F Darendeliler ve A Bereket : BH tedavisinin püf noktaları
 2. Haziran 2020: D vit, B Özkan
 3. Ekim 2020: Genetik, S Özen ve Hüseyin Atik
 4. Kasım 2020: İskelet Displazisi: S Turan ve Y Alanay
 5. Ocak 2021: MPHD, F Baş ve E Eren
 6. Mart 2021: SGA, B Ersoy ve Z Orbak
 7. Haziran 2021: Boy kısalığı, Z Şıklar

 

 

 1. Pediatrik Endokrinde Güncellemeler, Eylül 2020,

Düzenleyen: Dernek Yönetim Kurulu , Koordinatör S Özen

Hedef: Ulusal düzeyde katılımlı, 2 günlük Endokrinde yenilikler Sempozyumu

 

 1. Endokrin Genetik Seminerleri  

Düzenleyen: Dernek Yönetim Kurulu, Koordinatör S Özen

2 ayda bir , süre 1.5 saat

Konuşmacı : 1 çocuk Endokrin uzmanı  1 genetik uzmanı 

Olgu sunulacak ise uzman da eklenebilir : 15 dk süre

Uzmana olgu sunup, kendi endokrin hocası klinisyen gözü ile anlatır( 30 dk)  son olarak da genetik uzmanı ( 30 dk)  konuşur

Moderatör : Klinik ve genetiği birleştirip yorum yapar ( 15 dk)

Digital alt yapı: Dernek sağlayacak,

 

Bilimsel Kurul: AK Topaloğlu, C Kara, T Güran, S Özen, K Demir, H Onay, T Atık

 1. Ocak 2011, KAH Tülay Güran, Hüseyin Onay
 2. Şubat 2021, Tüm yönleri ile Tiroid hormon direnci alfa Korcan Demir , Jamale Mammadova, Chirishina Chattarjee
 3. Nisan 2021 Endokrin Hastalıkların Genetiği Seminerleri 3: Gen Keşfi Yoluyla Endokrinolojik Fizyoloji, Gelişimsel Biyoloji, Hastalık Tanısı ve Fizyopatolojisinin Aydınlatılması:  Ali Kemal Topaloğlu, Damla Kotan 
 4. Haziran 2021- Turner sendromu Genetik (planlanmakta)  

 

 

 1. ÇEDD- Çözüm

 Pediyatrik Endokrinoloji alanında oksolojik ölçümler, hormonlar ve daha bir çok parametrenin bulunduğu ve hesaplamalar yapılabildiği web sitesi ve aplikasyon

Hazırlayan: Korcan Demir ve Samim Özen

Koşulsuz eğitim desteği : Merck

Child-Metrics olarak ingilizceye çevrildi. Güncellendi (2019)

 

 1. ÇEDD REHBER

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Endokrinolojisi hekimlerinin kullanımına yönelik, derneğimiz kaynaklarından faydalanılarak hazırlanan; tanı-tedavi algoritmaları, geçiş formları, uzlaşılar ve rehber tabloların ve uluslarrası ulaşımı serbest uzlaşıların  yer aldığı aplikasyon

 

Hazırlayan: Samim Özen, Eren Er

Koşulsuz eğitim desteği : Merck

Güncellendi (2020 )

 

 

 1. ÇEDD Yeterlilik Kurulu

Müfredat, karne basılması ve ulusal kongre sırasında sınav yapılması konusunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

 

Üyeler:

-Dernek Yönetim Kurulu

-TUKMOS Üyeleri: Ayla Güven, Filiz Tütüncüler, Oya Ercan, Yaşar Cesur

-Dernek Üyeleri Arasından: Şükran Darcan (Sınav Kurulu Başkanı),  Ahmet Anık, Ece Böber, Hakan Döneray, Alev Özön, Korcan Demir, Samim Özen

2019’da: Ayla Güven, Doğa Türkkahraman, Şenay Erdeve katıldı 

Yer ve Tarih:

Sınav: 2015 ve 2016 ve 2017; 2018; 2019 ; 2020 (merkezlerde yapılacak)…. Pandemi nedeiyle 2020 yapılamadı

 

         ÇEDD Akreditasyon kurulu 

Hedefler:  Eğitim veren merkezlerin değerlendirmesini yapmak

Üyeler:  Murat Aydın, Feyza Darendeliler, Zehra Aycan, Şükran Darcan , Erdal Eren, Samim Özen, Oya Ercan  , Ayla Güven, Yaşar Cesur  , Filiz Tütüncüler , Doğa Türkkahraman

