ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

5. Olgu Sunumları Toplantısı


5. Olgu Sunumları Toplantısı, Sami Ulus Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ev sahipliği ve Merck Serono firmasının katkıları ile 12-13 Nisan tarihlerinde Ankara'da, Prof. Dr. Gönül Öcal hocamızın emekliliği onuruna düzenlendi.

 

 

Bilimsel düzeyi her yıl zenginleşerek gelişen toplantıya, bu yıl 118 pediatrik endokrinolog ve yandal uzmanı katıldı.  Yeni bir uygulama olarak programa ilk kez bu yıl eklenen geçmiş olguların izlemlerinin sunulduğu progres oturumu da tüm katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Prof. Dr. Zehra Aycan açılış konuşmasında “son yıllarda çocuk endokrinoloji kliniklerine başvuran hasta sayılarında inanılmaz bir artış olduğunu ve aynı zamanda kompleks vakaların da giderek arttığını ve bizleri zaman zaman zorladığından bahsetti. Sami Ulus Çocuk Endokrinolji kliniğinde 2012 yılında 40.000 poliklinik hizmeti  ve 2000 yatan hasta  hizmeti  gerçekleştiğini ve doğal olarak çok vaka görmenin  özellikle uzmanlık eğitimi için çok önemli olduğunun ve olgularla baş etme becerimizi geliştirdiğinin altını çizdi.

Bu anlamda değişik olguların böyle yüksek katılımlı bir toplantıda tartışılması hepimiz için , özellikle de çocuk endokrinoloji ihtisası yapan asistanlarımız için çok fayda sağlamaktadır. Burada ülkemizdeki tüm endokrinoloji kliniklerinden seçilerek gönderilen olgular bilimsel kurul tarafından değerlendirilmekte ve her yıl yaklaşık 40 kadar olgu sunulabilmektedir. Sunulan olgularla çocuk endokrinolojisinin hemen hemen tüm konularının gözden geçirmesi sağlanmaktadır. Tanısında zorluk yaşanan hastalar için zamanı biraz daha açtığımız bir oturum da toplantımızda bulunmaktadır.   Ayrıca bu yıl bilimsel kurul kararı ile daha önceden sunulmuş ve netleşmeyen bazı tartışmaları olmuş veya uzun süre izlenmiş olguların sunulacağı bir progres olgu oturumu konulmuştur.  Uzun süreli izlemlerin hepimize öğretisinin yüksek olacağı bu oturumda bu yıl 2 vaka sunulacaktır.  Ancak bundan sonraki yıllarda daha fazla olgunun progreslerinin sunulması da önemli olacaktır.  

 

Prof. Aycan konuşmasının son bölümünde ise hocamız Prof. Dr. Gönül Öcal’a atıfta bulunarak kendisinin ülkemizde çocuk endokrinolojisinin gelişimine  her zaman üstün katkılar sağlamış bir kişi olduğunu, kongre ve toplantılarda yaptığı konuşmalar,  sunduğu araştırmaların sonucunda getirdiği öneriler, katıldığı tartışmalarla hepimize ışık tutmuş ve meslektaşlarımızın gelişimine katkılar sağladığını ve emeklilik döneminde de bu katkıları sağlamaya devam edeceğini umduğunu belirtti.  

Son olarak , böyle büyük bir toplantının tek başına sponsorluğunu yapan, ve organizasyonda da özveriyle görev alan , ayrıca toplantı sonundaki  yarım günlük uzlaşı gruplarının toplantısını da destekleyen Merk Serono firmasının başta yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkürlerini sundu.