ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ÇEDD Eğitim Etkinlikleri 2017-2020


Güncelleme- Nisan 2019

Çalışma / Uzlaşı Gruplarının etkinlikleri kendi bölümleri altında verilmiştir.

1. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Diyabet Ekibi Kursu

Tanım: Tüm pediatrik endokrin uzmanlarının ve yandal uzmanlık öğrencilerinin katıldığı üst düzey bilimsel kongre. 

Hedefler: Pediatrik endokrin alanında yapılan ulusal bilimsel çalışmaların sunulması, paylaşılması, Dünyada bu alanda yapılanların sunulması ve tartışılması

Düzenleme Kurulu: ÇEDD Yönetim Kurulu, Kongre başkanı ve Sekreteri

Bilimsel Kurul (POK): Dernek Yönetiminden 2 kişi, Kongre Başkanı ve Sekreteri, Dernek üyeleri arasından seçilen 2 kişi, 3 yılda bir seçilir-2018'de seçildi

Kongre Başkanı ve Merkez: Her yıl  seçilir

Koşulsuz eğitim desteği: Pediatrik endokrin alanında faaliyet gösteren tüm firmalar           

Tarih, yer, kurum, başkan:

2015, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Abdullah Bereket 

2016, Antalya, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ece Böber

2017, Antalya, Akdeniz Üniversitesi, İffet Bircan

2018, Kayseri, Erciyes Üniversitesi, Selim Kurtoğlu

2019, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Feyza Darendeliler

2. Temel Endokrinoloji Kursu

Tanım: Yılda 1 kez, sonbaharda yapılan yaklaşık 10 kursiyerin katıldığı 5 günlük bir kurs. Genç akademisyenler ve akademisyen adayı yandal uzmanları ve yandal uzmanlık öğrencilerinin katılması beklenmektedir.

Hedefler: Bu kurs ile biyolojinin bir alt öğesi olarak endokrinolojiye ait temel kavramların teorik ve pratik düzlemde gözden geçirilmesi, böylelikle temel ve klinik pediatrik endokrinolojinin birbirine yaklaştırılması, sonuçta pediatrik endokrinoloji uzmanlarının alanlarında yüksek nitelikli bilimsel araştırmalar yapmalarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Tarih, yer, kurum, düzenleyen:

2011-2015, Adana, Çukurova Üniversitesi, Ali Kemal Topaloğlu

2016, İzmir, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Korcan Demir

2017, İzmir, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, Korcan Demir

2018, İzmir, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, Korcan Demir

2019, İzmir, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, Korcan Demir

 

Koşulsuz eğitim desteği:  Novo Nordisk (Aralık 2015), Merck  (2016), Sandoz (2017, 2018)

3. Pediatrik Endokrinolojiye giriş Kursu (PEGiK)

Tanım: Ulusal kongre öncesinde 0-1.5 yıl yandal uzmanlık öğrencilerine yönelik düzenlenen kurs.   Katılım 20-30 civarı. 1.5 gün süreli. 

Hedefler: Yan dal uzmanlık öğrencilerine klinik yaklaşım ağırlıklı olarak eğitim verilmesi

Düzenleyen: PEİK Dernek yönetim temsilcileri, Kongre Başkanı ve Sekreteri ve POK

Koşulsuz eğitim desteği: Pediatrik endokrin alanında faaliyet gösteren tüm firmalar

Tarih, yer:

2015, (19. UPEK Öncesi), İstanbul

2016, (20. UPEK Öncesi), Antalya

2017, ( 21. UPEK öncesi), Antalya

2018, (22. UPEK öncesi), Antalya

2019, (23. UPEK öncesi), Antalya

4. Olgu Sunumları Sempozyumu

Tanım: Tüm pediatrik endokrin uzmanlarının ve yandal uzmanlık öğrencilerinin katıldığı her yıl düzenlenen ve vakaların tartışılması hedeflenen bir toplantı.  Katılım 200-250 civarı.

2016’dan sonra 2 yılda bir yapılacak.

Hedefler: Ulusal düzeyde ilginç veya eğitici vakaların sunulması, tartışılması ve öneriler alınması.

