ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Diyabet Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans


Diyabet Hemşireliğinde Türkiye’de Bir İlk: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkiye’deki Üniversitelerde ilk kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öncülüğünde İKÇÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde  “Diyabet Hemşireliği Yüksek Lisans Programı” açıldı ve ilk öğrencilerini kabul etti.  Konu ile ilgili açıklama yapan İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bumin Dündar “Diyabetin toplumda çok sık görülen bir durum olduğunu, ve diyabet tedavisi ve izleminde dünyada son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını, ülkemizde ilk kez İKÇÜ’de açılan “Diyabet Hemşireliği yüksek Lisans Programı ile diyabetin izlem ve tedavisi konusunda daha akademik ve bilimsel ortamda yetişmiş diyabet hemşiresi eğiticileri ve diyabet ekibinin vazgeçilmezi diyabet hemşirelerinin sağlık ordusuna katılacağını söyledi.

İKÇÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Prof. Dr. Ahmet Koyu ise yaptığı açıklamada  “Hızla gelişen ve değişen Dünya’da yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da uygun çeşitlilikte becerikli ve nitelikli kişilere gereksinimi arttırmıştır. Klinik bakım süreçlerinde yer almalarından ve doğrudan hasta ile çalışmalarından dolayı hemşirelik mesleğinde yetkinlikler ve bu yetkinlikler doğrultusunda alınması gereken eğitimler tüm Dünya’da “branşlaşma” ya da “özel dal hemşirelikleri” konularını ön plana çıkarmıştır. Küresel bir sağlık sorunu olan diyabet hastalığı konusunda da branşlaşmanın önemi hepimiz tarafından bilinmektedir. Ülkemizde yıllar içerisinde oldukça ciddi ve başarılı bir gelişme göstermiş olan Diyabet Hemşireliği alanında, sertifika programları olmasına rağmen diploma kazandıran ve hemşirelerin lisansüstü düzeyde eğitim almalarına olanak sağlayan bir eğitim programı bulunmamaktaydı. Bu eksikliği giderme yolunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi önemli bir adım atarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Diyabet Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Eğitim Programı”nı faaliyete geçirmiştir. Ülkemizde bir “İLK” olma özelliği taşıyan “Diyabet Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı”, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2018-2019 akademik yılında güz döneminde üç öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır” dedi.

Program sorumlusu İKÇÜ Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal ise “İnsanlığın refahını arttırmayı ve belirlediği temalar altındaki sorunları çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmayı, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmeyi; kendini sürekli geliştiren, hak ve sorumluluklarının bilincinde, mesleki ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, ülkemizde bir “ilk” olma özelliği taşıyan Diyabet Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı sayesinde, uzmanlık düzeyinde bilgi ve donanıma sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesini edinmiş, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını özümsemiş meslek üyeleri yetiştirmektedir. Uzman Diyabet Hemşiresi olarak yüksek lisansını tamamlayan hemşireler, isterlerse İç Hastalıkları Hemşireliği alanında da doktora eğitimlerine devam edebileceklerdir.” dedi.

Alanında uzman hekim, hemşire ve diyetisyen akademisyenlerle multidisipliner bir yaklaşımla yürütülen bu programdan mezun olanlar; diyabetli bireylere uzmanlık düzeyinde eğitim ve bakım sağlarken, diyabet tedavisinde ve yönetiminde hem klinik hem de akademik açıdan bilimsel ve inovatif yöntemlerin kullanılmasına büyük katkılar sağlayacaklardır.