ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Toplantımız Yapıldı


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

 

 

 

 

 2013 yılı faaliyetlerinin gözden geçirildiği toplantıda , 2013 kongresi için ilaç firmaları ile sponsor görüşmeleri yapıldı. 2013 yılında burs ve proje desteği başvuruları değerlendirildi. Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararları yakında buradan okuyabilirsiniz.

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı (23.02.2013)

        1-      Sağlık Bakanlığı ile vaka girişleri hakkında Antalya’daki Uzlaşı toplantısında görüşme yapılmasına,

        2-      UPEK 2013 kongre tarihi hakkında görüşüldü, 1-5 Ekim 2013 veya 5-8 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılmasına,

      UPEK 2013’de bay ve bayanlara kravat ve fular yapılmasına, dernek aidatlarını ödememiş olanlara verilmemesine,

        5-      İstanbul, Adana ve İzmir’de istatistik kursu yapılmasına,

        6-      2012 SCI-E yayın ödüllerinin (Abstract) toplu olarak web sitesinde de yayınlanmasına,

7-      Ödüllerin kongrenin belirli bir gününde verilmesine,

8-      Yayın ödülleri ve SCI-E ödülleri için yapılan ödemelerin makbuzunun kesilmesine,

9-      Antalya’da daha once değerlendirilen kamp yerinin dernek için uygun olmadığına,

10-   Çocuk Endokrin Magazin dergisi için Erol Mavi ile röportaj yapılmasına,

11-   Antalya’da yapılacak olan Uzlaşı Grupları toplantısının ZPM firması tarafından organize edilmesine (Uçak biletleri, transport, vs.)

12-   Prof. Dr. Murat Aydın’a 70000,00 (Yetmiş Bin Türk Lirası) ödeme yapılmasına (Samsun kongresi)

13-   JCRPE dergisinde hakemlerin değerlendirme sayılarının 6 ayda 1 güncellenmesine,

14-   UPEK 2013 kongresi için organizasyon firmasını belirlemek üzere Topkon Turizm ve ZPM firmasından yetkili bir kişinin Antalya’da yapılan Uzlaşı Grupları toplantısına çağrılmasına,

15-   Önceden verilen proje destekleri kontrol edilip teslim etmeyenlerden proje raporlarının istenmesine,

16-   Yurt dışı görevlendirmelerde proje ya da projesiz toplamda 5 projeye destek verilmesine,

17-   Antalya’da gerçekleştirilen Uzlaşı Grupları toplantısına Buket Kökyem’in katılmasına, masrafların (Ulaşım ve konaklama) dernek tarafından karşılanmasına,

18-   15 Mart 2013 tarihinde UPEK 2013’ün yapılacağı yeri kararlaştırmak adına dernek yönetim kurulunun Edirne’ye gitmesine ve masrafların dernek tarafından karşılanmasına,

19-   Dernek adına alınan evin tadilat masraflarının ödenmesine (42.185,00 TL)

20-   Oya Ercan’ın Pediyatrik Endokrin uzmanı olmayan ancak konu ile ilgili uzmanlarında Uzlaşı Grupları toplantısına davet edilebilme teklifinin kabulüne,

21-   23.02.2013 tarihinde gerçekleştirilen dernek yönetim kurulu toplantısı masraflarının (ulaşım, yemek, vb.) dernek tarafından karşılanmasına,

22-   04.08.2012 tarihli kararın 1.maddesine istinaden jüri tarafından seçilen 3 projeye 10.000,00 TL destek verilmesine karar alınmış olup proje başlıkları aşağıdaki gibidir:

-          Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Diyabet Kontrolü ile Aterosklerotik ve Anjiogenik Faktörler Arasındaki İlişkinin Araştırılması (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aysun Bideci)

-          46XY Cinsiyet Gelişim Kusurlarında Andröjen Reseptır ve 5-Alpha Redüktaz Tip 2 Gen Mutasyonlarının İncelenmesi, Genotip,Fenotip İlişkisinin Araştırılması (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ahmet Uçar, Rübeyde Bundak)

-          Piknodizostoslu Hastalarda Katepsin K Genindeki Mutasyonların Araştırılması ve Genotip-Fenotip İlişkisinin Araştırılması (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Serap Turan)

23-   Yönetim kurulunun kararı ve jüri raporları doğrultusunda burs için başvuran 5 üyemize burs verilmesine karar alınmıştır. Kişilerin isimleri ve burs miktarları aşağıdaki gibidir:

-          Ahmet Uçar, 6 ay projeli, 4000,00 TL

-          Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu, 6 ay projeli, 4000,00 TL

-          İhsan Esen, 3 ay projesiz, 3000,00 TL

-          Nihal Hatipoğlu, 6 ay projesiz, 3000,00 TL

-          Tülay Güran, 10000,00 TL