ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

UPEK, Diyabet ve Endokrinolojiye Giriş Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi


21 Ekim 2015'de Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bereket, Çocuk Diyabet Grubu başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun,  Çocuk ve Adolesan Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Günöz ve Derneğimizin Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından paralel olarak gerçekleşen 14. Çocuk Diyabet Ekibi ve 1. Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş kurslarına geçildi.

Çocuk Diyabet Ekibi kursuna 130 civarında katılım oldu ve diyabet tipleri, diyet, insülin tedavisi ve egzersiz prensipleri, teknolojik uygulamalar, diyabet eğitimi, diyabetik nefropati hakkında konuşmalar ve sözel sunumlar gerçekleşti. Ayrıca, “Çocuk Diyabet Hemşireliği Sertifika Programı” tartışıldı.

Bu kongrede ilk defa gerçekleştirilen ve 58 katılımcının yer aldığı Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş kursunda ise hem klinik ve genetik açıdan pediyatrik endokrinolojinin temelleri hem de klinik uygulamada sık karşılaşılan hipoglisemi, büyüme geriliği, cinsiyet gelişim bozuklukları, puberte sorunları, kalsiyum ve sıvı dengesi bozuklukları, insülin direnci, konjenital hipotiroidi ve hipertiroidiye yaklaşımların sunulduğu konuşmalar yapıldı. 

22 Ekim 2015 öğleden sonra ise 240 katılımcı ile kongre oturumlarına geçildi. Tip 1 diyabet konusunda ülkemizden ve dünyadan önde gelen isimlerin konuşmaların ardından obezite hakkında farklı disiplinlerden sunumlar yapıldı. Açılış Töreni için Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'ne geçildi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bereket 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi’nin açılış konuşması ile katılımcıları selamladı. Ardından Derneğimizin Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Günal açılış konuşmalarını yaptılar. Prof. Dr. Şefik Görkey tarafından “Haydarpaşa Binasının Tıp Tarihimizdeki Yeri ve Önemi" başlıklı sunum gerçekleştirildi ve Tıbbiye-i Şahane binası gezildi.

Kongrenin ikinci günü Berlin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Heiko Krude tarafından konjenital hipotiroidinin genetik nedenleri ve tedavisi konusunda iki konuşma gerçekleştirildi. Ardından tiroid nodülleri ve kanserleri konusunda sunumların yer aldığı ikinci oturum yapıldı. Adrenal hastalıkların tanısında giderek artan oranda kullanılacak olan idrar steroid profili analizi ve aldosteron sentez ve etkisininin bozulduğu nadir hastalıklara dair sunumların ardından günün ilk yarısı tamamlandı. Uydu sempozyumu ve sözel sunumların ardından büyüme hormonunun optimal kullanımı ve güvenlik verilerinin tartışıldığı büyüme paneli gerçekleştirildi. Çocuk Endokrinolojisi alanında son bir yılın önemli makalelerinin sunulduğu Yıllık oturumunun ardından yan dal uzmanları ve uzmanlık öğrencilerine yönelik sınav yapıldı. 

Kongrenin son günü ise akılcı ilaç kullanımı kullanımı hakkındaki sunumun ardından konusunda önde gelen isimlerden Prof. Dr. Wolfgang Hoegler tarafından hipofosfatazya ve osteogenezis imperfektanın medikal tedavisi hakkında sunumlar yapıldı. Hemen ardından Prof. Dr. Muharrem İnan tarafından osteogenezis imperfektanın cerrahi tedavisi hakkında bilgiler verildi. Sözel bildirilerin ikinci kısmını takiben endokrin hiperfonksiyon oturumu gerçekleşti. Öğleden sonraki uydu oturumunu hipogonadizm ve cinsiyet gelişim bozukluklarının genetik, medikal ve cerrahi açıdan tartışıldığı panel takip etti. Ardından derneğimiz başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler tarafından FAVOR çalışmaları ve yönetim kurulu aktiviteleri sunuldu. Dernek genel kurulunun ardından kongre başkanı Prof. Dr. Abdullah Bereket tarafından kapanış konuşması yapıldı ve sponsor olan firmalara teşekkür edildi. Kongrenin bilimsel programına http://www.upek2015.org/?p=Bilimsel-Program adresinden ulaşılabilir. Ek olarak, önümüzdeki günlerde derneğimiz internet sitesinde kongre sunumlarının videolarına yer verilecektir.

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongrelerinin ilkbaharda yapılmasına (Evet 50 oy, Hayır 33 oy), 2016'da Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (51 oy-Atatürk Üniversitesi 30 oy) ev sahibi olmasına ve Program Organizasyon Komitesine Prof. Dr. Serap Turan (38 oy) ile Prof. Dr. Zeynep Şıklar'ın (36 oy) seçilmesine karar verildi. Tüzükte 9. madde değişikliği 80 oy, 10. madde değişikliği 77 oy ve eş üyelik 65 oy ile kabul edildi. Ek olarak, 2017'de Erciyes ve Akdeniz Üniversitelerinin ortak olarak yapacağı kongreden itibaren ulusal kongremizin bahar aylarında gerçekleştirilmesi büyük çoğunlukla kabul edildi.  

Kongrede 15 sözel bildiri ve 171 poster bildirisi katılımcıların dikkatine sunuldu. Gala yemeğinde sözel bildiri ve poster dallarında ilk üçe giren çalışmalar, JCRPE dergisinde yayınlanan yılın en iyi özgün araştırma ve vaka raporlarına ödülleri takdim edildi.

