ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

III. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ve bünyesinde Diyabet Teknoloji Okulu Kursu ile Okulda Diyabet Programı İl Toplantısı Başarıyla Gerçekleştirildi


Sempozyum 20-23 Aralık 2023 tarihinde 187 kişinin katılımı ile Ankara’da yapıldı. 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Diyabet Teknoloji Okulu Kursu’nda farklı teknolojik uygulamalara dair bilgiler paylaşıldı.

21 Aralık Perşembe günü Diyabet Çalışma Grubu ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Zehra Aycan ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükran Darcan’ın açılış konuşmalarından sonra sempozyum oturumlarına geçildi. Farklı merkezlerin diyabet teknolojileri uygulamalarına dair tecrübeleri aktarıldı ve sözel sunumlar gerçekleştirildi.

22 Aralık Cuma günü A salonunda hipoglisemi, sekonder diyabet tipleri, kognitif bozukluklar, yeme bozuklukları, nadir görülen diyabet tipleri, Şubat 2023 deprem afeti sırasında diyabet çalışmalarına dair oturumlar ve sözel sunumlar yapıldı. Öğleden sonra ise B salonunda, okulunda diyabetli çocuk bulunan 200 kadar öğretmen ve okul hemşiresinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı görevlilerinin katılımıyla Okulda Diyabet Programı İl Toplantısı gerçekleştirildi.

23 Aralık Cumartesi günü beslenme, tanı anında ilk konuşma ve yurtdışı merkez deneyimlerine dair oturumlar gerçekleştirildi. Diyabetle yaşayan çocuklara yıllardır verdikleri emeklerinden ötürü Prof. Dr. Hülya Günöz, Prof. Dr. Rüveyde Bundak ve Prof. Dr. Şükrü Hatun’a plaket takdim edildi. Sempozyumda toplam 12 sözel ve 17 poster bildiri sunumu oldu., sözel ve poster bildiri ödülü sahiplerine sertifikaları verildi.  

 

Sözel Sunum Birincisi:

Türkiye’de Çocuk ve Ergen Tip 1 Diyabet Kohort Çalışması 2018-2023 Verileri.

Nursel Muratoğlu Şahin, İclal Okur, Semra Çetinkaya, Hasan Önal, Zümrüt Kocabey Sütçü, Emel Hatun Aytaç Kaplan, Özlem Kara, Murat Aydın, Yasemin Denkboy Öngen, Ahmet Anık, Semra Bahar, Esin Karakılıç Özturan, Veysel Nijat Baş, Selda Ayça Altıncık, Emine Demet Akbaş, Gözde Akın Kağızmanlı, Edip Ünal, Bumin Dündar, Merve Nur Hepokur, Meltem Didem Çakır, Elif Söbü, Özlem Nalbantoğlu, Esra Deniz Papatya Çakır, Mesut Parlak, Öznur Vermezoğlu, Fatma Yavuzyılmaz, Amine Aktar, Sevinç Odabaşı Güneş, Suna Kılınç, İsmail Dündar, Zehra Aycan.

Sözel Sunum İkincisi:

Web tabanlı Tip 1 diyabet eğitimi etkili mi?

Günay Demir, Nurdan Akçay Didişen, Yasemin Atik Altınok, Damla Gökşen.

Sözel Sunum Üçüncüsü:

Ailelerin diyabetli çocuklarının okulda bakımı konusundaki bilgi ve tutumları ile Okulda Diyabet Programı konusundaki deneyim ve görüşlerinin değerlendirilmesi

Tuğba Gökçe, Sibel Sakarya, Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Eviz, Ecem Can, Şükran Darcan, Zehra Aycan, Şükrü Hatun

Poster Bildiri Birincisi:

Tip 1 Diyabetli Hastalarda Vücut Kitle İndeksi Metabolik Kontrol İlişkisi

Nisanur Cingöz, Behiye Sarıkaya Özdemir, Şenay Savaş Erdeve

26-12-2023