Düzenleyen: Olgu Sunumları Bilimsel Kurulu (kurallar web sitesinde yer almaktadır)

Koşulsuz eğitim desteği: Merck; 2018 Merck , Abbvie

Tarih, yer, kurum, düzenleyen:

2014, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ece Böber (6. sı yapıldı)

2015, İzmir, Celal Bayar Üniversitesi, Betül Ersoy (7. si yapıldı)

2016, Adana, Çukurova Üniversitesi, Bilgin Yüksel ve Ali Kemal Topaloğlu (8. si yapıldı)

2018, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Abdullah Bereket (9. Yapıldı)  

5. Pediatrik Endokrinoloji ileri Kursu (PEiK)

Tanım: Yılda bir kez yan dal uzmanlık öğrencilerine yönelik yapılan interaktif kurs. 20-30 katılım; 3-5 gün süreli.   Bahar Okulu PEiK olarak devam etti.

Hedefler: Eğitimine devam eden  1,5-3 yıllık yandal öğrencilerine vaka tartışmaları ile zenginleştirilmiş pediatrik endokrin disiplininin her alanını kapsayan eğitim verilmesi. 

Düzenleyen: Bahar Okulu bilimsel kurulu (2016)

 • Prof. Dr. Murat Aydın (Koordinatör)
 • Doç. Dr. Serap Turan
 • Doç. Dr. Ayhan Abacı
 • Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya (Sekreter)
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Doç. Dr. Şükran Poyrazoğlu (Sekreter)

Koşulsuz eğitim desteği: Pfizer, 2016

Yer ve tarih:

 Nisan 2016, Antalya

Pediatrik Endokrinoloji ileri Kursu (PEiK) Düzenleme Kurulu (2016-2019)

Prof. Dr. Murat Aydın (Koordinatör)

Prof. Dr. Abdullah Bereket

Prof. Dr. Zeynep Şıklar

Prof. Dr. Cengiz Kara (Sekreter)

Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu (Sekreter)

Doç. Dr. Tülay Güran

Doç. Dr. Korcan Demir

Düzenleme Kurulu: Dernek Yönetim Kurulundan  2 kişi ve Genel Kurul tarafından seçilen 5 kişi.   3 yıl ara ile değişme .   Öneri: 2019 Seçim

Yer ve Tarih: 

Aralık 2016, Antalya,   (Koşulsuz Destek:  Pfizer)

Aralık 2017, Antalya   (Koşulsuz Destek:  Pfizer ve Novo Nordisk)

Kasım 2018, Antalya   (Koşulsuz Destek: Pfizer ve Novo Nordisk)

6. GEÇİŞ Toplantısı

Tanım:  Pediatrik Endokrinin çeşitli alanlarında erişkin endokrinologlara sevk edilen

 hastaların nasıl sevk edileceği konusunu ele alan ve yöntem belirleyen toplantı

Hedefler: Farklı hastaların erişkine geçiş kurallarının belirlenmesi, formların hazırlanması ve belirli aralarla eğitimlerle pekiştirilmesi ve farkındalık yaratılması. Konuda uzman 10-15 katılımlı bir günlük bir toplantı. Erişkin endokrinologların katılımı ile yapılıyor.

Düzenleyen: ÇEDD ve Çalışma Grupları

Koşulsuz eğitim desteği: ÇEDD ve TEMD

Tarih, Yer, Konu

2016 Şubat, İstanbul, BH Eksikliği, Turner Sendromu ve Lilly (basım için)

2017 Mart, Cinsiyet Gelişim Bozukluğu ve Konjenital Adrenal Hiperplazi (web sitesinde elektronik indirilebilir belge)

10 Temmuz 2017: Erişkin Endokrinologlarla yapılan Geçiş Süreci Toplantısı sonrası Geçiş İlkeleri belirlendi ve konunun ulusal anket sonuçları ile UPEK’de sunuldu

Her yıl Erişkin Endokrin Kongrelerinde Pediatrik Endokrinologlar, UPEK’de ise Erişkin endokrinologlar sunu yapmakta 

7. Diyabet Tedavisi Teknoloji Kursu

Tanım: Yandal uzmanlık öğrencileri veya uzmanlara yönelik 10-15 kişi katılımlı diyabette pompa vb teknolojilerin birebir klinikte uygulamalarının yapılacağı bir kurs. 5 gün devam eden bir kurs.

