ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

UPEK 2019 Kongremiz Başarı ile Gerçekleştirildi


23. UPEK, 18. Diyabet Ekibi Kursu, 5. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu ile Genetik Kursu Başarıyla Gerçekleştirildi

Derneğimizin 23. Ulusal Kongresi 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

18. Çocuk Diyabet Ekibi kongre başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Çocuk Diyabet Grubu başkanı Prof. Dr. Zehra Aycan ve Çocuk ve Adolesan Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Günöz’ün konuşmaları ile açıldı. Toplam 116 kişinin katıldığı Çocuk Diyet Ekibi Kursu’nda tip 1 diyabette insülin direnci, beslenmede karbonhidratın rolü, adolesan diyabetinde beslenme, diyabet eğitimindeki modeller konuları ayrıntılı konuşuldu. Ayrıca hemşirelere yönelik insülin infüzyon pompa ve sürekli glukoz ölçüm sistemleri kursu yapıldı.

Bu kongrede beşincisi gerçekleştirilen ve 29 katılımcının yer aldığı Pediatrik Endokrinolojiye Giriş (PEGiK) kursunda ise kısa boy, büyüme hormon tedavisi, kemik yaşı değerlendirilmesi, hipo ve hipertiroidi, erken ve geç puberte, cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım, diyabetik ketoasidoz, adrenal kriz konuşuldu. Ayrıntılı olgu sunumları ile konular interaktif olarak tartışıldı. 

Bu yıl programa eklenen Genetik kursu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik AD öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Onay ve Doç. Dr. Tahir Atik ve dernek yönetim kurulu üyemiz Doç. Dr. Samim Özen’in değerli katkılarıyla gerçekleşti. Temel genetik kavramları ve testler, DNA dizi analiz sonuç yorumlama, veri tabanlarının kullanımı konularda birkaçı idi.

18 Nisan 2019 öğleden sonra ise toplam 389 katılımcı ile kongre oturumlarına geçildi. Monogenik diyabet, karbonhidrat ve yağ sayımı, akıllı kapiller kan şeker izleminin diyabet yönetimine etkisi ve işlenmiş gıdaların diyabete etkisi konuşmalarının ardından sözel sunular gerçekleşti. Açılış törenini kongre başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler yaptı. Prof. Dr. Hülya Günöz “Geçmişten günümüze İTF Pediatrik Endokrinoloji” konulu etkili konuşmasının ardından Prof. Dr. Ufuk Kocabaş tarafınca “Geçmişe Dalış: Türkiye’nin Sualtı Mirası” konuşması yapıldı. Kongre akşamı Prof. Dr. Cengiz Kara tarafınca sunulan Endofelek isimli bilim ve kültür yarışması dinleyicileri hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.

Kongrenin ikinci günü yan dal uzmanları ve uzmanlık öğrencilerine yönelik sınav ve çalışma gruplarının toplantısı yapıldı. Ardından yenidoğanın endokrin sorunları, çocukluktan erişkinliğe Klinefelter sendromu, leptin eksikliğinde tedavi deneyimleri, yuvarlak masa toplantıları, konjenital adrenal hiperplazide yeni görüşler ve santral puberte prekoks tedavileri konusunda paneller düzenlendi. Sözel sunuların ardından bilimsel toplantı sona erdi.  Akşam etkinliklerinde JCRPE makale ödülleri verildi.

Kongrenin son gün endokrinde yeni uzlaşılar, kısa boyun genetiği ve adolesan yönetiminde zor vakalar tartışıldı. Sözel sunuların sonrasında yıllık oturumunda ise geride kalan yıl içinde yayınlanan değerli makalelerden örnekler verildi. Kongre kapanış töreni gerçekleşti.  Dernek eğitim etkinliklerinin sunusu ardından sözel ve poster bildiri ödülleri verildi.

Diyabet kursunda 8 sözel bildiri, diyabet poster 12 bildiri, diyabet ve obezite bölümünde 7 sözel bildiri, kongrede 17 sözel bildiri, 24 kısa sözel bildiri (toplam 51 sözel bildiri) ve 142 poster bildirisi (tüm kongre boyunca 259 bildiri) katılımcıların dikkatine sunuldu.

Kongrenin bilimsel programı ve ödüllerle ilgili detaylara http://www.upek2019.org/ adresinden ulaşılabilir. Ek olarak, kurs ve kongre sırasında çekilen fotoğraflar, sunum videoları, sunum dosyaları, kongre kitapçığı önümüzdeki günlerde derneğimiz internet sitesinde yer verilecektir.

Saygılarımızla

ÇEDD Yönetim Kurulu