ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

27. UPEK ve kongre bünyesinde 9. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş ve 9. Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi


27. UPEK ve kongre bünyesinde 9. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş ve 9. Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi

 

2 Mayıs 2023 Salı günü öğle saatlerinde Dernek başkanı Prof. Dr. Şükran Darcan, Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bereket ve Kurs Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Kara’nın açılış konuşmaları ile iki gün sürecek kurslar başladı.

Toplam 26 kursiyer ve 16 öğretim üyesinin katıldığı 9. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursunda (PEGiK) büyüme, puberte, cinsiyet gelişim bozuklukları, tiroid, rikets, hipoglisemi, diyabetik ketoasidoz, adrenal kriz ve hiperkalsemi konularında temel yaklaşımların sunulduğu konuşmalar yapıldı. Yan dal uzmanlık eğitimi öğrencileri tarafından 16 olgu tartışması yapıldı. Toplam 34 kursiyer ve 12 öğretim üyesi katılımı ile gerçekleştirilen 9. Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursunda (PEİK) ise cinsiyet gelişim bozukluğu, konjenital adrenal hiperplazi, PKOS ve hirşutizm, anormal uterin kanamalar, monogenik boy kısalıkları, büyüme hormonu tedavisi, mikropenis, kriptorşidizm, jinekomasti, hipogonadizm tedavisi, diyabetes insipidus, uygunsuz ADH sendromu, serebral tuz kaybı ve osteoporoz konularında ileri yaklaşımların sunulduğu konuşmalar yapıldı. Yan dal uzmanlık eğitimi öğrencileri tarafından 13 olgu tartışması yapıldı.

4 Mayıs Perşembe günü 13. Dönem Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Şükran Darcan ve kongre başkanı Prof. Dr. Abdullah Bereket tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından 359 katılımcı ile iki salonda planlanan kongre oturumlarına geçildi. Ardından Bern Üniversitesi’nden Prof. Dr. Christa Flück tarafından online olarak “SF1 in Health and Disease” başlıklı açılış konferansı gerçekleştirildi. Tanı zorluğu yaşanan adrenal hastalıklar, Turner ve Klinefelter sendromlarında fertilite korunmasına yönelik yaklaşımlar, tiroid kanseri, atipik tiroid test sonuçları, leptin tedavisi ve hipofosfatemik rikets tedavisi oturumlarının ardından sözel sunumlar dinlendi.

Kongrenin ikinci günü (5 Mayıs) çalışma grubu toplantıları ile başladı. Ardından Ulm Üniversitesi’nden Prof. Dr. Martin Wabitsch hipotalamus ve monogenik obezitede yeni mekanizmalar ve genler konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Devamında büyüme hormonu tedavi optimizasyonu, erişkin endokrinoloji ve beyin cerrahisi gözüyle akromegali ve hiperprolaktinemi, metabolik hastalık nedenli hipoglisemi, hiperinsünilizm, osteogenezis imperfektada ilaç, cerrahi ve fizik tedavi, boy kısalığı ve hipopitüitarizme genetik yaklaşım, akondroplazi tanı ve tedavisi, büyüme hormonu tedavisi, boy uzatma cerrahisi ve prematür osteopenisi konuları tartışıldı. Gün sonunda sözel ve poster bildiri oturumları gerçekleşti.

Kongrenin üçüncü günü (6 Mayıs), ilki 2015 yılında yapılan Yeterlik Sınavının sekizincisi 31 katılımcı ile gerçekleştirildi. Ardından, Cenova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mohamad Maghnie online olarak kongremize bağlanarak çocukluk çağında diyabetes insipidus vakaları hakkındaki tecrübesini aktardı. Sözel ve poster bildiriler ve testiküler adrenal rest tümörü oturumunu takiben dernek toplantısına geçildi. Dernek başkanımız Prof. Dr. Şükran Darcan tarafından son yıla dair Faaliyet Raporu okundu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dallarına akreditasyon belgeleri verildi. 2024 yılında UPEK organizasyonunda görev alacak merkez için yapılan elektronik oylama sonuçları ilan edildi ve oylamayı kazanan Girne Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rüveyde Bundak gelecek kongre hakkında bilgi verdi. Dilek ve temennilerin alınmasının ardından dernek toplantısı sonlandı.

