ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

X. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu 23-25 Mayıs 2024’de Gerçekleştirildi…


 

 

X. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu;  87 birinci yıl yan dal uzmanlık öğrencisi katılımı ile 23-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Gazi Üniveristesi’nde başarı ile gerçekleştirildi.  Çocuk Endokrinolojisi’nin temel konularının olgular eşliğinde ele alındığı toplantıda,  interaktif  tartışmalar da gerçekleştirildi. Toplantı 13. ÇEDD Yönetiminden Prof Dr Cengiz Kara başta olmak üzere, Prof Dr Şükran Darcan, Prof Dr Korcan Demir’in katılımları ile , 14. ÇEDD Yönetim Kurulundan Prof Dr Semra Çetinkaya ve Prof Dr Hüseyin Demirbilek’in katılımları ile, Gazi Üniversitesinden Prof Dr Aysun Bideci evsahipliğinde  yapıldı.

04-06-2024