ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Kongre Bilimsel Ödülleri Sahiplerini Buldu


 

 

 

Samsun'da yapılan XVI. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİN ve DİYABET KONGRESİ'nde dereceye giren 3 sözel bildiriye ve bir poster bildiriye ödülleri kongre sonunda dernek yönetim kurulumuz tarafından takdim edildi. Ayrıca tüm ödül alan bildirilere NovoNordisk Firması sponsorluğunda parasal ödül de verilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödül alan bildiriler;

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Androjen reseptör geninde mutasyonu saptanan olgularımızın klinik özellikleri

Zeynep Şıklar, Vehap topçu, Pınar Kocaay, Merih berberoğlu, Bülent HAcıhamdioğlu, Şenay Savaş Erdeve, Hatice Ilgın Ruhi, Ajlan Tükün,Gönül Öcal

Ankara üniversitesi tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji BD, Tıbbi Genetik BD

 

 

 

Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

Obez adölesanlarda erken mikrovasküler yaşlanmanın ve kardiyovasküler performansın denetimi

Bülent Hacıhamdioğlı, Gönül Öçal, Merih Berberoğlu, ZeynepŞıklar, Ercan Tutar, Suat Fitöz, Gökhan Nergizoğlu, Şenay Savaş Erdeve, Emine Çamtosun

Ankara Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Kardiyoloji, Radyoloji ve Nefroloji Bilim Dalları

 

 

 

Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

Samsun’da yaşayan 0-18 yaş çocuklarda Tip 1 Diyabet insidansı ve prevalansı

Cengiz Kara, Turgay aydın, Figen Günindi, Ala Üstyol, Murat aydın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

 

 

 

Poster Ödülü

46XX karyotipli Farklı cinsiyette büyütülen kardeş 2 olguda aromataz eksikliği, CYP19A1 geninde yeni mutasyon

Samim Özen, Tahir Atik, Özlem Korkmaz, Hüzeyin Onay, Damla Gökşen, Ferda Özkınay, Özgür Çoğulu, Şükran Darcan

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇocukEndokrinolojisi, Çocuk Genetik Bilim Dalları ve ve Tıbbi Genetik ABD