ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Sağlıkta İnternetin Önemi ve Derneğimiz Web Sitesi

İnternetin keşfinden sonra özellikle bilgisayar teknolojilerinde yaşanan ilerleme ile birlikte bilgisayar ve internet insan yaşamının vazgeçilmezi olma yolunda önemli mesafe katetmiştir. Özellikle web sitelerinde yaşanan gelişmeler ve değeri milyarlarca dolarlarla ifade edilen arama motorlarının istenilen bilgiyi tek tuşla saniyeler içinde gözlerimizin önüne sermesi bilginin hem değerini hem de kullanılabilirliğini artırmıştır. Artık kişilerin ve kurumların tanınmışlığı ve başarısı önemli arama motorlarında yer alma ölçütleri ile değerlendirilmeye başlanmıştır. Web sitesi olmayan şirket ve kurumlar artık ciddiye alınmamaya başlanmıştır. Yakın bir gelecekte aynı şeylerin şahıslar için de geçerli olacağı açıktır.

Yazılı medyada veya bilimsel dergilerde yer alan yazdığınız bir yazı veya faaliyet ancak birkaç bin kişiye hitap edebilirken ve pek çok kişinin haberi bile olmazken; internette yer alacağınız veya paylaşacağınız bilgiler bazen milyonlara hitap edebilmekte ve en önemlisi sürekli paylaşıma açık kalmaktadır. Değişik meslek gruplarında sadece internet ile tüm ülkede hatta tüm dünyada meşhur olan kişi sayısı tahminlerin çok üstündedir. Bugün e-dergiler, e-bültenler ve internet haber siteleri yazılı basın ve yazılı materyallere büyük üstünlük sağlamaktadırlar. Bazılarının tıklanma ve okunma oranları milyonlarla ifade edilmektedir.

Özellikle meslekleri icabı bilgi ile yakından ilgilenenler için internetin artık bir yaşam felsefesi olduğu kuşkusuzdur. Pek çoğumuzun internet kesik olduğundaki çaresiz halimizi bir düşününüz. Ülkemiz de dünyadaki gelişmelere paralel özellikle genç nüfusun da çok yoğun olması nedeniyle dünyadaki bu teknolojik gelişmeye hızla ayak uydurmuştur ve internet kullanıcılarının sayısı internet servis hizmetlerinde yapılan iyileştirmeler ile birlikte giderek artmaktadır.

İnternetin en hızlı ve en kolay bilgi edinme kaynağı olması nedeniyle her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da hem sağlık personeli hem de sağlık konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler için çok önemli olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Yapılan araştırmalar sağlıkla ilgili olarak bilgi edinmek için insanların internete çok sık başvurduklarını ve edindikleri bilgilerin onların tutum ve davranışlarını, hangi kuruma ya da hangi doktora başvuracaklarını etkilediğini göstermektedir.

Açıktır ki her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da bir bilgi kirlenmesinin yaşanması ve kişilerin yanlış bilgilendirilmesi olasılığı yüksektir. Özellikle medyada yer alan zaman zaman gülünç bazen ise yetersiz ve yanlış bilgilendirmeler sağlıkla uğraşan uzman kişilerin önemli sorunlarından birisidir. Bazı medya kuruluşlarının bu konularda yeterli özeni göstermemeleri ve uzmanına danışma ihtiyacı duymamaları nedeniyle başta internet ortamında olmak üzere yoğun bir bilgi kirlenmesine oluşmaktadır. Özellikle ülkemizde hem bu yanlış bilgilendirmeler hem de halkımızın sağlık konusunda sahip olduğu yetersiz bilgi seviyesi internet gibi güçlü bir bilgi yayma aracının uzman kişiler tarafından kullanılmasının önemini artırmaktadır. Özellikle ilaç benzeri maddeleri satış amaçlı veya diğer ticari hedeflerle hizmet veren internet sitelerinden doğru bilgiler elde etmek genelde güç olmaktadır. Bu nedenle bu konuda özellikle uzman sağlık personeline ve bunların bağlı olduğu ticari kaygı gümeyen sağlık kuruluşları ve derneklere çok büyük görevler düşmektedir. Sağlık personeli ve halkımıza yönelik doğru bilgilendirmelerin ve yönlendirmelerin yapıldığı, sürekli güncellenen ve her zaman dinamik olan internet sitelerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Ancak ne yazık ki ülkemizin bu konuda yeterli olduğunu söylemek imkansızdır. Bırakın dernekleri, sağlık kurumlarını devlete bağlı kurumların bile internet sitelerinin yeterli olduğunu söylemek zordur.

