ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ÇEDD Eğitim Etkinlikleri 2017-2020


ÇEDD Eğitim Etkinlikleri 2017-2020

Çalışma / Uzlaşı Gruplarının etkinlikleri kendi bölümleri altında verilmiştir.

1. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Diyabet Ekibi Kursu

Tanım : Tüm pediatrik endokrin uzmanlarının ve yan dal uzmanlık öğrencilerinin katıldığı üst düzey bilimsel kongre.

Hedefler: Pediatrik endokrin alanında yapılan ulusal bilimsel çalışmaların sunulması, paylaşılması, Dünyada bu alanda yapılanların sunulması ve tartışılması

Düzenleyen: ÇEDD Yönetim Kurulu, Kongre başkanı ve Sekreteri ve program düzenleme kurulu ( dernek üyeleri arasından 3 yılda bir seçilir- 2018'de seçilecek )

Koşulsuz eğitim desteği : Pediatrik endokrin alanında faaliyet gösteren tüm firmalar

Tarih, yer, kurum, başkan:

2015, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Abdullah Bereket

2016, Antalya, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ece Böber

2017, Antalya, Akdeniz Üniversitesi, İffet Bircan

2018, Kayseri, Erciyes Üniversitesi, Selim Kurtoğlu

2. Temel Endokrinoloji Kursu

Tanım: Yılda 1 kez, sonbaharda yapılan yaklaşık 10 kursiyerin katıldığı 5 günlük bir kurs. Genç akademisyenler ve akademisyen adayı yandal uzmanları ve yandal uzmanlık öğrencilerinin katılması beklenmektedir.

Hedefler: Bu kurs ile Biyoloji’nin bir alt öğesi olarak Endokrinoloji’ye ait temel kavramların teorik ve pratik düzlemde gözden geçirilmesi, böylelikle temel ve klinik Pediyatrik Endokrinoloji’nin birbirine yaklaştırılması, sonuçta Pediyatrik Endokrinoloji uzmanlarının alanlarında yüksek nitelikli bilimsel araştırmalar yapmalarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Tarih, yer, kurum, düzenleyen:

2011-2015, Adana, Çukurova Üniversitesi, Ali Kemal Topaloğlu

2016, İzmir, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Korcan Demir

2017, İzmir, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, Korcan Demir

2018, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Korcan Demir

Koşulsuz eğitim desteği : Novo Nordisk (Aralık 2015) ve Merck (2016), Sandoz (2017)

3. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu (PEGiK)

Tanım: Ulusal kongre öncesinde 0-1.5 yıl yan dal uzmanlık öğrencilerine yönelik düzenlenen kurs. Katılım 20-30 civarı. 1.5 gün süreli.

Hedefler: Yan dal uzmanlık öğrencilerine klinik yaklaşım ağırlıklı olarak eğitim verilmesi

Düzenleyen: Kongre başkanı ve sekreteri ve POK

Koşulsuz eğitim desteği : Pediatrik endokrin alanında faaliyet gösteren tüm firmalar

Tarih, yer:

2015 (19. UPEK Öncesi), İstanbul

2016 (20. UPEK Öncesi), Antalya

2017 (21. UPEK öncesi), Antalya

2018 (22. UPEK öncesi), Antalya

4. Olgu Sunumları Sempozyumu

Tanım: Tüm pediatrik endokrin uzmanlarının ve yan dal uzmanlık öğrencilerinin katıldığı her yıl düzenlenen ve vakaların tartışılması hedeflenen bir toplantı. Katılım 200-250 civarı.

2016’dan sonra 2 yılda bir yapılacak.

Hedefler: Ulusal düzeyde ilginç veya eğitici vakaların sunulması, tartışılması ve öneriler alınması.

Düzenleyen: Olgu Sunumları Bilimsel Kurulu (kurallar web sitesinde yer almaktadır)

Koşulsuz eğitim desteği : Merck

Tarih, yer, kurum, düzenleyen:

2014, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ece Böber (6. sı yapıldı)

2015, İzmir, Celal Bayar Üniversitesi, Betül Ersoy (7. si yapıldı)

2016, Adana, Çukurova Üniversitesi, Bilgin Yüksel ve Ali Kemal Topaloğlu (8. si yapıldı)

2 yılda bir yapılacak. Bir sonraki toplantı 2018.

5. Pediatrik Endokrinoloji ileri Kursu (PEiK)

Tanım: Yılda bir kez yan dal uzmanlık öğrencilerine yönelik yapılan interaktif kurs. 20-30 katılım; 3-5 gün süreli. Bahar Okulu PEiK olarak devam etti.

Hedefler : Eğitimine devam eden 1,5-3 yıllık yan dal öğrencilerine vaka tartışmaları ile zenginleştirilmiş pediatrik endokrin disiplininin her alanını kapsayan eğitim verilmesi.

