DİYABET ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ
 1. Prof. Dr. Şükrü Hatun(Başkan)
 2. Prof.Dr.Hülya Günöz
 3. Prof. Dr. Rüveyde Bundak
 4. Prof. Dr. Aysun Bideci
 5. Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu
 6. Prof.Dr. Behzat Özkan
 7. Prof. Dr. Şükran Darcan
 8. Prof.Dr. Serap Semiz
 9. Prof. Dr Zeynep ŞIKLAR
 10. Prof.Dr.Muazzez Garipağaoğlu (Diyetisyen)
 11. Prof.Dr. Damla Gökşen
 12. Prof. Dr Zehra AYCAN
 13. Doç. Dr. Nesibe Andıran
 14. Doç.Dr. Ayla Güven
 15. Doç. Dr Fatma DEMİREL
 16. Doç.Dr. Filiz Çizmecioğlu
 17. Doç.Dr. Mehmet Nuri Özbek
 18. Dr. Hüseyin Demirbilek
 19. Dyt.Yasemin Atik
 20. Araştırma Görev.Hem.Çağrı Çövener ( Marmara Üniversitesi)
 21. Hem. Hatice BİLGİLİ
 22. Hem. Nurdan YILDIRIM
 23. Hem. Saliha Yılmaz
 24. Hem.Nur Karademir
 25. Gamze Gedikli ( Tip 1 diyabetli genç)

  ALT GRUPLAR

  Eğitim ve farkındalık grubu

   

  1. Rüveyde Bundak
  2. Şükran Darcan (Koordinatör)
  3. Şükrü Hatun
  4. Nurgün Kandemir
  5. Sibel Kınık
  6. Muazzez Garipağaoğlu
  7. Murat Aydın
  8. Hatice Bilgili
  9. Halil Polat

   

  Tip 2 diyabet, risk faktörleri ve önlenmesi alt grubu

   

  1. Hülya Günöz İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
  2. Aysun Bideci Gazi Ü. Tıp Fakültesi 0542 3167854 ( Koordinatör)
  3. Ayfer Alikaşifoğlu Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi
  4. Damla Gökşen Ege Ü. Tıp Fakültesi
  5. Sibel Kınık Başkent Ü. Tıp Fakültesi
  6. Filiz Çizmecioğlu Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi
  7. Ayla Güven Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  8. Halil Polat Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığı

   

   

  Diyabet Ekibi ve Bakımı Alt Grubu

   

  1. Ayla Güven
  2. Hülya Günöz
  3. İlknur Arslanoğlu (koordinatör)
  4. Nurgül Kandemir
  5. Nurdan Yıldırım
  6. Serap Turan
  7. Zehra Doğan
  8. Derya Toparlak
  9. Muazzez Garipağaoğlu

   

  Epidemiyoloji grubu

   

  Doç.Dr. Damla Gökşen (koordinatör)

  Doç.Dr. Serap Turan

  Doç.Dr. Zehra Aycan

  Doç.Dr. Nazlı Gönç

  Yrd.Doç.Dr. Filiz Çizmecioğlu

  Dr. Mehmet Nuri Özbek- Diyarbakır

   


   

  DİYABET ÇALIŞMA GRUBU HABERLERİ
   

  Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Diyabet Çalışma Grubu Toplantısı

   

   
   

  Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı

   

  16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

   

   

  Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi Grubu

  Toplantıya katılanlar

  Moderatör:

  Prof. Dr. Şükrü Hatun

  Katılımcılar:

  Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Prof. Dr. Murat Aydın, Hemş. Hatice Bilgili, Prof. Dr. Şükran Darcan, Dyt Muazzez Garipağaoğlu, Doç. Dr. Ayla Güven, Uzm. Dr. Mehmet Nuri Özbek, Sn. Halil Polat (MEB Sağlık Daire Başkanlığı), Doç. Dr. Damla Gökşen Şimşek, Psik. Derya Toparlak, Doç. Dr. Serap Turan (Raportör), Hemş. Nurdan Yıldırım

   

   

