ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ
Güncel Haberler ve Duyurular Arşivi
Yeditepe Üniversitesi 1. Hipofiz Günü -Kraniyofarinjioma
12.10.2019 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans salonunda düzenlenec...
Gaziantep'te diyabet kampı yapıldı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gaziantep Diyabetle Yaşam Derneğinin işbirliği ile diyabet...
Arkadaşım Diyabet Aile Kampı’nın İkincisi Yapıldı
...
Okulda diyabet programı etkinlik kronolojisi
Okulda diyabet programı etkinlik kronoloji ile ilgili raporu ......
Arkadaşım Diyabet İznik Kampı 2019’dan Kalan
Arkadaşım Diyabet İznik Kampı 2019’dan Kalan: “Bu kamptan eve  yalnız olmamayı götürüyorum”...
Çorum'da diyabet kampı yapıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji bölümleri taraf...
JCRPE ESPE 2019’da
Katkı ve destekleriniz ile uluslararası tıp dergileri içinde iyi bir yer edinen derneğimizin yayın...
UCEDS linki
1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu 03-05 Ekim 2019 tarihleri arasında...
Gaziantep Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin Yan Dal Sınavı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında, üç yıllık yandal eğitimini...
2. ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları
Eğitim seminerleri kapsamında 29 Mayıs 2019 tarihinde ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları toplan...
ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları
...
NİSAN 2020 YILI XXIV. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ HK.
...
Uzman Ara