 1. Toplantı Ekim 2019'da yapıldı.
 2. Kararlar üyelere gönderildi, geribildirim alındı. Covid nedeniyle çalışmalara ara verildi.
 3. Erciyes Tıp Fakültesi ve Ankara Tıp Fakültesi dosyalarının değerlendirilmesi için yolladı , onaylandı; yerinde denetim için pandemi durumu değerlendiriliyor

 

 1. Diğer disiplinler ile toplantılar

Tanım: Pediatrik Endokrin ile ilgili diğer disiplinlerle toplantı

 Hedefler: Disiplinler arası ortak konularda uzlaşı sağlanması ve klinik uygulamaya yansıması

 1. Türk Neonatoloji Derneği ile ortak olarak düzenlenmiştir.

Tarih ve Yer: Şubat  2017 , Antalya

Sekreter: Korcan Demir

Koşulsuz eğitim desteği : Alexion

 

 1. Nefro-Endokrin Sempozyumu: Ekim 2020, İTF: F Darendeliler, A Nayır

Destek: Sandoz, Abbvie

 1. Gastro-Endokrin Sempozyumu: Haziran 2021,

 Dernek Yönetim Kurulu, Koordinatör S Özen, Bilimsel Sekreter: K Demir

Bilimsel Kurul (Endokrin adına) : F Darendeliler, Ş Darcan A Bideci, N Hatipoğlu, Ş Hatun,  S Özen,  K Demir

Destek: Sandoz

 

 1. Pediatri Toplantıları

Tanım: Çocuk Hekimlerine yönelik yapılan eğitim toplantıları

 

Hedefler:  Çocuk Hekimlerinin  sık karşılaştığı endokrin konularında vakalarla yaklaşım sunmak

 1. Toplantı : Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ile Türk Pediatri Kurumu Bursa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarına yönelik eğitim toplantısı:

Başlık: Çocuk Endokrinolojisinde Güncel Sorunlar;  Cengiz Kara, Ömer Tarım, Erdal Eren

Yer ve Tarih: Bursa, Ekim 2018

Düzenleyen:  Cengiz Kara  

Koşulsuz eğitim desteği : Sandoz

Ayrıca TPK, TMPD Kongrelerinde pediatristlere yönelik kurslar ve bilimsel konuşmalar her yıl yapılmakta

 

 

 1. İstatistik Kursu

Tanım: ÇOCUK ENDOKRİN UZMANLARI VE ASİSTANLARI İÇİN İSTATİSTİK KURSU

Hedefler: Çocuk Endokrinolojisi uzmanları ve yandal öğrencilerine yönelik istatistik eğitimini geliştirmek

 1. Kurs: ‘Sağlık Alanında Uygulamalı İstatistik Çözümleme Kursu

Yer ve Tarih: İzmir, Eylül 2018

Düzenleyen: Cengiz Kara ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi İstatistik AD

Koşulsuz eğitim desteği : Sandoz

İleri istatistik kursu: Aralık 2020

Düzenleyen: Cengiz Kara

 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ( UÇEDS)

Tanım: Tüm pediatrik endokrin uzmanlarının ve yan dal uzmanlık öğrencilerinin katıldığı üst düzey bilimsel kongre. 

             Hedefler: Çocuk ve ergenlik döneminde diyabete bütüncül yaklaşımın sunulması, diyabet konusunda yapılan ulusal bilimsel çalışmaların sunulması, paylaşılması, Dünyada bu alanda yapılanların sunulması ve tartışılması

Düzenleme kurulu:  Dernek yönetim kurulu, Diyabet Grubu Başkanı, Sekreter (diyabet grubundan)

Bilimsel kurul; Dernek Başkanı, Diyabet Grubu Başkanı, Diyabet Grubu bir önceki Başkan , Diyabet grubundan 3 kişi, genel kuruldan  2 kişi, hemşire, diyetisyen, psikolog.

 1. UÇEDS : 2-5 Ekim, 2019, Başkan: Z Aycan
 2. UÇEDS: 22-24 Aralık 2021, Başkan Z Aycan

 

 

 1. Azerbaycan Pediatrik Endokrinoloji Kursu

Hedefler: Farklı ülkelerde pediatrik endokrinologların eğitilmesi

Yer ve Tarih: Bakü, Azerbaycan, Mart 2018

Düzenleyen: ÇEDD (Sekreter Cengiz Kara) ve Azerbaycan Pediatrik Endokrin Derneği

 

 1. Web sitesi, E- Bülten ve Sosyal Medya çalışmaları

 Web Sitesi Derneğimizin resmi web sitesi olarak sürekli güncellenmektedir ve uzman görüşleri, etkinlikler vb yer almaktadır

E Bülten: 1-2 ayda bir yayınlanan ve dernek ve camiadan haberleri ve etkinlikleri sunan üyelere gönderilen yayın organı

Sosyal Medya: 'facebook, instagram ve twitter' aracılığı ile üyelere ve halka açık bilgilendirme metinleri ve etkinlikler yer almakta. Farklı konularda görüşler ve kısa bilgiler sunulmaktadır ve isteyenler dernek web sitesindeki uzman görüşlerine yönlendirilmektedir.

