ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL HK.


Değerli Üyelerimiz,

22 Mayıs 2021 Tarihinde Gerçekleştireceğimiz Olağan Genel Kurulumuz,

T.C. İçişleri Bakanlığınca 16 Mayıs 2021 Tarihli Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi ile 01 Haziran 2021 Tarihine kadar ertelenmiştir.

Pandemi koşullarına göre ve Resmi makamların vereceği kararlara bağlı olarak;

Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantımızın yapılacağı tarihi,  T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Kurul Servisi ile görüşülüp, yönetim kurulumuzca alınacak karar ile birlikte tarafınıza sunulacaktır.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

ÇEDD Yönetim Kurulu

 

Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Duyuru Linki;

https://www.icisleri.gov.tr/kademeli-normallesme-tedbirleri-genelgesi

6. ERTELENEN FAALİYET ETKİNLİK VE TÖRENLER

6.1 - Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.

 

Kademeli Normalleşme Tedbirleri