ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

26. UPEK ve Kongre Bünyesinde 21. Diyabet Ekibi, 8. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş ve 3. Genetik Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi


26. UPEK ve kongre bünyesinde 21. Diyabet Ekibi, 8. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş ve 3. Genetik Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi

Derneğimizin 26. Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2022 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi.

21. Diyabet Ekibi kursu dernek başkanı Prof. Dr. Şükran Darcan, kongre başkanı Prof. Dr. Merih Berberoğlu, Diyabet Hemşireliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Nermin Olgun, Diyabet Diyetisyenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Akal Yıldız ve Çocuk Diyabet Grubu başkanı Prof. Dr. Zehra Aycan’ın konuşmaları ile açıldı. Toplam 156 kişinin katıldığı kursta glisemik hedefler, diyabet eğitimi standartları, diyabet polikliniklerinde sık sorulan sorular ve cevapları, diyabet teknolojilerinin kullanımı, özel gereksinimi olan diyabetli çocuklarda tedavi konuları tartışıldı ve sözel bildiriler sunuldu. Diyabet merkezlerinin tanıtıldığı, videolarla başarı hikayelerinin sunulduğu, çocukların ve ailelerin gözünden diyabet ile ilgili oturumlar yapıldı ve diyabet ekibi forumu ile kurs sonlandı.

Bu kongrede sekizincisi gerçekleştirilen ve 27 katılımcının yer aldığı Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş (PEGiK) kursunda (26-27 Ekim), büyüme, puberte, cinsiyet gelişim bozuklukları, tiroid ve endokrin aciller konularında temel yaklaşımların sunulduğu konuşmalar yapıldı. Yan dal uzmanlık eğitimi öğrencileri olgularını sundu. Ankara Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile ortaklaşa gerçekleştirilen, 46 katılımcının yer aldığı 3. Genetik Kursu’nda (26 Ekim) temel kavramlar, kromozomal-monogenik hastalıklar ve metilasyon anormalliklerinin yanı sıra güncel araştırma konuları ile yeni tanı-tedavi yöntemleri tartışıldı.

27 Ekim sabahında, ilki 2015 yılında yapılan Yeterlik Sınavının yedincisi 29 katılımcı ile gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise, 13. Dönem Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Şükran Darcan ve kongre başkanı Prof. Dr. Merih Berberoğlu tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından 540 katılımcı ile kongre oturumlarına geçildi. Açılış konferansını veren, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil kongremize Amerika Birleşik Devletleri’nden online bağlanarak Harvard Üniversitesi’ndeki laboratuvarında uzun süredir yaptığı araştırmaların neticesinde keşfedilen “fabkin” hormonunun öyküsünü, fizyolojik etkilerini ve getirdiği tedavi olasılıklarını anlattı. Neonatal diyabet, tip 1 ve tip 2 diyabette obezite-metabolik sendrom, GLP-1 analog tedavisi, kapalı devre insülin infüzyon pompasında güncel bilgilere dair sunumların ardından sözel bildiriler dinlendi. Kongre başkanı Prof. Dr. Merih Berberoğlu’nun Ankara Üniversitesi’nin kuruluşu ve Çocuk Kliniğinin tarihi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konusunda yaptığı açılış sunumun ardından kadın-erkek beynine biyolojik bakış konusundaki sunuma geçildi.

Kongrenin ikinci günü (28 Ekim) 11 ayrı çalışma grubu toplantısı ile başladı. Ardından monogenik obezite, Langerhans hücreli histiyositoz, uzun etkili büyüme hormonu kullanımı, SGA ve Turner sendromunda boy kısalığı tedavisi, santral hipotiroidi, iyot eksikliği, lipodistrofiler, mukopolisakkaridoz tip 1, idiyopatik hiperkalsemi ve Prader Willi sendromunda büyüme hormonu tedavisi hakkında sunumlar ve sözel bildiri oturumları gerçekleşti.