  1. Daha önce oluşturulan ve üyeleri ekte belirtilen alt grupların çalışmaya devam etmesi, bununla birlikte birden fazla grupta yer alan arkadaşların daha çok ilgi duydukları grup yönünde tercihte bulunmalarının çalışmaları kolaylaştırabileceği üzerinde duruldu. Daha sonra alt grup konuları, sorumlu arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde değerlendirildi.
  2. Epidemiyoloji ve Tip 1 diyabetli çocukların kayıt altına alınması:Bu konuda Doç.Dr. Damla Gökşen alt grubun çalışmalarını anlattı ve aşağıdaki kararlar alındı
   1. Mevcut verilerin bir rapor haline getirilmesi öngörülmüştü ama bunun yerine 3 Ekim 2009 Çalıştay raporu’nun ilgili bölümünün yeterli olduğu görüşüne varıldı.
   2. Ülke çapında Tip 1 diyabetli(veya insülin kullanan) çocukların saptanması için SGK verilerinden yararlanılması (ICD kodu ve yaş parametresi ile) konusu araştırılacak (Şükrü, Ayla)
   3. Damla Gökşen web temelli kayıt sistemi için hazırlanan programla ilgili bilgi verdi(http://www.test.onuryazilim.com.tr/cocuk/form1.html). Bu sistemin 3 komponentli olması (Kimlik bilgileri, Temel bilgiler, izlem), Kimlik bilgileri ve Temel bilgilerin bütün çocuk endokrin uzmanı olan tüm merkezlerce doldurulması, izlem kısmının doldurulmasının gönüllü olması ve bu kayıt sisteminin dernek web sitesi üzerinden çalışması, kaynak için dernek, TUBİTAK projesi ve sponsor desteği gibi seçenekler üzerinde duruldu.
   4. Kimlik ve temel bilgiler bölümünde yer alacak bilgiler görüşüldü ve bu programın geliştirilmesi konusunda Dr. Damla Gökşen’in çalışmaları sürdürmesi kararlaştırıldı.
   5. Tip 1 diyabetli çocuklara ait verilerin toplanması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı e-okul projesinden yararlanılabileceği, ayrıca aile hekimliği bilgi sisteminde Tip 1 diyabetli çocukların kayıt edilmesi konusunun sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Programı Çalıştayında dile getirilmesine karar verildi.
   6. Sonuç olarak yukarıda önerilen yollarla toplanacak ayrıntılı verilerle ülkemizdeki Tip 1 epidemiyolojisi konusunda 2012 ISPAD kongresine yetişmek üzere bir rapor hazırlanmasına karar verildi.
  3. Eğitim ve farkındalık: Toplantının öğleden sonraki bölümünde önce Sağlık Bahçesi (Sağlık iletişim şirketi) yetkilisi Dr. Çağrı Kalaça tarafından “ Arkadaşım Diyabet” elektronik diyabet eğitim projesi hakkında bilgi verildi ve daha sonra Prof.Dr. Şükran Darcan’ın verdiği bilgilerle birlikte aşağıdaki kararlar alındı.
   1. Tip 1 diyabetli çocukların erken tanısı ve Diyaetik ketoasidoz ile başvurma oranının düşürülmesi için hekimlere ve topluma dönük farkındalık çalışmalarına ihtiyaç olduğu, aile hekimlerine yönelik eğitim programı için Sağlık Bakanlığı ile görüşülmesine, çocuk endokrin ünitelerinin kendi bölgelerindeki çocuk hekimleri, acil hekimleri ve birinci basamak hekimlerine yönelik eğitim çalışması yapmasına, bunun için diyabet çalışma grubu adına çocuk endokrin ünitelerine yazı yazılmasına, bu eğitimler için sunum hazırlanmasına karar verildi.
   2. Topluma yönelik farkındalık için ilk aşamada çocuklarda Tip 1 diyabet bulgularını anlatan afişlerin okullarda ve diğer toplu mekanlara asılması üzerinde duruldu. Bu amaçla Kocaeli ve Ege Endokrin Derneği tarafından hazırlanan afişlerin kullanılabileceği, Kocaeli tarafından hazırlanan afişin bazı değişikliklerle (kenarından ısırılmış elma şekeri ve “çocuklar da şeker hastası olabilir” ifadesi gibi) kullanılabileceği, bu kampanya sırasında iki farkı afişin kullanılmasının da düşünülebileceği, bu konuda Şükrü Hatun’un girişimlerde bulunması üzerinde duruldu.
   3. Aynı amaçla TVlarda yayınlamak üzere kısa bir film hazırlatılması kararlaştırıldı (Şükrü Hatun).