ÇEDD adına youtube çalışmaları yapılmaktadır

 

Büyüme konusunda hasta ve ailelerine yönelik web sitesi

Büyüsün.org hazırlandı, yenilemeler devam etmekte, videolar ve yazılar eklendi; 15 Nisan Büyümenin izlenmesi günü mesajları

Koşulsuz destek: Pfizer

 

 

Editörler: Feyza Darendeliler, Zehra Aycan, Cengiz Kara, Samim Özen, Erdal Eren, Eren Er

 

 1. Klinik Araştırmalar Kursu

Yandal uzmanlık öğrencilerine ve uzmanlara yönelik araştırma kursu

Planlanmakta

 1. Radyoloji Kursu

Sık rastlanan hastalıklar için eğitim amaçlı

Düzenleyen: Dernek Yönetim Kurulu

Koordinatör: E Eren (Sonbahar 2021)

 1. Endokrin Bozucular Toplantısı : O Ercan, Erdal Eren, 10-11 Eylül 2021

 

 

 1. Kitaplar/Raporlar

2003 yılından itibaren Derneğimiz desteğiyle Çocuk Endokrinolojisi alanında genel ve özel konularla ilgili çeşitli kitaplar ve raporlar basılmıştır.

 

Kitap Adı, Editörler, Baskı/Yıl:

Pediatrik Endokrinoloji         , Hülya Günöz, Gönül Öcal, Nurşen Yordam, Selim Kurtoğlu, 1. baskı / 2003

Çocuk ve Adölesanda Endokrin Testler, Nurşen Yordam, Ayfer Alikaşifoğlu, Aysun Bideci, 1. baskı / 2006

Çocuk ve Adölesan Diyabeti, Ayşehan Akıncı, Rüveyde Bundak,   1. baskı / 2008

Yenidoğan Dönemi Endokrin Hastalıkları, Selim Kurtoğlu, 1. baskı / 2011

Çocuk Endokrinolojisi, Peyami Cinaz, Feyza Darendeliler, Ayşehan Akıncı, Behzat Özkan, Bumin N. Dündar, Ayhan Abacı, Teoman Akçay, 1. baskı / 2014

Çocuklarda Acil Endokrinolojik Hastalıklar, Selim Kurtoğlu, 1. baskı / 2014

Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, H. Nurçin Saka, Teoman Akçay, 1. baskı / 2015

Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı-II, Teoman Akçay, Korcan Demir, 1. baskı / 2015

Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Ayşehan Akıncı, Nurçin Saka, 1. baskı / 2015

Neonatal Antropometri, Selim Kurtoğlu, 1. Baskı/2017

Çocukluk Çağı Diyabeti Tanı ve Tedavi Rehberi –Zehra Aycan, 2018

Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Ayşehan Akıncı, 2018

 Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşım, Olcay Evliyaoğlu , 2019 (Destek: Merck)

BH endikasyonları ve tedavi yaklaşımı, Feyza Darendeliler , 2020 ,Türkiye Klinikleri Suplement

Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kitabı  2021, Editörler: Dernek Yönetim Kurulu

Endokrin Bozucular, Ömer Tarım, 2021, Türkiye Klinikleri Suplement

 ÖDÜLLER

 1. SCI Yayın teşvik ödülleri

Ulusal kongre sırasında bir önceki yıl SCI/Expanded'da yayını veya kitap yazarlığı olan doktorlara ödül verilmekte

 1. UPEK Bildiri Ödülleri

Ulusal Kongrede en iyi 4 sözel (temel ve klinik alan) ve bir poster bildiriye ödül verilmekte. 

 1. JCRPE Ödülleri (Dernek)

O yıl JCRPE'de yayınlanan en iyi 3 orijinal ve 1 vaka çalışmasına ödül verilmekte

JCRPE hakemlik ödülleri-

 1. Yurtdışı projeli ve projesiz gidiş ödülleri
 2. Araştırma ödülleri
 3. Yurtdışı sunu ödülleri

Tüm ödüllerde Koşulsuz eğitim desteği: ÇEDD

UPEK 2021 Genel Kurul Sunusu