Ödüller

Sözel Bildiri

1. Yeni Bir Tiroid Hormon Direnci Nedeni Olan THRA Mutasyonlarına Bağlı Hipotiroidinin Genotipik ve Fenotipik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Korcan Demir (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi), Anja van Gucht, Muammer Büyükinan, Gönül Çatlı, Yavuz Ayhan, Veysel Nijat Baş, Bumin Dündar, Behzat Özkan, Marcel E. Meima, W. Edward Visser, Robin P. Peeters, Theo J Visser

2. 5α-Reduktaz Tip 2 Eksikligi Tanisinda GC-MS ile Steroid Ölçümlerinde Diagnostik Oranların Normatif Datasının Olusturulması, Tülay Güran (Marmara Üniversitesi), Angela Taylor, Beverly A. Hughes, Donna O`Neill, Cedric Shackleton, Wiebke Arlt

3. 46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olgularında Yeni Nesil Dizi Analiz Yöntemi ile Hızlı Moleküler Genetik Tanı, Samim Özen (Ege Üniversitesi), Hüseyin Onay, Tahir Atik, Aslı Ece Solmaz, Damla Gökşen, Ferda Özkınay,Şükran Darcan

Poster Bildiri

1. Kız Çocuklarında İdiopatik Santral Puberte Prekoz ile Prematüre Telarş Ayrımında Bazal Serum Kisspeptin ve Nörokinin B Düzeyleri, Mesut Parlak (Antalya EAH), Mesut Parlak, Doğa Türkkahraman, Hamit Yaşar Ellidağ, Gamze Çelmeli, Ayşe Eda Parlak

2. Turner Sendromunda Antropometrik Bulgular ve Karyotip İlişkisi: Ulusal Turner Sendromu Veritabanı, Erkan Sarı (Gülhane Askeri Tıp Akademisi), Abdullah Bereket, Ediz Yeşilkaya, Firdevs Baş, Rüveyde Bundak, Banu Küçükemre Aydın, Şükran Darcan, Bumin Dündar, Muammer Büyükinan, Cengiz Kara, Erdal Adal, Ayşehan Akıncı, Mehmet Emre Atabek, Fatma Demirel, Nurullah Çelik, Behzat Özkan, Bayram Özhan, Zerrin Orbak, Betül Ersoy, Murat Doğan, Ali Ataş, Serap Turan, Damla Gökşen, Ömer Tarım, Bilgin Yüksel, Oya Ercan, Şükrü Hatun, Enver Şimşek, Ayşenur Ökten, Ayhan Abacı, Hakan Döneray, Mehmet Nuri Özbek, Mehmet Keskin, Hasan Önal, Nesibe Akyürek, Kezban Bulan, Derya Tepe, Hamdi Cihan Emeksiz, Korcan Demir, Deniz Kızılay, Ali Kemal Topaloğlu, Erdal Eren, Samim Özen, Hüseyin Demirbilek, Saygın Abalı, Leyla Akın, Beray Selver Eklioğlu, Sultan Kaba, Ahmet Anık, Serpil Baş, Tolga Ünüvar, Halil Sağlam, Semih Bolu, Tolga Özgen, Durmuş Doğan, Esra Deniz Çakır, Yaşar Şen, Nesibe Andıran, Filiz Çizmecioğlu, Olcay Evliyaoğlu, Gülay Karagüzel, Özgür Pirgon, Gönül Çatlı, Hatice Dilek Can, Fatih Gürbüz, Çiğdem Binay, Veysel Nijat Baş, Kürşat Fidancı, Davut Gül, Adem Polat, Cengizhan Acıkel, Peyami Cinaz, Feyza Darendeliler

3. Serbest-T4 Düşük ,TSH Hafif Yüksek Olgularda Santral Hipotiroidi/ Primer Hipotiroidi Ayrımını Nasıl Yapabiliriz? Serap Turan (Marmara Üniversitesi), Serap Turan, Ziya Gurbanov, Serpil Baş, Saygın Abalı, Zeynep Atay, Abdullah Bereket

JCRPE ödülleri

Özgün Araştırma 

1.  Sarı E, Yeşilkaya E, Bolat A, Topal T, Altan B, Fidancı K, Saldır M, Erdem G, Gülgün M, Kurt YG, Güven A. Metabolic and histopathological effects of fructose intake during pregestation, gestation and lactation in rats and their offspring. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7(1):19-26.

2. Boyraz M, Pirgon Ö, Dündar B, Çekmez F, Hatipoğlu N. Long-term treatment with n-3 polyunsaturated fatty acids as a monotherapy in children with nonalcoholic fatty liver disease. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7(2):121-7.

3. Demir D, Türkkahraman D, Aktaş Samur A, Lüleci G, Akçurin S, Alper ÖM. Mitochondrial ATPase subunit 6 and Cytochrome B gene variations in obese Turkish children. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014;6(4):209-15.

Vaka Raporu

1. Çamtosun E, Flanagan SE, Ellard S, Şıklar Z, Hussain K, Kocaay P, Berberoğlu M. A deep intronic HADH splicing mutation (c.636+471G>T) in a congenital hyperinsulinemic hypoglycemia case: long term clinical course. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7(2):144-7.

2. (Birinci Ortak) Döneray H, Usui T, Kaya A, Dönmez AS. The first Turkish case of hypoparathyroidism, deafness and renal dysplasia (HDR) syndrome. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7(2):140-3.

{gallery}upek:::0:0{/gallery}