   4. Topluma yönelik farkındalık çalışmalarına 6 ayda içinde başlanabileceği ( önümüzdeki sonbahar), bu konuda Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları ile işbirliği yapılmasına karar verildi.
   5. Diyabetli çocuk ve ailelerine yönelik olarak bir ilk aşama (El kitabı) hazırlanması ((Şükran, Serap, Nurdan, Muazzez), bu kitabın Nisan 2010 sonunda hazır edilmesi, Hacettepe Çocuk Endokrinin hazırladığı kitabın onlar kabul ettiği takdirde grubun resmi kitabı olarak yeni baskısının yapılmasına karar verildi.
   6. Çocuk Endokrin Kongresi bünyesindeki “ Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu”nun geliştirilerek sürdürülmesine,
   7. Arkadaşım diyabet sitesinin yeniden modellenmesi ve elektronik diyabet eğitimi çalışması (şükrü, Serap, Derya,Ebru Ercanlı) yapılmasına ve bu amaçla üretilecek materyallerin ünitelerce kullanılmasının sağlanmasına, Farklı yaşta çocuklar için farklı eğitim kitapları hazırlanması, eğitim için farklı materyallerden yararlanılmasına (Oyun, puzzle,vb) karar verildi.
   8. Ülkemizde çocuklara yönelik kamp sayısının arttırılmasına (Hali hazırda Çapa Endokrin, Kocaeli Endokrin, Akdeniz Endokrin ve Ege/Dokuz Eylül Endokrin olmak üzere 4 kamp yapılıyor) acilen ihtiyaç olduğu, bu amaçla kamp yapmak isteyen ünitelerin şu anda kamp yapanlarla “kardeş ünite” modeli ile işbirliği yapılabileceği, 7 günlük yatılı kamp seçeceği olarak yaz tatilinde gündüz kampı yapılmasının daha kolay uygulanabilir bir yaklaşım olabileceği, kamp eğitim için materyal üretilmesi kararlaştırıldı.
  4. Bakım ve Ekip: Bu konuda Prof.Dr. İlknur Arslanoğlu hazırladığı raporu sundu ve merkezlerin durumunu saptamak için yapılan anket konusunda bilgi verdi.
   1. Bu ankete 30 merkezin cevap verdiği, anketin tamamlanarak bir rapor haline getirilmesine (Şubat 2010 ortasına kadar) ve bu verilerin bu yılki Çocuk Endokrin Kongresine poster olarak getirilmesine karar verildi.
   2. Diyabet bakımı ve ekibi kapsamında diyabet ekibinin çocuk endokrinolojisi uzmanı, çocuk diyabet hemşiresi, çocuk diyabet diyetisyeni ve psikologdan oluştuğu, çocuk diyabet hemşiresi, çocuk diyabet diyetisyeni norm kadrolarının tanımlanması, diyabetli çocukların mümkünse bütün izleminin çocuk endokrinolojisi olan merkezlerde, bu mümkün değilse yılda en az bir kez çocuk endokrinoloji merkezlerinde kontrol edilmek şartıyla çocuk hekimleri tarafından izlenmesi ve erişkin diyabet uzmanlarının çocuk hastaları izlemesinin önlenmesi konusu yeniden vurgulandı
   3. Çocuk Endokrin merkezleri için asgari olarak çocuk diyabet hemşiresi ve çocuk diyabet diyetisyeni norm kadrosu tanımlanması konusunda sağlık bakanlığı düzeyinde girişimde bulunulması, her 100 diyabetli çocuk için 1 hemşire istenmesi kararlaştırıldı.
   4. İnsülin pompa katkı payının diyabetli çocuklar için daha düşük tutulması, pompa endikasyonu için çocuk endokrinoloji tarafından konması keton çubukları ve lanset ücretlerinin ödenmesi, SGK kapsamının 18 yaşında üzerinde devam etmesi, diyabet tedavisinin paket kapsamı dışına çıkarılması, yeşil kartlı çocukların strip ücretlerin karşılanmasındaki sorunlar, endikasyon olan durumlarda ayda 150 den fazla strip ücretinin karşılanması, küçük çocuklar için dilüe insülin sağlanması ve enjektörler için 5 mm iğne ucu sağlanması, diyabet kamp ücretlerinin SGK kapsamına alınması, işini kaybeden diyabetli çocuk ailelerine ayni yardım yapılması, glükometre kalitesinin denetlenmesi gibi sosyal konuların sağlık bakanlığı çalıştayında dile getirilmesi kararlaştırıldı.
   5. Okulda diyabet programı konusunda hazırlıklar gözden geçirildi.

