ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Pediatrik Endokrin İleri Kursu (PEİK) 2018 Antalya'da Gerçekleşti


Derneğimizin Çocuk Endokrinolojisi uzmanları ve yan dal asistanlarına yönelik eğitim faaliyetleri arasında yer alan "Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu (PEİK)" 2-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Kurs programında genetik temelleri, büyüme, tiroid, adrenal, diyabet, cinsiyet gelişimi ve puberte bozukluklarının yanı sıra radyolojik incelemeler ele alındı. İleri düzeyde bilgi paylaşımı ve yoğun olgu tartışmaları sayesinde kurs programı katılımcılar için eşsiz bir eğitim ortamı sağladı.