ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığında Ortak Rehber


Bilindiği gibi tip 1 diyabet tanısı alan çocuklarda, birden fazla dokuda otoimmün zedelenme nedeniyle çölyak hastalığı sıklığı da artmaktadır. Bu nedenle, tip 1 diyabetli çocuklarda, tip 1 diyabet tanısı sırasında ve sonraki izlemlerde, semptomlardan bağımsız olarak doku transglutaminaz IgA (TGA-IgA) ölçümü ile tarama yapılmakta ve buna göre endoskopik biyopsi kararı verilmekte ve biyopsi sonucuna göre çölyak hastalığı kanıtlanan hastalara glutensiz diyet ile tedavi başlanmaktadır.

Pediatrik endokrinologlar, pediatrik gastroenterologlar ve aileler açısından, çölyak hastalığı tanısının konulmasının yanı sıra gereksiz endoskopiden kaçınmak oldukça önemli ve hala süregelen tartışma konularından birisidir. Ayrıca, endoskopi endikasyonu ve sonraki süreçlerin yönetimi hakkında ülkeler ve merkezler arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Ekte sunulan rehber, tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığı tanısı konma süreci ve glutensiz diyet önerilmesi konularında, ülkemizdeki verileri, güncel litaratür bilgilerini ve uluslararası kuruluşların önerilerini dikkate alarak, her iki derneğin yönetim kurullarınca belirlenen ve isimleri metnin sonunda bulunan kişilerin katkıları ile hazırlanmıştır.

Yararlı olmasını diler, saygılar sunarız.

EK: Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığında Klinik Uygulamalar için Rehber