Kongrenin üçüncü günü (29 Ekim) sözel sunum oturumları ile başladı. Ardından, 2022 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Olcay Neyzi hocamızın anısına yapılan oturumda primer büyüme bozuklukları ve normal büyüme hormonu-düşük IGF-1 düzeyi olan çocuklarda ayırıcı tanı tartışıldı. Akondroplazi, Rasopatiler, kronik böbrek hastalığında büyüme hormonu tedavisi, büyüme hormonu eksikliği tedavisinde uyum, hipotalamik obezite, puberte fizyolojisi ve prematüre pubarş-telarş, hipofosfatemik rikets, cinsiyet gelişim bozukluğu olgularında cerrahi, pediatrik Graves hastalığı ve hipofiz sapı kalınlaşması sunumlarının ardından dernek toplantısına geçildi. Dernek başkanımız Prof. Dr. Şükran Darcan tarafından son yıla dair Faaliyet Raporu okundu. Ege Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dallarına akreditasyon belgeleri verildi. Dilek ve temennilerin alınmasının ardından dernek toplantısı sonlandı.

Kongrenin dördüncü ve son günü (30 Ekim) akılcı ilaç kullanımı sunumu ardından ovarian gonadal disgenezi, prematüre ovaryan yetmezliği konuşmaları gerçekleştirildi. Yıllık oturumunda geride kalan yıl içinde neonatal endokrinoloji, pitüiter-nöroendokrin, adrenal ve kemik alanlarında yayınlanan değerli makalelerden örnekler verildi ve kongre sona erdi.

Kongrenin detaylı bilimsel programı ve konuşmalar derneğimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Kongrede 21 sözel bildiri, 23 kısa sözel bildiri, 144 poster bildirisi katılımcıların dikkatine sunuldu. Sözel bildiri dalında dört çalışma, kısa sözel bildiri dalında bir çalışma, poster dalında iki bildiri, JCRPE dergisinde son bir yılda yayınlanan en iyi özgün araştırma ve vaka raporlarının yazarlarına ve en çok sayıda hakemlik yapan üyelerimize ödülleri takdim edildi.

 

Kongre Ödülleri

-Sözel Bildiri

Birinci

Klinik Alan:

MODY Olgularının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri, Genetik Mutasyon Spektrumu ve Fenotip- Genotip İlişkisi: Türkiye Çalışması, Elif Özsu (Ankara Üniversitesi), Semra Çetinkaya, Semih Bolu, Nihal Hatipoğlu, Şenay Erdeve, Olcay Evliyaoğlu, Firdevs Baş, İsmail Dündar, Atilla Çayır, Emine Demet Akbaş, Ahmet Uçaktürk, Merih Berberoğlu, Zeynep Şıklar, Şervan Özalkak, Nursel Muratoğlu Şahin, Melikşah Keskin, Ülkü Gül Şiraz, Hande Turan, Ayşe Pınar Öztürk, Eda Uçaktürk, Elif Sağsak, Fatma Dursun, Sevinç Odabası Güneş, Nesibe Akyürek, Zehra Aycan

Temel-Moleküler Alan:

Mavi Işık Maruziyeti ve Maruziyet Süresinin Ratların Puberte Süreci Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Aylin Kılınç Uğurlu (Ankara Şehir Hastanesi), Aysun Bideci, Ayşe Mürşide Demirel, Gülnur Take Kaplanoğlu, Duygu Dayanır, Özlem Gülbahar, Tuba Saadet Deveci Bulut, Esra Döğer, M. Orhun Çamurdan

İkinci

Sağlıklı Okul Çağı Çocuklarında İyot Durumu ve Tiroid Hacimlerinin Normal Değerleri, Reyhan Deveci Sevim (Adnan Menderes Üniversitesi), Mustafa Gök, Sercan Öztürk, Özge Çevik, Ömer Erdoğan, Sebla Güneş, Tolga Ünüvar, Ahmet Anık

Üçüncü

Hashimoto Tiroiditi Tanısı Olan 3-10 Yaş Arası Çocuklarda Mikrobiyotanın ve Zonulin Düzeyinin Değerlendirilmesi, Zekiye Küpçü (Gazi Üniversitesi), Aysun Bideci, Şenay Savaş Erdeve, İclal Okur, Sinem Nalçacı, Aylin Kılınç Uğurlu, Mahmut Orhun Çamurdan

