ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu Başarıyla Gerçekleştirildi


I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu 3-5 Ekim 2019 tarihinde 150 kişinin katılımı ile Ankara’da yapıldı. Başkanlığını Prof. Dr. Zehra Aycan’ın yaptığı sempozyumda diyabet yönetimindeki temel yaklaşımların yanısıra diyabet tedavi ve izlemindeki son yeniliklere yer verildi. Sempozyumun ilk gününde iki ayrı çalıştay gerçekleştirildi. Diyabetli gençlerin sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu gençlik çalıştayı yapıldı. Diyabetli gençlerin ailelerinin sorunlarının belirlendiği ve çözüm önerilerinin tartışıldığı aile çalıştayı gerçekleştirildi. İlk gün öğleden sonraki ilk oturumda diyabetli gençlerin ve ailelerin çalıştay raporları moderatörler eşliğinde sunuldu ve çözüm önerileri tartışıldı. Diyabetli gençler ve aileleri bu şekilde bir çalıştay yapılmasından memnun olduklarını ifade ettiler. Çözüm önerilerinin ilgili makamlara sunulmasını arzu ettiklerini ifade ettiler.

Sempozyumda diyabette güncel konular ve pratik yaklaşımlar 15’er dakikalık diyabet sohbet oturumları şeklinde yapılandırıldı. Bu şekilde kahve aralarının son 15 dakikası bilimsel tartışma platformu olarak değerlendirildi.

Sempozyumun ikinci günü öğleden sonraki oturum okulda diyabet programını içerdi. Bu programa Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Yetkilileri ile öğretmenler ve diyabetli çocuk ve ailelerinden oluşan 280 kişi katıldı. 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan ‘Okulda diyabet programı’nın 1. gerçekleştirilen Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumunun içinde yapılandırılması ile Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı Yetkililerinin diyabete gönül vermiş diyabet ekipleri ile işbirliği güçlendirilmiş oldu.

Sempozyumda 12 sözel, 19 kısa sözel, 11 poster sunumu oldu. Sözlü bildiri ödülleri verildi. Sözlü bildiri birincilik ödülünü iki çalışma paylaştı.

 

Birincilik Ödülleri:

1. Nursel Muratoğlu Şahin, Semra Çetinkaya, Edip Ünal, Meliha Demiral, Yasemin Denkboy Öngen, Ruken Yıldırım, Özlem Nalbant, Ahmet Anık, Mesut Parlak, Esin Karakılıç Özturan, İbrahim Mert Erbaş, Olcay Evliyaoğlu, Suna Kılınç, Gül Yeşiltepe Mutlu, Esra Deniz Papatya Çakır, İsmail Dündar, Funda Feryal Taş, Beray Selver Eklioğlu, Bilgin Yüksel, Aşan Önder, Nesibe Akyürek, Gül Direk, Çiğdem Binay, Elif Özsu, Eda Mengen, Zehra Aycan.

Türkiye’de Çocuk ve Ergen Tip 1 Diyabet Kohort Çalışması İlk Yıl Sonuçları

SBÜ Ankara, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği

1. Aysun Ata, Nushaba Abdullayeva, Eren Er, Ferda Evin, Hafize Işıklar, Günay Demir, Samim Özen, Yasemin Atik Altıok, Şükran Darcan, Damla Gökşen.

Beş Yaşından Önce Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısı Alan Olguların Tedavi ve Uzun Süreli İzlemi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı

 

İkincilik Ödülü

2. Şervan Özalkak, Melikşah Keskin, Semra Çetinkaya, Şenay Savaş Erdeve, Elvan Bayramoğlu, Zehra Aycan.

Mody Tanılı Olguların Fenotip ve Genetik Özellikleri ile Uzun Süreli İzlem Verileri: Tek Merkez Deneyimi

SBÜ Ankara, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği

 

Üçüncülük Ödülü

3. Hande Turan, Aydilek Dağdeviren Çakır, Yavuz Özer, Oya Ercan, Saadet Olcay Evliyaoğlu.

Sürekli İnsülin İnfüzyonu Kullanan Hastaların Kalem ile Çoklu Doz İnsülin Aldıkları Dönem ile Karşılaştırmalı Sonuçları

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-prof-dr-zehra-aycan-cocuk-endokrinoloji-merkezleri-multidisipliner-yapida-olmali-11-681-83526.html