Hedefler: Konunun uzmanlarından pratiğe ve uygulamaya yönelik deneyim ve becerilerin aktarılması

Düzenleyen: ÇEDD

Koşulsuz eğitim desteği:  Medtronic

Tarih, Yer, Kurum, Düzenleyen:

2015, 11-15 Kasım, Ege Üniversitesi

2016, 1-4 Haziran, Ege Üniversitesi

2016  23-26 Kasım Ege Üniversitesi

2017, 5-7 Ekim, Hacettepe Üniversitesi

2018, Mayıs,  Ege Üniversitesi: İleri Kurs

2018, Aralık, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi: Temel Kurs

2019, Mayıs, İzmir, Ege Üniversitesi: İleri Kurs

2019, Aralık, Bursa, Uludağ Üniversitesi: Temel Kurs

8.ÇEDD Uzaktan Eğitim Etkinlikleri

a. ÇEDD Uzaktan Eğitim Seminerleri (eski adı: e- öğrenme platformu)

Tanım: İnternet ortamında "real time " konferanslar verilmesi

Hedefler: Belirlenen konuşmacıların konuşmalarının internet üzerinden “real-time” olarak verilmesi ve internet üzerinden aktif katılım sağlanması.

Düzenleyen: ÇEDD

Koşulsuz eğitim desteği: Lilly 

Tarih, Konuşmacı:

2015, Kasım, Şükrü Hatun

2015, Aralık, Nurçin Saka

2016, Şubat, Şükrü Hatun

2016, Mart, Ayla Güven

2016, Nisan, Zehra Aycan

2016, Mayıs, Damla Gökşen

2016, Haziran, Serap Turan

2016, Ekim, Olcay Evliyaoğlu

2016, Kasım, Gülay Karagüzel

2017, Nisan, Bumin Dündar

2017, Haziran, Merih Berberoğlu

2018, Ocak, Semra Çetinkaya

2018, Eylül, Cengiz Kara

2018, Ekim, Zehra Aycan

2018, Aralık, Betül Ersoy

2019’dan itibaren ÇEDD tarafından ek olarak Uzaktan eğitim seminerleri yapılacak.

2019, Şubat, Samim Özen

b. ÇEDD Uluslararası Uzaktan Eğitim Seminerleri (eski adı= Uluslararası webinar)

Tanım: Uluslararası bir konuşmacı ile" real time" seminer

Hedefler: Anket yolu ile üyelerden istenen konu ve konuşmacı önerilerine göre web seminerler ile pediatrik endokrin eğitiminin zenginleşmesi

Düzenleyen: ÇEDD

      Koşulsuz eğitim desteği : Novo Nordisk (2019'dan itibaren ÇEDD)

 1. 7 Şubat 2017, Jan Lebl
 2. 30 Mayıs 2017, JM Wit
 3. 3 Ekim 2017, M Dattani
 4. Kasım 2017, M Dattani
 5. Ocak 2018, T Sas
 6. Mayıs 2018, A Juul
 7. Kasım 2018, M Maghnie

c. ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka tartışmaları (Eski adı: webinar vaka tartışmaları, daha önce web sitesi üzerinden yapılan vaka tartışmaları) : 3-4 kez/yıl yapılacak ; her toplantıda 2-3 vaka tartışılmakta

Hedef Kitle: Tüm yandal uzmanlık öğrencileri ve yandal uzmanları

Koşulsuz eğitim desteği : Novo Nordisk, 2019'dan itibaren ÇEDD

          Birinci: Aralık 2017; Moderatör Zehra Aycan

          İkinci:  Mayıs 2018; Moderatör Nurgün Kandemir

          Üçüncü: Eylül 2018; Moderatör Gülay Karagüzel

          Dördüncü: Mart 2019; Moderatör Ayşehan Akıncı

          Beşinci: Haziran 2019; Moderatör Şükran Darcan

BİLİMSEL KOMİSYON: Zehra Aycan, Nurgün Kandemir, Şükran Darcan, Ayşehan Akıncı, Gülay Karagüzel, Şükran Poyrazoğlu

