ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ÇOCUK ENDOKRİN UZMANLARI VE ASİSTANLARI İÇİN İSTATİSTİK KURSU


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğinin sürekli eğitim etkinlikleri çerçevesinde Çocuk Endokrinolojisi uzmanları ve yan dal öğrencilerine yönelik ‘Sağlık Alanında Uygulamalı İstatistik Çözümleme Kurs Programı’nın ilki 3-4 Kasım 2018 tarihinde Key Otel/İzmir’de yapılacaktır. Kurs programı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi İstatistik AD öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Kurs programı ekli dosyada sunulmaktadır.

ÇEDD Yönetim Kurulu

EK: Sağlık Alanında Uygulamalı İstatistik Çözümleme Kurs Programı