ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Yeterlik Sınav Soruları Hazırlandı


Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. Şükran Darcan, Prof. Dr. Ece Böber, Prof. Dr. Alev Özön, Prof. Dr. Hakan Döneray, Doç. Dr. Korcan Demir, Yard. Doç. Dr. Ahmet Anık'tan oluşan Sınav Kurulu, çocuk endokrinolojisi uzmanları ve yan dal öğrencilerine yönelik olarak 21. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi sırasında gerçekleştirilecek olan Yeterlik Sınavı hazırlıkları için 21-22 Mart 2017 tarihlerinde Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. Ayhan Çalışkan ile bir araya geldi. On dört saatlik yoğun mesainin ardından, dernek üyesi öğretim üyeleri tarafından gönderilmiş olan ve yeni hazırlanan sorularla sınav tamamlandı.