ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Yeditepe Üniversitesi 1. Hipofiz Günü -Kraniyofarinjioma


12.10.2019 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans salonunda düzenlenecek olan Yeditepe Üniversitesi 1. Hipofiz Günü kapsamında Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna Kraniyofarinjiyoma toplantısının ayrıntıları ektedir. Toplantıya katılım ücretsizdir.

Ek 1: 1. Hipofiz Günü -Kraniyofarinjioma Toplantı Detayları