9. ÇEDD- Çözüm

 Pediyatrik Endokrinoloji alanında oksolojik ölçümler, hormonlar ve daha bir çok parametrenin bulunduğu ve hesaplamalar yapılabildiği web sitesi ve aplikasyon

Hazırlayan: Korcan Demir ve Samim Özen

Koşulsuz eğitim desteği : Merck

Child-Metrics olarak ingilizceye çevrildi. Güncellenmekte (2019)

10. ÇEDD Yeterlilik Kurulu

Müfredat, karne basılması ve ulusal kongre sırasında sınav yapılması konusunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Üyeler:

-Dernek Yönetim Kurulu

-TUKMOS Üyeleri: Ayla Güven, Filiz Tütüncüler, Oya Ercan, Yaşar Cesur

-Dernek Üyeleri Arasından: Şükran Darcan (Sınav Kurulu Başkanı),  Ahmet Anık, Ece Böber, Hakan Döneray, Alev Özön, Korcan Demir, Samim Özen

2019’da: Ayla Güven, Doğa Türkkahraman, Şenay Erdeve katıldı 

Yer ve Tarih:

Sınav: 2015 ve 2016 ve 2017; 2018; 2019 

11. Diğer disiplinler ile toplantılar

Tanım: Pediatrik Endokrin ile ilgili diğer disiplinlerle toplantı

 Hedefler: Disiplinler arası ortak konularda uzlaşı sağlanması ve klinik uygulamaya yansıması

İlk toplantı Türk Neonatoloji Derneği ile ortak olarak düzenlenmiştir.

Tarih ve Yer: Şubat  2017 , Antalya

Sekreter: Korcan Demir

Koşulsuz eğitim desteği : Alexion

12. Pediatri Toplantıları

Tanım: Çocuk Hekimlerine yönelik yapılan eğitim toplantıları

Hedefler:  Çocuk Hekimlerinin  sık karşılaştığı endokrin konularında vakalarla yaklaşım sunmak

        1. Toplantı : Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ile Türk Pediatri Kurumu Bursa Şubesi’nin ortaklaşa      düzenlediği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarına yönelik eğitim toplantısı:

Başlık: Çocuk Endokrinolojisinde Güncel Sorunlar;  Cengiz Kara, Ömer Tarım, Erdal Eren

Yer ve Tarih: Bursa, Ekim 2018

Düzenleyen:  Cengiz Kara  

Koşulsuz eğitim desteği : Sandoz

13. İstatistik Kursu

Tanım: ÇOCUK ENDOKRİN UZMANLARI VE ASİSTANLARI İÇİN İSTATİSTİK KURSU

Hedefler: Çocuk Endokrinolojisi uzmanları ve yandal öğrencilerine yönelik istatistik eğitimini geliştirmek

1. Kurs:  ‘Sağlık Alanında Uygulamalı İstatistik Çözümleme Kursu

Yer ve Tarih: İzmir, Eylül 2018

Düzenleyen: Cengiz Kara ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi İstatistik AD

Koşulsuz eğitim desteği : Sandoz

14. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ( UÇEDS)

Tanım: Tüm pediatrik endokrin uzmanlarının ve yan dal uzmanlık öğrencilerinin katıldığı üst düzey bilimsel kongre. 

             Hedefler: Çocuk ve ergenlik döneminde diyabete bütüncül yaklaşımın sunulması, diyabet konusunda yapılan ulusal bilimsel çalışmaların sunulması, paylaşılması, Dünyada bu alanda yapılanların sunulması ve tartışılması

Düzenleme kurulu:  Dernek yönetim kurulu, Diyabet Grubu Başkanı, Sekreter (diyabet grubundan)

Bilimsel kurul; Dernek Başkanı, Diyabet Grubu Başkanı, Diyabet Grubu bir önceki Başkan , Diyabet grubundan 3 kişi, genel kuruldan  2 kişi, hemşire, diyetisyen, psikolog.

