ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Poster bildiri ödülü


Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı’ndan Dr. Müge ATAR’ın “Maternal D vitamini düzeyinin neonatal leptin ve postnatal büyüme üzerine etkisi” isimli çalışması “54. Türk Pediatri Kongresi”sinde poster bildiri birincilik ödülü almıştır. 

Prof. Dr. Özgür Pirgon ve ekibini kutlarız. 

ÇEDD Yönetim Kurulu