ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası


Türkiye toprakları iyot eksikliği bölgesindedir. İyot tiroid hormonlarının sentezlenmesi için şarttır. 

İyot eksikliğine bağlı bozukluklar guatr, hipotiroksinemi, nörogelişimsel hastalıklar, kretenizm, azalmış fertilite, ölü doğumlar, perinatal mortalitenin artışı olarak sıralanmıştır. 

İyot eksikliğine bağlı bozuklukların önlenmesi için ülkemizde sofra tuzları 1998 yılında iyotlanmıştır. Bu durum, bir iyileşme sağlamış olsa da ülkemizde iyot eksikliği önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 

İyot eksikliğini önleme programının tekrar gözden geçirilmesi ve yeni tedbirlerin alınması gerekmektedir.
 
ÇEDD

01-06-2024