ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Olgu Tartışması


Değerli Üyelerimiz,

Daha önce web sitemizde yürütülen vaka tartışmalarına yeterli geri bildirim alamadığımız için bu vaka tartışma platformunu online olarak sürdürmeyi planladık. İlk toplantı 19 Aralık’da gerçekleşti.

Bu pilot uygulamanın moderatörlüğünü Prof. Dr. Zehra Aycan yürüttü. Değişik merkezlerden yollanmış 3 vaka online olarak tartışıldı.  Katılımın 100 kişi olduğu ve ilk geribildirimlerin iyi olduğu gözlendi.

Bu online vaka tartışmasını yapılandırılmış olarak devam edebilmek için bir bilimsel komisyon oluşturduk.

Üyeler: Prof. Dr. Zehra Aycan, Prof. Dr. Nurgün Kandemir, Prof. Dr Şükran Darcan,  Prof. Dr. Ayşehan Akıncı,  Prof. Dr. Gülay Karagüzel, Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu

Vaka tartışmaları 3-4 ayda bir yapılacak. 

Tartışılacak vaka istekleri dernek sekreteri Doç. Dr. Erdal Eren tarafından tüm merkezlere duyurulacak.

 Merkezlerin tartışılmasını istedikleri vakaları Bilimsel komisyondan Prof. Dr. Zehra Aycan’a yollamaları istenecek.

Bilimsel komisyon kendi içinde değerlendirme yaparak gerekirse kendi aralarından veya komisyon dışından bir moderatör seçecek.

Moderatör belirli gün ve saatte vakaları  sunan doktorlarla tartışacak. Bu tartışma online olarak tüm merkezlere açık olacak ve aktif katılım sağlanacak.

Olgu tartışması NovoCME-Vaka videosunu novocme.seminer.tv bağlantısına tıklayarak izleyebilirsiniz. Şifre kısmına novocme yazmanız yeterlidir.

ÇEDD Yönetim Kurulu

Online Olgu sunumu Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

           
   

ÇEDD Uzaktan Eğitim Etkinlikleri

a. ÇEDD Uzaktan Eğitim Seminerleri (eski adı: e- öğrenme platformu)

Tanım: İnternet ortamında "real time " konferanslar verilmesi

Hedefler: Belirlenen konuşmacıların konuşmalarının internet üzerinden “real-time” olarak verilmesi ve internet üzerinden aktif katılım sağlanması.

Düzenleyen: ÇEDD

Koşulsuz eğitim desteği: Lilly 

Tarih, Konuşmacı:

2015, Kasım, Şükrü Hatun

2015, Aralık, Nurçin Saka

2016, Şubat, Şükrü Hatun

2016, Mart, Ayla Güven

2016, Nisan, Zehra Aycan

2016, Mayıs, Damla Gökşen

2016, Haziran, Serap Turan

2016, Ekim, Olcay Evliyaoğlu

2016, Kasım, Gülay Karagüzel

2017, Nisan, Bumin Dündar

2017, Haziran, Merih Berberoğlu

2018, Ocak, Semra Çetinkaya

2018, Eylül, Cengiz Kara

2018, Ekim, Zehra Aycan

2018, Aralık, Betül Ersoy

2019’dan itibaren ÇEDD tarafından ek olarak Uzaktan eğitim seminerleri yapılacak.

2019, Şubat, Samim Özen

b. ÇEDD Uluslararası Uzaktan Eğitim Seminerleri (eski adı= Uluslararası webinar)

Tanım: Uluslararası bir konuşmacı ile" real time" seminer

Hedefler: Anket yolu ile üyelerden istenen konu ve konuşmacı önerilerine göre web seminerler ile pediatrik endokrin eğitiminin zenginleşmesi

Düzenleyen: ÇEDD

      Koşulsuz eğitim desteği : Novo Nordisk (2019'dan itibaren ÇEDD)

  1. 7 Şubat 2017, Jan Lebl
  2. 30 Mayıs 2017, JM Wit
  3. 3 Ekim 2017, M Dattani
  4. Kasım 2017, M Dattani
  5. Ocak 2018, T Sas
  6. Mayıs 2018, A Juul
  7. Kasım 2018, M Maghnie

c. ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka tartışmaları (Eski adı: webinar vaka tartışmaları, daha önce web sitesi üzerinden yapılan vaka tartışmaları) : 3-4 kez/yıl yapılacak ; her toplantıda 2-3 vaka tartışılmakta

Hedef Kitle: Tüm yandal uzmanlık öğrencileri ve yandal uzmanları

Koşulsuz eğitim desteği : Novo Nordisk, 2019'dan itibaren ÇEDD

          Birinci: Aralık 2017; Moderatör Zehra Aycan

          İkinci:  Mayıs 2018; Moderatör Nurgün Kandemir

          Üçüncü: Eylül 2018; Moderatör Gülay Karagüzel

          Dördüncü: Mart 2019; Moderatör Ayşehan Akıncı

          Beşinci: Haziran 2019; Moderatör Şükran Darcan

BİLİMSEL KOMİSYON: Zehra Aycan, Nurgün Kandemir, Şükran Darcan, Ayşehan Akıncı, Gülay Karagüzel, Şükran Poyrazoğlu


Dökümanlar

Başlık Yazar Dosya Okunma
ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları - 24 Mayıs 2018 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 41
ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları - 20 Eylül 2018 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 27
ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları - 5 Mart 2019 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 23
ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları - 28 Mayıs 2019 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 58