ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

25. UPEK, 7. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş ve 2. Genetik Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi


25. UPEK, 7. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş ve 2. Genetik Kursları Başarıyla Gerçekleştirildi

Derneğimizin 25. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2021 tarihleri arasında, Prof. Dr. Peyami Cinaz'ın emekliliği onuruna Gazi Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi. 

Bu kongrede yedincisi gerçekleştirilen ve 36 katılımcının yer aldığı, Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş (PEGiK) kursunda (6-7 Ekim) büyüme, puberte, tiroid ve endokrin aciller konularında temel yaklaşımların sunulduğu konuşmalar yapıldı. Yan dal uzmanlık eğitimi öğrencileri 12 olgu sundu. Ege Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı ile ortaklaşa gerçekleştirilen, 54 katılımcının yer aldığı 2. Genetik Kursu’nda (6 Ekim) temel kavramlar ve genetik analiz yöntemlerinin yanı sıra katılımcılar tarafından getirilen olgular genetik yönden tartışıldı.

7 Ekim sabahında, ilki 2015 yılında yapılan Yeterlik Sınavının yedincisi 24 katılımcı ile gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise, 12. Dönem Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Darcan ve kongre başkanı Prof. Dr. Peyami Cinaz tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından ilk defa hibrit (350 fiziksel, 118 online katılım) ve iki salon olarak hazırlanan kongre oturumlarına geçildi. Tip 1 diyabet etiyopatogenezi, tip 1 diyabete eşlik eden çölyak hastalığının yönetimi, maternal gliseminin çocuklardaki etkileri, en yeni sürekli cilt altı insülin infüzyon sistemi ve pediatrik endokrinoloji açısından mukopolisakkaridozlar konularında güncel bilgilere dair sunumların ardından sözel bildiriler dinlendi. Kongre sekreteri Prof. Dr. Aysun Bideci’nin, kıdemli çalışma arkadaşı için yaptığı sunumun ardından Prof. Dr. Peyami Cinaz emeklilik konuşmasını yaptı. Hocamız hakkında kıdemli üyelerimizin yaptığı duygusal konuşmaların ardından açılış konferansına geçildi. Sosyal program olarak, bu kongrede ikincisi gerçekleştirilen, genel kültür, tıp tarihi ve endokrinoloji alanlarından sorular bulunan Endofelek yarışmasında çocuk endokrinolojisi uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinden oluşan beş grup yarıştı.

Kongrenin ikinci günü A salonunda puberte, fibröz displazi, Prader Willi sendromu, kemik yaşını değerlendirme, sendromik boy kısalıkları, büyüme hormonu tedavisinde hasta uyumu, büyüme hormonu tedavisinin farklı endikasyonları, genetik tedavi seçenekleri, konjenital adrenal hiperplazi konularında sunumlar ve sözel bildiri oturumu gerçekleşti. ABD’den Prof. Dr. Jeffry Baron online bağlanarak boy kısalığına büyüme kıkırdağı açısından bakış konulu bir konuşma gerçekleştirdi. B salonunda ise konjenital hipotiroidi ve adrenal yetmezlik uzlaşıları, hipofosfatemik rikets konferansı ve kısa sözel bildiri oturumu yapıldı. 

Kongrenin üçüncü günü A salonunda olgularla tiroid sorunları, anormal uterin kanamalar, yeni insülin çeşitleri, cinsiyet gelişim bozukluklarında endokrin-genetik yaklaşım, hiponatremiye yaklaşım ve osteogenezis imperfekta konuşuldu. B salonunda ise genetik analiz yöntemlerinden optik haritalama, leptin melanokortin yolağı genetik bozuklukları, lipodistrofi ve akondroplazide yeni geliştirilen tedavi olasılıkları konuşuldu. Sözel bildiri oturumunun ardından Yıllık oturumunda geride kalan yıl içinde hipofiz-nöroendokrin, büyüme-büyüme faktörleri, diyabet-obezite, puberte-üreme endokrinolojisi ve adrenal-cinsiyet gelişim bozuklukları alanlarında yayınlanan değerli makalelerden örnekler verildi. 

Genel Kurul toplantısında ilk olarak üstün çalışmaları nedeniyle 12. Dönem Yönetim Kurulu üyelerine plaket takdim edildi. Ardından Prof. Dr. Feyza Darendeliler başkanlığında, Doç. Dr. Belma Haliloğlu ve Dr. Yasemin Denkboy Öngen’in yer aldığı Divan Kurulu toplandı. Dernek başkanımız Prof. Dr. Şükran Darcan tarafından son dört aya dair Faaliyet Raporu okundu. Uzm. Dr. Mehmet Eltan yan dal uzmanı temsilciliğine, Dr. Yusuf Can Doğan yan dal uzmanlık eğitimi öğrencisi temsilciliğine seçildi. Yapılan oylamaların ardından 2023 yılından itibaren ulusal kongrenin ilkbahar mevsiminde yapılması, 2023 yılında ulusal kongrenin Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde olması ve bir sonraki seçimde yönetim kurulunun 7 kişi olarak belirlenmesine oy çokluğuyla karar verildi. Dilek ve temennilerin alınmasının ardından genel kurul sonlandı.

Kongrenin dördüncü ve son günü Covid 19 ve endokrin etkilenme konuşulduktan sonra Finlandiya’dan Prof. Dr. Outi Makitie çocuklarda idiyopatik osteoporoz başlıklı konuşmasını online bağlantı ile gerçekleştirdi ve kongre kapanış töreni yapıldı.

