ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

“Polikistik Over Sendromlu Adolesan Kızlar ve Genç Kadınlarda Ovulasyonun Erken Normalizasyonuna Doğru” Projesi Hakkında


Prof. Dr. Feyza Darendeliler’in yürütücülerinden olduğu “Polikistik Over Sendromlu Adolesan Kızlar ve Genç Kadınlarda Ovulasyonun Erken Normalizasyonuna Doğru” Projesi Avrupa Komisyonundan Horizon 2020 Desteği Kazandı


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler’in yürütücüleri arasında olduğu “Towards Early Normalization of Ovulation in Adolescent Girls and Young Women with Polycystic Ovary Syndrome (SPIOMET)”(Polikistik Over Sendromlu Adolesan Kızlar ve Genç Kadınlarda Ovulasyonun Erken Normalizasyonuna Doğru) isimli proje Avrupa komisyonu tarafından verilen Ufuk 2020 (Horizon 2020) desteğini almaya hak kazandı. Toplam bütçesi 6,366,000 Euro olan ve Üniversitemiz Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi'nin başvuru aşamasında projenin kabul edilmesi için gerekli olan işlemlerde vermiş olduğu destek ile gerçekleşen proje kapsamında Hospital Sant Joan De Déu – HSJD’den Prof. Dr. Lourdes Ibanez ve ekibinden araştırmacılar ile iş birliği içinde polikistik over sendromu tedavisinde yeni bir ilaç üzerine çalışmalar yapılması hedefleniyor. Yardımcı araştırmacılar Prof. Dr. Firdevs Baş ve Dr. Öğr. Üyesi Melek Yıldız’dır.
Polikistik over sendromu (PKOS), Avrupa'da 14 ila 44 yaşları arasındaki 6 milyon kadını etkilemekte ve sağlık sistemi için yılda 23 milyar Euro harcamaya neden olan uzun vadeli komorbid hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Günümüzde, PKOS için onaylanmış bir ilaç tedavisi yoktur ve son çalışmalar, oral kontraseptiflerle mevcut standart tedavinin etiyolojiye yönelik olmadığını ve kısa, orta ve uzun vadede ilişkili komorbiditeleri değiştirdiğini göstermektedir. Bu projenin amacı, PKOS'lu adolesanlar ve genç kadınlar için yeni bir farmakolojik tedavinin klinik etkinliğini bir faz II klinik çalışma yoluyla göstermektir. Yeni ilaç, tek bir tablette düşük dozlarda iki insülin duyarlılaştırıcı ve bir anti-androjenin (spironolakton + pioglitazon + metformin) kombinasyonundan oluşmaktadır (SPIOMET). Bu faz II klinik araştırma, projenin uygulanabilirliğini garanti eden düzenleyici kurumların (European Medicines Agency - EMA, Food and Drug Administration - FDA) tavsiyelerini takip edecek ve toplamda 5 yıl sürecektir.


Yeni ilaç kombinasyonu, daha fizyolojik bir duruma yol açarak PKOS tedavisinde bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Yeni tedavinin, hastalığın erken evrelerinde ovulasyon oranını normalleştirmesi ve muhtemelen anovulatuar subfertiliteyi önlemesi, ve ayrıca endokrin-metabolik durumu iyileştirerek komorbidite risklerini azaltması bekleniyor. Birlikte ele alındığında, bu gelişmeler hastalarda yaşam kalitesini iyileştirmeli ve sağlık sistemi üzerindeki ekonomik yükü önemli ölçüde azaltmalıdır.