ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

PEİK 2019


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğinin sürekli eğitim etkinliklerinden olan Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursunun beşincisi 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya'da yapılacaktır. Çeşitli üniversitelerden 13 öğretim üyesinin eğitimci olarak yer aldığı ileri kurs programı daha önce giriş kursunu tamamlamış olan 19 yan dal uzmanlık öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Kurs programı ekli dosyada yer almaktadır. Eğitimci ve kursiyer tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılı bir kurs olmasını diliyoruz.

ÇEDD Yönetim Kurulu