Kongrenin dördüncü ve son günü (7 Mayıs) akılcı ilaç kullanımı sunumu ardından feokromasitom oturumu gerçekleştirildi. Kapanış töreni sırasında, kongrede sunulan 19 sözel bildiri, 27 kısa sözel bildiri, ve 182 poster bildirisinden ödüle layık görülenler açıklandı.

Kongrenin detaylı bilimsel programı ve konuşmalar derneğimiz internet sitesinde yer alacaktır.

 

Kongre Ödülleri

-Sözel Bildiri

Birinci

--Klinik Alan:

Ulusal düzeyde 17αhidroksilaz/17,20 Liyaz Eksikliğine Bağlı Konjenital Adrenal Hiperplazili Olguların Tanı ve İzlem Özellikleri, Zeynep Şıklar (Ankara Üniversitesi), Emine Çamtosun, Semih Bolu, Melek Yıldız, Ayşehan Akıncı, Firdevs Baş, İsmail Dündar, Aslı Beştaş, Edip Ünal, Pınar Kocaay, Tülay Güran, Gönül Büyükyılmaz, Aylin Kılıç Uğurlu, Büşra Gürpınar Tosun, İhsan Turan, Bilgin Yüksel, Doğa Türkkahraman, Gamze Çelmeli, Nazlı Gönç, Semra Çetinkaya, Seniha Kiremitçi, Emre Atabek, Muammer Büyükinan, Emrullah Arslan, Eda Mengen, Ahmet Uçar, Nesibe Akyürek ve Merih Berberoğlu

 

--Temel-Moleküler Alan:

Nikotinamid Nükleotit Transhidrogenaz (NNT) Eksikliğine Bağlı Primer Adrenal Yetmezliği Olan Hastalarda NAD(P)+ Transhidrojenaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi, Annelise Francisco (Campinas Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi), Ayşe Mine Yılmaz Göler, Claudia Daniele Carvalho Navarro, Aşan Önder, Yasemin Kendir Demirkol, Melek Yıldız, Betül Karademir Yılmaz, Tuba Seven Menevşe, Tülay Güran, Roger Frigério Castilho

İkinci

Kistik Fibrozis İlişkili Diyabette İnsülin Tedavisinin Solunum Fonksiyonları, Pulmoner Alevlenme ve Beslenme Üzerine Etkileri, Doğuş Vurallı (Hacettepe Üniversitesi), Didem Alboğa, Burcu Şenkalfa, Onur Gözmen, Halime Nayır Büyükşahin, İsmail Güzelkaş, Birce Sunman, Meltem Akgül Erdal, Raziye Atan, Havva İpek Demir, Burcu Çapraz Yavuz, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Uğur Özçelik, Nural Kiper, Nazlı Gönç, Alev Özön

Üçüncü

Çocuklarda Osteogenezis İmperfekta Özellikleri Olmayan Primer Osteoporoz: Klinik ve Genetik Özellikler, Büşra Gürpınar Tosun (Marmara Üniversitesi), Sare Betül Kaygusuz, Ceren Alavanda, Ahmet Kahveci, İlknur Kurt, Elif Keleştemur, Zehra Yavaş Abalı, Didem Helvacıoğlu, Ahmet Arman, Tülay Güran, Abdullah Bereket, Pınar Ata, Serap Turan

 

-Kısa Sözel Bildiri

Çocuklarda Tiroid Hastalıklarına Yaklaşımda Yeni Bir Yöntem: Hasta Başı El Tipi Ultrasonografi, Ahmet Anık (Adnan Menderes Üniversitesi), Mustafa Gök, Göksel Tuzcu

 

-Poster

Farklı Diyetler (Yüksek Yağ Ve Yüksek Fruktoz Diyeti) Sıçanların Pankreasında İnsülin Direncini, Doku ileri Glikasyon Son Ürün Seviyelerini Etkileyebilir mi? Zerrin Orbak (Atatürk Üniversitesi), Tuba Demirci, Nurinnisa Öztürk, Raziye Alaca

 

           
           
           
08-05-2023