ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Mayıs 2019 E-Bülteni


Değerli Üyelerimiz,

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından yürütülmekte olan aşağıdaki çalışmalar için veri girişi devam etmektedir. Yürütülmekten olan çalışmaların başlıkları ile başlangıç ve bitiş tarihlerini görebilirsiniz.

Çalışmalarda kaydınız bulunmuyorsa ilgili proje sayfalarından başvurunuzu yapabilirsiniz.

Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Teknik sorunlarda ecem.karahan@pleksus.com.tr veya samimozen@gmail.com adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

Devam etmekte olan çalışmalarımız;

Büyüme Hormonu Eksikliği Tanısı Alıp, Tedavi Başlanan Hastalar ve Takipleri

01/03/2018 - 02/09/2019

Ailevi Büyüme Hormonu Eksikliği Olgularında GH-1 Mutasyonu Taranması

01/03/2018 - 02/09/2019

Karyotipinde Y Kromozomu Taşıyan Gonad Disgenezisi Olgularında Klinik, Fenotipik, Genetik ve Gonadal Özellikler ile Germ Hücreli Tümör Riskinin Değerlendirilmesi (Olgu Rapor Formu)

13/04/2018 - 15/07/2019

Ulusal Yenidoğan Konjenital Adrenal Hiperplazi Taraması: Genişletilmiş Pilot Çalışma

11/07/2018 - 11/07/2019

Türkiye’de Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Tanı ve Takipteki Özellikleri

11/07/2018 - 11/07/2019

Türkiye’de Konjenital Hiperinsülinizmin Yıllık İnsidansı, Olguların Genotip-Fenotip Özellikleri Ve Uzun Dönem İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi

24/12/2018 - 24/12/2019

Türkiye Geneli Vitamin D Bağımlı Riketsli Olguların Değerlendirilmesi

19/03/2019 - 19/03/2020

Klasik Konjenital Adrenal Hiperplazili Çocuk ve Adolesan Erkeklerde Testiküler Adrenal Rest Tümörü (TART) Sıklığı ve Genotip-Fenotip Korelasyonunun Değerlendirilmesi

19/03/2019 - 19/03/2020