-Kısa Sözel Bildiri

Vitamin D Bağımlı Raşitizm Tip 1a olgularının klinik, laboratuvar ve genetik özellikleri ile uzun dönem izlem sonuçlarının değerlendirilmesi: Ulusal çok merkezli retrospektif kesitsel bir çalışma, Atilla Çayır (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi), Hüseyin Demirbilek, Ayberk Türkyılmaz, Serap Turan, Abdullah Bereket, Feyza Darendeliler, Mehmet Nuri Özbek, Edip Ünal, Deniz Ökdemir, İhsan Esen, Erdal Eren, Ruken Yıldırım, Semra Çetinkaya, Kadriye Cansu Şahin, Ahmet Anık, Ayşe Sena Dönmez, Ayşe Pınar Öztürk, Elvan Bayramoğlu, Muammer Büyükinan, Fatih Gürbüz, Korcan Demir, Suna Kılınç, Gamze Çelmeli, Beray Selvi Eklioğlu, Beyhan Özkaya, Sezer Acar, Fatma Dursun, İhsan Turan, Behzat Özkan

 

-Poster

Birinciler

Metabolik Olarak Sağlıklı Obez (MSO) ve MSO Olmayan Obez Çocuk ve Adolesanlarda Hepatik ve Metabolik Göstergelerin Karşılaştırılması, Riham Mohamad (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Halil İbrahim Ada, Aydilek Dağdeviren Çakır, Ahmet Uçar

Obez veya fazla kilolu çocuk ve ergenlerde tip 2 diabetes mellitus/prediyabet tanısında HbA1c’nin yeri, Dicle Canoruc Emet (Hacettepe Üniversitesi), Merve Cantürk, Hande Nur Karavar, Onur Gözmen, Pınar Cengiz, Miraç Ünlü, İpek Sucak, Numan Fırat Ekici, Nazlı Gönç, Alev Özön

 

Diyabet Kursu Ödülleri

-Sözel Bildiri Birincisi

Yeni tanı tip 1 diyabetli çocukların ebeveyn eğitiminde uzaktan eğitimin etkisi. Günay Demir (Ege Üniversitesi), Yasemin Atik Altınok, Yelda Mansuroğlu, Emrullah Arslan, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen

-Poster Bildiri Birincisi

Tip 1 Diyabetli Çocuğu Olan Ailelerin Covid-19 Aşısıyla İlgili Düşünce Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, İlknur Kızılkaya (Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Şenay Savaş Erdeve

 

JCRPE ödülleri

-Özgün Araştırma

Birinci

Bundak R, Yavaş Abalı Z, Furman A, Darendeliler F, Gökçay G, Baş F, Günöz H, Neyzi O. Comparison of National Growth Standards for Turkish Infants and Children with World Health Organization Growth Standards. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2022;14(2):207-215.

İkinci

Seymen-Karabulut G, Günlemez A, Gökalp AS, Hatun Ş, Kaya Narter F, Mutlu M, Kader Ş, Terek D, Hanta D, Okulu E, Karadeniz L, Kanmaz Kutman HG, Zenciroğlu A, Özdemir ÖMA, Sarıcı D, Çelik M, Demir N, Turan Ö, Çelik K, Kılıçbay F, Uslu S, Erol S, Ertuğrul S, Er İ, Çelik HT, Çetinkaya M, Aktürk-Acar F, Aslan Y, Tunç G, Güran Ö, Engin Arısoy A. Vitamin D Deficiency Prevalence in Late Neonatal Hypocalcemia: A Multicenter Study. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2021;13(4):384-390.

Üçüncü

Besci Ö, Erbaş İM, Küme T, Acinikli KY, Abacı A, Böber E, Demir K. A 4-hour Profile of 17-hydroxyprogesterone in Salt-wasting Congenital Adrenal Hyperplasia: Is the Serial Monitoring Strategy Worth the Effort? J Clin Res Pediatr Endocrinol 2022;14(2):145-152.

-Olgu Sunumu

Döneray H, Özden A, Gürbüz K. The Successful Treatment of Deep Soft-tissue Calcifications with Topical Sodium Thiosulphate and Acetazolamide in a Boy with Hyperphosphatemic Familial Tumoral Calcinosis due to a Novel Mutation in FGF23. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2022;14(2):239-243.

 

-Hakemler (Hakemlik Sayıları)

Hakan Döneray (16)

Semra Çetinkaya (11)

Ahmet Uçar (10)

Ahmet Anık (8)

Doğa Türkkahraman (8)

İhsan Esen (8)

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
01-11-2022