ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Cinsiyet Gelişim Bozuklukları Çalışma Grubu Sempozyumu Gerçekleştirildi.


Moderatörlüğü’nü Prof Dr Merih Berberoğlu ve Prof Dr Leyla Akın’ın gerçekleştirdiği toplantıda; Cinsiyet Gelişim Bozukluğu olgularında virilizan ve feminizan cerrahiler sırasında karşılaşılan sorunlar, Ankara Üniveristesi Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalından Prof Dr Berk Burgu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bilim Dalından Prof Dr Haluk Emir’in sunumları ile ele alındı..  

04-06-2024