 1. UÇEDS : 2-5 Ekim, 2019, Başkan: Z Aycan

15. Azerbaycan Pediatrik Endokrinoloji Kursu

Hedefler: Farklı ülkelerde pediatrik endokrinologların eğitilmesi

Yer ve Tarih: Bakü, Azerbaycan, Mart 2018

Düzenleyen: ÇEDD (Sekreter Cengiz Kara) ve Azerbaycan Pediatrik Endokrin Derneği

16. Web sitesi, E- Bülten ve Sosyal Medya çalışmaları

Web Sitesi Derneğimizin resmi web sitesi olarak sürekli güncellenmektedir ve uzman görüşleri, etkinlikler vb yer almaktadır

E Bülten: 1-2 ayda bir yayınlanan ve dernek ve camiadan haberleri ve etkinlikleri sunan üyelere gönderilen yayın organı

Sosyal Medya: 'facebook, instagram ve twitter' aracılığı ile üyelere ve halka açık bilgilendirme metinleri ve etkinlikler yer almakta. Farklı konularda görüşler ve kısa bilgiler sunulmakta

Editörler: Feyza Darendeliler, Samim Özen, Erdal Eren, Eren Er

16. Dernek Aplikasyonu

Yapım aşamasında

Düzenleyen: Samim Özen; Kurul: Dernek Yönetim Kurulu, Eren Er, Elvan Bayramoğlu

Koşulsuz eğitim desteği : Merck

17. Kitaplar/Raporlar

2003 yılından itibaren Derneğimiz desteğiyle Çocuk Endokrinolojisi alanında genel ve özel konularla ilgili çeşitli kitaplar ve raporlar basılmıştır.

 

Kitap Adı, Editörler, Baskı/Yıl:

Pediatrik Endokrinoloji         , Hülya Günöz, Gönül Öcal, Nurşen Yordam, Selim Kurtoğlu, 1. baskı / 2003

Çocuk ve Adölesanda Endokrin Testler, Nurşen Yordam, Ayfer Alikaşifoğlu, Aysun Bideci, 1. baskı / 2006

Çocuk ve Adölesan Diyabeti, Ayşehan Akıncı, Rüveyde Bundak,    1. baskı / 2008

Yenidoğan Dönemi Endokrin Hastalıkları, Selim Kurtoğlu, 1. baskı / 2011

Çocuk Endokrinolojisi, Peyami Cinaz, Feyza Darendeliler, Ayşehan Akıncı, Behzat Özkan, Bumin N. Dündar, Ayhan Abacı, Teoman Akçay, 1. baskı / 2014

Çocuklarda Acil Endokrinolojik Hastalıklar, Selim Kurtoğlu, 1. baskı / 2014

Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, H. Nurçin Saka, Teoman Akçay, 1. baskı / 2015

Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı-II, Teoman Akçay, Korcan Demir, 1. baskı / 2015

Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Ayşehan Akıncı, Nurçin Saka, 1. baskı / 2015

Neonatal Antropometri, Selim Kurtoğlu, 1. Baskı/2017

Çocukluk Çağı Diyabeti Tanı ve Tedavi Rehberi –Zehra Aycan, 2018

Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Ayşehan Akıncı, 2018

 Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşım, Olcay Evliyaoğlu , 2019 (Destek: Merck)

BH indikasyonları ve tedavi yaklaşımı, Feyza Darendeliler , 2019 (Destek: Pfizer)

 ÖDÜLLER

1. SCI Yayın teşvik ödülleri

Ulusal kongre sırasında bir önceki yıl SCI/Expanded'da yayını veya kitap yazarlığı olan doktorlara ödül verilmekte

2. UPEK Bildiri Ödülleri

Ulusal Kongrede en iyi 4 sözel (temel ve klinik alan) ve bir poster bildiriye ödül verilmekte. 

3. JCRPE Ödülleri (Dernek)

O yıl JCRPE'de yayınlanan en iyi 3 orijinal ve 1 vaka çalışmasına ödül verilmekte

4. Yurtdışı projeli ve projesiz gidiş ödülleri

5. Araştırma ödülleri

6. Yurtdışı sunu ödülleri

Tüm ödüllerde Koşulsuz eğitim desteği: ÇEDD