ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Dr. Elif Özsu (Rapor)


ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ YURT DIŞI PROJESİZ DESTEK KURULUNA

 

Ad soyad: Elif Özsu

Merkez:Alder Hey Children Hospital/Liverpool/England

KalmaSüresi:3 ay(1.10.2015-1.1.2016)

Hastane Özellikleri: Alder Hey, 1914 de kurulmus 2015 Ekimde Springfield parkı içine inşa edilmiş bir çocuk hastanesi idi. Hastanenin mimarisi için çocuklardan fikir alınmıştı  bu nedenle sıradışı mimarisisi vardı. Yapı oldukça sıcak  ve etkileyici idi.  Açılışı kraliçe tarafından  yapılmıştı. İngilterenin en büyük çocuk hastanesi olup kraniofasyal cerrahiden kardiovasküler cerrahiye kadar tüm bölümler mevcuttu. Hastane yataklarının %75 tek olup, özel aydınlatması her serviste parkları, dinlenme odaları ve mutfakları vardı. Yüksek teknolojik donanıma sahipti.

Moderatörüm Senthill Senniapan;  Hiperinsülinemik Hipoglisemi konusunda uzmanlaşmış bir konsültan idi  ve merkezde fazlaca hiperinsülinemik hipoglisemi izlenmekte olup bölgenin aynı zamanda referans hastanesi idi. Senthil  zamanını oldukça iyi kullanan çok çalışkan ve üretken bir hekim olup eğitim programlarında da aktif rol almakta idi. Sirolimus ve hiperinsülinemik Hipoglisemi makalesi 2014 de New England J Med. yayımlanmıştır.

Mohammed Didi bölümün en deneyimli hekimi olup özellikle hipoglisemi ve onkoloji hastalarınının uzun dönem endokrin problemleri ile ilgeniyor idi. Hafta bir ya da iki haftada bir  erişkine geçiş polikliniği yapılıyordu ve Liverpool Üniversitesinden Erişkin Endokrinoloji Uzmanı  bir konsültana hasta devri yapılıyordu. Sadece erişkine geçen hastalar ile ilgilenen uzman bir hemşire de  bulunmakta idi.

Dr Jo Blair adrenal ve nöroendokrin ile ilgileniyordu. 

Dr Urmi Das, DSD ve adölesan endokrinoloji ile ilgileniyordu.  Kadındoğum uzmanları ile iki haftada bir birlikte hasta bakılıyordu.

Dr Poonam Dharmaraj metbolik kemik hastalıkları ile igileniyordu İki ya da üç haftada bir uzman hemşiresi ile hasta kabul ediyordu.

Faaliyetler:  Sabah konsültan ve diğer  fellowlar ile  servis vizitlerine çıktım. Farklı bölümlerde yatan ve endokrin sorunları olan hastaları her gün gördüm. Her serviste hasta olabiliyordu.

 Tüm  konsültanların  poliklinik için  aylık çizelgeleri hastane sisteminde mevcut olup öğleden sonra moderatörümün polikliniği yoksa mutlaka diğer konsültanların polikliniklerine katıldım. Poliklinikte gün boyu en fazla on hasta bakılıyordu. İzlemi yapılan her hastayı poliklinikte gördükten sonra mutlaka doktorları tarfından yazılan mektuplar ile okuyup daha iyi anlayabildim. Bilgisayar sistemi oldukça iyi olup hastanın geçmişine ait pek çok bilgiye aldığım şifre ile kolayca ulaşabildim.

Salı sabahları  endokrin test yapılan hastalar sunulup fikir alışverişinde bulunuluyordu. Mutlaka hastalar tartışıyorlardı. Çarşamba sabahları  fellow  ve asistanlar vaka sunumu yapıyorlardı. Bu eğitim saatlerinde ben de iki vaka sunumu yaptım.  Sunduğum hastalardan biri orada izlediğim diğeri Türkiye’den bir hastamdı. Çarşamba sabahları iki haftada bir biyokimya konsültanları ile toplantı yapılıyordu. Multidisipliner yaklaşımın etkinliği ve önemini deneyimleme fırsatım oldu.

Bir DSD toplantısına katıldım. Çocuk cerrahisi ve endokrin iş birliği ile hasta yaklaşımlarını görme  fırsatım oldu. Kişisel sınırların ne kadar iyi korunduğunu, çocuk mahremiyeti ve bireyselliğinin çok küçük yaşlarda başladığını gördüm.

Bakılan her hastanın bilgisayara kayıtlı mektuplarını okuyarak hastalar hakkında daha detaylı bilgi edinebildim. Uzun dönem takip ve kayıt (arşiv) konusunda cok iyi bir merkez idi.

 

Bölgede yapılan Turner sempozyumuna

Pediatrisler için düzenlenen D vitamini toplantısına

BSPE (British Society of Pediatric Endocrinology) Kongresine katıldım.

1 case report yazdım JPEM de yayınlanacak.

Transient Hiperinsülinemik Hipoglisemileri toplayarak bir çalışma yaptım ve ESPE 2016 ‘ya poster olarak gönderdik. Makale yazımı yapılacak.

Sosyal Faaliyetler: Liverpool oldukça şirin ve Mersey nehrine  kıyısı olan bir şehirdi. Hafta sonları  tüm müze ve meydanları,  parkları gezdim. Manchester ve Chester’yi  ziyaret ettim.

Sonuç: Ülkemdeki çocuk endokrinoloji bilgi deneyim ve potansiyelinin azımsanmayacak kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi hasta takip edip, nadir görülen hastalıklara  tanılar koyuyoruz ancak erişkine geçiş, onkoloji hastalarının uzun dönem izlemi, multidisipliner yaklaşım konusunda  kendi adıma gelişmeye ihtiyacım olduğunu hissettim. Hastaya  zaman ayırma imkanları  bizim ülkemize göre daha iyiydi.

Espe Clinical Fellowship  programında bana destek olan değerli dernek yönetim kurulu hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür eder benzer  katkıların artmasını temenni ederim.

Dr Elif Özsu