ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Genetik Obezitede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 18 Mayıs 2024’de Gaziantep’te gerçekleştirildi.Obezite Çalışma Grubu Başkanı Prof Dr Ayşehan Akıncı’nın açılış konuşması ile başlayan sempozyumda, obezite evrimsel sürecinden itibaren genetik, çevresel ve sendromik yönlerle geniş bir yelpazede ele alındı. Farmakoterapi ve ilaç dışı tedavi yönetmleri gözden geçirildi. 
Doç Dr Murat Karaoğlan hocamızın konuşmasından Obezitenin Evrimsel Süreci: 
Evrimsel açıdan obezite  bir maladaptasyondur. Küresel endokrin pandemiye dönüşen obezite 2 milyon yıl öncesinin kıtlık koşulları için yağ depolamaya uyarlanmış genotip yapının sürekli ziyafet durumu yaşadığımız obezojenik modern çevreye uyumsuzluğudur. Önceki atasal türler için avantaj sağlayan tutumlu (thrifty) yapı günümüzdeki torunlar için dejzavantaj yaratan hastalığa dönüşmüştür. Obezite ile baş edebilmek için evrimsel yaklaşım bir zorunluluktur. Çünkü obezite geçmişten devraldığımız bir sürecin günümüze yansıyan klinik fenotipidir. Güncel klinik tablo, onu yaratan ve biçimlendiren potansiyel ve kısıtlılıkları belirleyen evrimsel süreçten bağımsız değildir. Evrimin kesintisiz zinciri ile birbirine bağımlı süreç anlaşılmadan obezite  kavrayışları hep eksik kalacaktır. Obeziteye evrimsel yaklaşım etyopatogenez,, genetik temel, ve teropatik yaklaşımlar için kapsamlı bir çerçeve sunar. Doç Dr Murat Karaoğlan 
 

04-06-2024