ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Çocukluk Çağı Nefro-Endokrin Hastalıklar Sempozyumu


Değerli Üyemiz,

"Çocukluk Çağı Nefro-Endokrin Hastalıklar Sempozyumu" Eylül ayına ertelenmiştir.