Kongrenin detaylı bilimsel programı ve konuşmalar derneğimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Kongrede 16 sözel bildiri, 17 kısa sözel bildiri, 19 ödüle aday poster ve ... poster bildirisi katılımcıların dikkatine sunuldu. Sözel bildiri dalında dört çalışma, kısa sözel bildiri dalında bir çalışma, ödüle aday poster dalında üç bildiri ile JCRPE dergisinde son bir yılda yayınlanan en iyi özgün araştırma ve vaka raporlarının yazarlarına ödülleri takdim edildi.

Kongre Ödülleri

Sözel Bildiri

Klinik Alan Birincisi: Prader-Willi ve Bardet-Biedl Sendromlu Çocuklarda Serum α-MSH, BDNF ve AGRP Düzeylerinin Ölçümü. Doğa Türkkahraman (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Elif Çiğdem Şirazi, Güzin Aykal

Temel-Moleküler Alan Birincisi: Keçiboynuzu (Ceratonia Siliqua L.) Meyvelerinin Ratların Puberte Süreci Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Aylin Kılınç Uğurlu (Ankara Şehir Hastanesi), Aysun Bideci, Elvan Anadol, İpek Süntar, Gülnur Take Kaplanoğlu, Özlem Gülbahar, Zeynep Şafak Teksin, Duygu Dayanır, Tuba Saadet Deveci Bulut, Canan Uluoğlu, Mahmut Orhun Çamurdan

 1. Moleküler Etiyolojisi Aydınlatılamamış Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olgularında Mikroarray Yöntemi ile Kopya Sayısı Değişikliklerinin Saptanması ve Klinik Varyasyonlarla İlişkilendirilmesi. Murat Çağlar Karataş (Ege Üniversitesi), Ferda Evin, Tahir Atik, Aysun Ata, Damla Gökşen, Şükran Darcan, Samim Özen
 2. Adrenokortikal Hormon Profilleri: KAH Dışı Primer Adrenal Yetmezlikte Moleküler Etiyolojiyi Öngörebilir Mi? Tuba Seven Menevşe (Marmara Üniversitesi), Yasemin Kendir Demirkol, Buşra Gürpınar Tosun, Elvan Bayramoğlu, Melek Yıldız, Sezer Acar, Seda Erişen Karaca, Zerrin Orbak, Aşan Önder, Elif Söbü, Ahmet Anık, Zeynep Atay, Fuat Buğrul, Korcan Demir, Durmuş Doğan, Hamdi Cihan Emeksiz, Heves Kırmızıbekmez, Nurhan Özcan Murat, Akan Yaman, Serap Turan, Abdullah Bereket, Tülay Güran

 

Kısa Sözel

 1. Obez adolesanlarda Vitamin D eksikliği tanısı için obez olmayan sağlıklı bireylerle aynı kesme değeri (cut-off) kullanmak gereksiz tedavilere neden olabilir. Nurullah Çelik (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi), Okan Halef Doğan, Gökmen Zararsız

 

Poster

 1.  Çocuklarda Kilonun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Ölçeği’nin (IWQOL-Kids) Türkçe geçerlik ve güvenilirliği. Deniz Özalp Kızılay (İzmir Bakırçay Üniversitesi), Şermin Yalın Sapmaz, Derya Tepe, Betül Ersoy
 2. Çocukluk Çağı Graves Hastalarında Remisyonu Öngörmede Kullanılabilecek Değişkenlerin Araştırılması. Emrullah Arslan (Ege Üniversitesi), Eren Er, Samim Özen, Damla Gökşen, Şükran Darcan
 3. Primer Osteoporozlu Çocukların Başvuru Özelliklerinin, Tedavi ve Takip Bulgularının Değerlendirilmesi. Sirmen Kızılcan Çetin (Ankara Üniversitesi), Zeynep Şıklar, Zehra Aycan, Elif Özsu, Ayşegül Ceran, Gizem Şenyazar, Seda Erişen Karaca, Merih Berberoğlu

 

JCRPE ödülleri 

Özgün Araştırma

 1.  Güran T, Tezel B, Çakır M, Akıncı A, Orbak Z, Keskin M, Selver Eklioğlu B, Ozon A, Özbek MN, Karagüzel G, Hatipoğlu N, Gürbüz F, Çizmecioğlu FM, Kara C, Şimşek E, Baş F, Aydın M, Darendeliler F. Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia in Turkey: Outcomes of Extended Pilot Study in 241,083 Infants. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12(3):287-294.
 2.  Çelmeli G, Çürek Y, Özen Küçükçetin İ, Arslan Gülten Z, Özdem S, Akçurin S, Bircan İ. The Results of 16 Years of Iodization: Assessment of Iodine Deficiency Among School-age Children in Antalya, Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020;12(3):256-260.
 3.  Yeşiltepe-Mutlu G, Aksu ED, Bereket A, Hatun Ş. Vitamin D Status Across Age Groups in Turkey: Results of 108,742 Samples from a Single Laboratory. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020;12(3):248-255.

Olgu Sunumu

 1.  Şıklar Z, Çetin T, Çakar N, Berberoğlu M. The Effectiveness of Sirolimus Treatment in Two Rare Disorders with Nonketotic Hypoinsulinemic Hypoglycemia: The Role of mTOR Pathway. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020;12(4):439-443.

 

Hakemlik

 1. Semra Çetinkaya (15)
 2. Hakan Döneray (15)
 3. Ahmet Uçar (10)
 4. İhsan Esen (9)
 5. Hüseyin Onay (8)

Etkinlikten fotoğraflar