Düzenleyen: Bahar Okulu bilimsel kurulu (2016)

• Prof. Dr. Murat Aydın (Koordinatör)

• Doç. Dr. Serap Turan

• Doç. Dr. Ayhan Abacı

• Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya (Sekreter)

• Doç. Dr. Samim Özen

• Doç. Dr. Şükran Poyrazoğlu (Sekreter)

Koşulsuz eğitim desteği: Pfizer, 2016

Yer ve tarih:

Nisan 2016, Antalya

Pediarik Endokrinoloji ileri Kursu (PEiK) Düzenleme Kurulu (2016-2019)

Prof. Dr. Murat Aydın (Koordinatör)

Prof. Dr. Abdullah Bereket

Prof. Dr. Zeynep Şıklar

Prof. Dr. Cengiz Kara (Sekreter)

Doç. Dr. Şükran Poyrazoğlu (Sekreter)

Doç. Dr. Tülay Güran

Doç. Dr. Korcan Demir

Yer ve Tarih:

Aralık 2016, Antalya,

Koşulsuz Destek: Pfizer

Aralık 2017, Antalya

Koşulsuz Destek: Pfizer ve Novo Nordisk

6. GEÇİŞ Toplantısı

Tanım: Pediatrik Endokrinin çeşitli alanlarında erişkin endokrinologlara sevk edilen

hastaların nasıl sevk edileceği konusunu ele alan ve yöntem belirleyen toplantı

Hedefler : Farklı hastaların erişkine geçiş kurallarının belirlenmesi, formların hazırlanması ve belirli aralarla eğitimlerle pekiştirilmesi ve farkındalık yaratılması. Konuda uzman 10-15 katılımlı bir günlük bir toplantı. Erişkin endokrinologların katılımı ile yapılıyor.

Düzenleyen: ÇEDD ve Çalışma Grupları

Koşulsuz eğitim desteği : ÇEDD ve TEMD

Tarih, Yer, Konu

2016 Şubat, İstanbul, BH Eksikliği, Turner Sendromu ve Lilly (basım için)

2017 Mart, Cinsiyet Gelişim Bozukluğu ve Konjenital Adrenal Hiperplazi (web sitesinde elektronik indirilebilir belge)

10 Temmuz 2017: Erişkin Endokrinologlarla yapılan Geçiş süreci toplantısı sonrası Geçiş İlkeleri belirlendi ve konunun ulusal anket sonuçları ile UPEK’de sunulmasına karar verildi.

7. Diyabet Tedavisi Teknoloji Kursu

Tanım : Yan dal uzmanlık öğrencileri veya uzmanlara yönelik 10-15 kişi katılımlı diyabette pompa vb teknolojilerin birebir klinikte uygulamalarının yapılacağı bir kurs. 5 gün devam eden bir kurs.

Hedefler : Konunun uzmanlarından pratiğe ve uygulamaya yönelik deneyim ve becerilerin aktarılması

Düzenleyen : ÇEDD

Koşulsuz eğitim desteği : Medtronic

Tarih, Yer, Kurum, Düzenleyen:

2015, 11-15 Kasım, Ege Üniversitesi, Şükran Darcan, Damla Gökşen ve Samim Özen

2016, 1-4 Haziran, Ege Üniversitesi , Şükran Darcan, Damla Gökşen ve Samim Özen

2016 23-26 Kasım Ege Üniversitesi , Şükran Darcan, Damla Gökşen ve Samim Özen

2017, 5-7 Ekim, Hacettepe Üniversitesi

2018, Mayıs, EgeTıp:İleri Kurs

2018, Kasım-Aralık, İstanbul Tıp Fakültesi : Temel Kurs

8. e- öğrenme platformu

Tanım : İnternet ortamında "real time " konferanslar verilmesi

Hedefler: Belirlenen konuşmacıların konuşmalarının internet üzerinden real-time olarak verilmesi ve internet üzerinden aktif katılım sağlanması.

Düzenleyen : ÇEDD

Koşulsuz eğitim desteği : Lilly

Tarih, Konuşmacı:

2015, Kasım, Şükrü Hatun

2015, Aralık, Nurçin Saka

2016, Şubat, Şükrü Hatun

2016, Mart, Ayla Güven

2016, Nisan, Zehra Aycan

2016, Mayıs, Damla Gökşen

2016, Haziran, Serap Turan

2016, Ekim, Olcay Evliyaoğlu

2016, Kasım, Gülay Karagüzel

2017, Nisan, Bumin Dündar

2017, Haziran, Merih Berberoğlu

2018, Ocak, Semra Çetinkaya 

9. ÇEDD- Çözüm

Pediyatrik Endokrinoloji alanında oksolojik ölçümler, hormonlar ve daha bir çok parametrenin bulunduğu ve hesaplamalar yapılabildiği web sitesi ve aplikasyon

