ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

2.Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu


Değerli Meslektaşlarımız,

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ve Ulusal Diyabet Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 2.Ulusal Çocuk ve
Ergen Diyabet Sempozyumu (2.UÇEDS) 23-25 Aralık 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecektir.

1.UÇEDS 2019 yılında Ankara’da yapılmış ve çocukluk çağı diyabetinin yönetimindeki paydaşlar olan çocuk endokrinolojisi
hekimleri, diyabet eğitim hemşireleri, diyetisyen, psikolog, çocukların aileleri, öğretmenleri ve sektör temsilcilerini
bir araya getiren bilimsel ve sosyal yönden zengin bir sempozyum olmuştur. İki yılda bir yapılması planlanan 2.
UÇEDS iki yıldır dünyada ve ülkemizde devam eden COVİD-19 pandemi şartlarında gerçekleşeceğinden çevrimiçi
olarak düzenlenecektir. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumunun en önemli amacı çocukluk çağı diyabetinin
yönetimindeki multidisipliner yaklaşımın, değişen bilgiler ışığında, bilimsel, teknolojik ve psikososyal güncel gelişmelerin
diyabet ekiplerine kazandırılmasıdır. Diyabet ekiplerinin yalnızca hastanelerde hizmet vermeleri yeterli değildir. Çocuk ve
ergenin yaşadığı tüm çevrelere dokunmaları, onların değişen psikososyal durumlarını değerlendirmeleri ve sorunlarına
çözüm üretmeleri gerekmektedir. Diyabetli çocuk ve aileye bütüncül yaklaşımın güncel bilgilerle besleneceği 2.UÇEDS’in
içeriği bu amaçla hazırlanmıştır.

Sempozyumdan bir gün önce diyabetli çocuk ve adolesanların bireysel, ailesel, toplumsal ve okul ortamındaki
sorunlarının analiz edildiği ve bizzat kendileri, aileleri, öğretmenleri ile istişare edilerek sonuç ve önerilerin diyabet
ekipleri ile paylaşılacağı üç çalıştay yapılacaktır. Gençlik çalıştayı, aile çalıştayı ve öğretmen çalıştayı deneyimli
moderatörler tarafından gerçekleştirilecek ve sonuç raporları sempozyumda sunulacaktır. Ayrıca, bu yıl ilk kez “diyabet
elçiliği” kavramının gelişmesi için de bir çalıştay düzenlenecektir. Üç gün devam edecek olan 2.UÇEDS’de diyabetin
bütün yönüyle konuşulup tartışılacağı bilimsel düzeyi yüksek bir program yapılandırılmıştır. Kahve aralarımızda diyabet
sohbetleri gerçekleşecek ve diyabet ile ilgili araştırmalarımız sözlü ve poster bildirimleri olarak sunulacaktır.
Son iki yıldır devam eden COVID-19 pandemisi, doğal dengenin bozulmasıyla meydana gelen yangınlar, sel ve benzeri
doğal afetler gölgesinde gerçekleştirmeye çalıştığımız bilimsel faaliyetlerin hepimize biraz da olsa nefes aldırmasını
ve faydalı olmasını diliyorum. Pandemi ve afetlerde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı ve insanlarımızı rahmetle ve
minnetle anıyorum.

Ülkemizdeki diyabetli çocuk ve ergenlere yüksek kalitede hizmet verebilmek amacıyla diyabet ekiplerinin bilimsel
ve davranışsal niteliğini artırmayı hedefleyen sempozyumun başarıya ulaşması sizlerin vereceği katkılarla mümkün
olacaktır. Programın hazırlanmasında emeği geçen başta Bilimsel Kurulumuza, Dernek Yönetim Kurulumuza ve tüm
Diyabet Ekiplerine teşekkür eder, tüm diyabet dostlarını sempozyumda görmeyi umut ederim.

Saygılarımla

Prof. Dr. Zehra AYCAN
Sempozyum Başkan

Detaylı bilgilere https://uceds2021.org/tr adresinden ulaşabilirsiniz.