ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Endokrin Hastalıkların Genetiği Seminerleri


Değerli Üyelerimiz,

Endokrin Hastalıkların Genetiği Seminerleri kapsamında 9 Mart 2022 Çarşamba günü 12.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek program aşağıda sunulmuştur. 

12.30-12.55   Doç Dr Samim Özen- Over gelişimi ve over yetmezliğine genetik bakış

12.55-13.20   Doç Dr Leyla Akın - Hipofiz ve Over gelişiminde yeni bir gen ve yeni bir mekanizma: RNPC3 ve spliceosomopati

13.20-13.30   Sorular-Tartışma ve Kapanış

Katılım bilgileri ayrıca iletilecektir.

Saygılarımızla