Derneğimiz web Sitesi olan http://www.cocukendokrindiyabet.org/ kurulalı beri çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bu aşamada çok önemli bir boşluğu doldurmaya başlamıştır. Bunu bize yapılan geri bilgilendirmelerdenve sitemize artarak devam eden ilgiden anlamaktayız. Ayrıca halkımızın giderek artan sayıdaki soruları ve soruların düzeyi de onların sağlık konularındaki bilgiye olan açlıklarını en güzel şekilde yansıtmakta ve ne kadar önemli bir fonksiyon gördüğümüzün ve göreceğimizin kanıtını oluşturmaktadır. Bu arada sitemizi ziyaret oranları da giderek artmaktadır. Aylık ziyaretçi oranlarımız onbinleri aşmakta, sayfa gösterim sayımız ise yüzbini aşmış durumdadır.

Paylaşılmayan bilginin yararlılığı ve kullanılabilirliğinin fazla olmayacağı açıktır. Bilgi paylaşıldıkça değeri artar ve fayda sağlar. Şüphesiz ki sahip olunan ünvanlar ve makamlar sorumlulukları artırmaktadır. Bu aşamada değerli üyelerimizden sitemizin daha da gelişmesi ve büyümesi için daha fazla katkı yapmaları gerekliliğini hatırlatmayı önemli bir görev sayıyoruz. Sitemizin haber, duyuru ve yazılı materyaller açısından desteklenmesi ve olgu tartışması gibi bölümlerin değerli hocalarımızın yorumları ile daha da zenginleşmesi gerekmektedir. Özellikle değerli hocalarımızdan olgu tartışması bölümüne yorumları ile daha fazla katkı yapmalarını rica etmekteyiz. Yapacağınız her yorum ve katkı sitemizin değerinin artmasında ve daha da gelişmesinde çok önemli fonksiyonlar yapacağı gibi; özellikle genç çocuk endokrinologlarının yetişmesinde de önemli katkılar sağlayacaktır. Genç arkadaşlarımızın değerli hocalarımızdan öğrenecekleri çok şeyler olduğu inancındayız. Ayrıca sitemizin adının duyurulması konusunda size gönderdiğimiz e-bültenleri mail gruplarınıza iletmenizi rica ediyoruz. Türkiye’de Çocuk Endokrinoloji’nin önemli bir yer edinmesinde, sesinin daha fazla duyulmasında ve derneğimizin daha medyatik olmasında kuşkusuz web sitemiz çok önemli bir görev yapacaktır. Bundan daha birkaç yıl önce google gibi arama motorlarında çocuk endokrinoloji ile ilgili terimlerle arama yapıldığında yeterli ve doğru sonuçlara ulaşmak mümkün değilken, bugünlerde durumumuzun daha iyi olması bile ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesidir..

Sitemiz derneğimizin resmi web sitesidir ve derneğimiz de hepimizin derneği olduğuna göre yapacağınız her katkıyı bu bağlamda değerlendirmenizi sizlerden rica etmekteyiz. Şimdiye kadar yoğun çalışma tempolarına rağmen bizleri kırmayarak sitemize katkı sağlayan tüm hocalarımıza da tekrar teşekkürü borç biliriz.

Sitemize soru sorarak bilgi edinmek isteyen gençler, çocuklar ve ailelerinden ise ricamız soru cevap bölümünün daha verimli işleyebilmesi için daha önce sorulmuş benzer soruları sormamalarıdır. Sitemiz incelendiğinde önceki soruların cevaplarında ve sitemizin diğer bölümlerinde aradıkları cevapları bulmaları mümkündür. Sitemizde; düzgün ve yeterli bilgiler içermeyen, çocuk endokrinolojisi ve diyabet konuları ile ilgisiz ve önceden sıklıkla sorulup cevapları verilmiş soruların cevaplanmayacağını tekrar duyurmak istiyoruz.

Doç. Dr. Bumin N. Dündar
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Genel Sekreteri** Web sitemizde yer alan yazılar bilgilendirme amaçlı olup; hekim tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.