Hazırlayan: Korcan Demir ve Samim Özen

Destek: Merck

TMPE-Metrics olarak ingilizceye çevrilecek

10. Uluslararası webinar

Tanım: Uluslararası bir konuşmacı ile" real time" seminer

Hedefler : Anket yolu ile üyelerden istenen konu ve konuşmacı önerilerine göre web seminerler ile pediatrik endokrin eğitiminin zenginleşmesi

Düzenleyen : ÇEDD

Koşulsuz Destek : Novo Nordisk

  1. 7 Şubat 2017, Jan Lebl
  2. 30 Mayıs 2017 , JM Wit
  3. 3 Ekim 2017, M Dattani
  4. Kasım 2017, M Dattani
  5. Ocak 2018, T Sas
  6. Mayıs 2018, A Hokken Koelega

11. Vaka tartışmaları

Online webinar (daha önce web sitesi üzerinden yapılan vaka tartışmaları) : 3-4 kez/yıl yapılacak

Hedef Kitle: Tüm yandal uzmanlık öğrencileri ve yandal uzmanları

1. si Aralık 2017: Moderatör Zehra Aycan başkanlığında 3 vaka tartışıldı

2. si Mart 2018’de yapılacak

BİLİMSEL KOMİSYON: Zehra Aycan, Nurgün Kandemir, Şükran Darcan, Ayşehan Akıncı, Gülay Karagüzel, Şükran Poyrazoğlu

12. ÇEDD Yeterlilik Kurulu

Müfredat, karne basılması ve ulusal kongre sırasında sınav yapılması konusunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Üyeler:

-Dernek Yönetim Kurulu

-TUKMOS Üyeleri: Ayla Güven, Filiz Tütüncüler, Oya Ercan, Yaşar Cesur

-Dernek Üyeleri Arasından: Şükran Darcan (Sınav Kurulu Başkanı), Ahmet Anık, Ece Böber, Hakan Döneray, Alev Özön, Korcan Demir

Yer ve Tarih:

Sınav: 2015 ve 2016 ve 2017; 2018

13. Diğer disiplinler ile toplantılar

Tanım: Pediatrik Endokrin ile ilgili diğer displinlerle toplantı

Hedefler: Disiplinler arası ortak konularda uzlaşı sağlanması ve klinik uygulamaya yansıması

İlk toplantı Türk Neonatoloji Derneği ile ortak olarak düzenlenmiştir.

Tarih ve Yer: Şubat 2017 , Antalya

Sekreter: Korcan Demir

Koşulsuz Destek: Alexion

14. Kitaplar/Raporlar

2003 yılından itibaren Derneğimiz desteğiyle Çocuk Endokrinolojisi alanında genel ve özel konularla ilgili çeşitli kitaplar ve raporlar basılmıştır.

Kitap Adı, Editörler, Baskı/Yıl:

Pediatrik Endokrinoloji , Hülya Günöz, Gönül Öcal, Nurşen Yordam, Selim Kurtoğlu, 1. baskı / 2003

Çocuk ve Adölesanda Endokrin Testler, Nurşen Yordam, Ayfer Alikaşifoğlu, Aysun Bideci, 1. baskı / 2006

Çocuk ve Adölesan Diyabeti, Ayşehan Akıncı, Rüveyde Bundak, 1. baskı / 2008

Yenidoğan Dönemi Endokrin Hastalıkları, Selim Kurtoğlu, 1. baskı / 2011

Çocuk Endokrinolojisi, Peyami Cinaz, Feyza Darendeliler, Ayşehan Akıncı, Behzat Özkan, Bumin N. Dündar, Ayhan Abacı, Teoman Akçay, 1. baskı / 2014

Çocuklarda Acil Endokrinolojik Hastalıklar, Selim Kurtoğlu, 1. baskı / 2014

Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, H. Nurçin Saka, Teoman Akçay, 1. baskı / 2015

Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı-II, Teoman Akçay, Korcan Demir, 1. baskı / 2015

Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Ayşehan Akıncı, Nurçin Saka, 1. baskı / 2015

Neonatal Antropometri , Selim Kurtoğlu, 1. Baskı/2017

15. ÖDÜLLER

1. SCI Yayın teşvik ödülleri

Ulusal kongre sırasında bir önceki yıl SCI/Expanded'da yayını veya kitap yazarlığı olan doktorlara ödül verilmekte

2. UPEK Bildiri Ödülleri

Ulusal Kongrede en iyi 4 sözel (temel ve klinik alan) ve bir poster bildiriye ödül verilmekte.

3. JCRPE Ödülleri (Dernek)

O yıl JCRPE'de yayınlanan en iyi 3 orijinal ve 1 vaka çalışmasına ödül verilmekte

4. Yurtdışı projeli ve projesiz gidiş ödülleri

5. Araştırma ödülleri

6. Yurtdışı sunu ödülleri

Tüm ödüllerde Koşulsuz eğitim desteği: ÇEDD