ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Tip 1 diyabetli çocuklarda beslenme: Güncel durum ve tartışmalı konular toplantısı


Koç Üniversitesi Çocuk Diyabet Ekibince planlanan "Tip 1 diyabetli çocuklarda beslenme: Güncel durum ve tartışmalı konular toplantısı" 27 Haziran 2021’de yapılacaktır. Günümüzde, Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde her türden teknolojik ilerlemeye karşın, beslenme planlanması merkezi yerini korumaktadır. Bu konudaki güncel durumu ve tartışmalı konuları konuşmak üzere 26 Haziran 2021 günü, Tip 1 Diyabetli çocukların beslenmesi konusunda önde gelen bir otorite olan Carmel Smart’ın katılacağı bir toplantı düzenlenecektir.. Toplantıya katılmak için https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jm9xTDRnxEKr3-CzYIU44XeEP6FDAJZNmszVeTkCfPBUQ0NNME1ZSlZSVzVMUlRXTDVHMzgzTDVHTi4u linkindeki kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Toplantı afişi ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla
ÇEDD Yönetim Kurulu

EK: Toplantı Afişi

17-05-2021