  i. Hazırlanan okulda diyabet yönetimi genelgesinin hayata geçirilmesi

  ii. Öğretmen eğitim kitapçığının, slayt setinin eğitimler için kullanılması ve MEB internet sitesinden yayınlanması

  iii. Diyabetli çocuğun öğretmenine çocuğun durumunu anlatan ve önemli noktaları vurgulayan hazırlanmış olan standart mektubun verilmesi

  iv. İlköğretim ve ortaöğretimde kullanılan ders kitaplarında diyabet hakkında genel bilgi içeren bölümlerin incelenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması ( Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Halil bey bize bilgi verecek)

   1. Okulda diyabet programının metinlerine son şeklinin verilmesi ve daha sonra milli eğitim bakanlığı ile görüşme yapılmasına karar verildi (Sadettin Sabaz (Müsteşar Yardımcısı). Bu metinler Dr. İlknur Arslanoğlu tarafından Diyabet Çalışma Grubu üyelerine gönderilecek ve gün verilelerek katkıları istenecek.
   2. Bu görüşme 15-20 Şubat 2010’da yapılacak Sağlık Bakanlığı çalıştayı sırasında yapılabilir.
  1. Tip 2 diyabet, risk faktörleri ve önlenmesi: Toplantıda bu alt gruptan yalnızca Dr. Ayla Güven bulunmaktaydı. Bu konu kısaca tartışılarak aşağıdaki görüşlere varıldı.
   1. Tip 2 diyabet ve risk faktörleri kapsamında ülkemizde obesite, metabolik sendrom, glükoz intoleransı ve Tip 2 diyabet konusunun halihazırda önemli bir konu olduğu ve giderek önem kazanacağı,bu konudaki verilerin rapor haline getirilmesi, ulusal obezite programı çerçevesinde pediatrik endokrin grubunun daha aktif bir çalışma yapması, okullarda obesitenin önlenmesi çalışmaları yapılması ihtiyacı vurgulandı
   2. Bu konunun önemi nedeniyle dernek bünyesinde ayrı bir grup kurulması konusunun diyabet çalışam grubu ve dernek yönetimi ile tartışılmasına karar verildi.

   

   

  SONUÇ: Bütün arkadaşların katılımı ile çok verimli ve ilerletici, proplem odaklı bir toplantı yapıldı ve toplantı sonuçları ertesi günü Dr. Serap Turan tarafından sunuldu. Toplantının daha ayrıntılı raporu Dr. Serap Turan tarafından ayrıca yazılacak ve sizlere gönderilecektir. Bundan sonraki aşamada 15-20 Şubat 2010’da Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “ Ulusal Diyabet Programı” toplantısına hazırlık yapmak ve görüşlerimizin resmi dokümana girmesini sağlamaktır. Katkıda bulunan bütün arkadaşlara çok teşekkürler

   

  19.01.2010

  Şükrü Hatun

  Sunuyu Yükle

  Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Çocuk Diyabet Ekibi Kursu Düzenleme İlkeleri

  1. Çocuk Endokrin Merkezlerinde çalışan ekip üyelerinin (hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı) sürekli eğitimi amacıyla Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Çocuk Diyabet Grubu tarafından düzenlenir. Çocuk Endokrin Merkezinde çalışmayan ama çocuk diyabeti çalışmalarına katkıda bulunan hemşire, diyetisyenler, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları da Çocuk Endokrin Merkezlerinin önerisi ile eğitim toplantılarına katılabilir. Programa katılanlara imkanlar ölçüsünde eşit imkanlar sağlanır.
  2. Kursa katılanların sayısının 100 dolayında olmasına dikkat edilir. Yan dal araştırma görevlileri ihtisas süreleri boyunca bir kez kursa katılabilirler. Özel sağlık merkezlerinde çalışan diyabet ekibi üyeleri de aynı koşullarda bu kurslara katılabilirler.
  3. Eğitim toplantısı, her yıl yapılan “Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi” öncesinde 1,5 gün olarak yapılır. Kongrenin ilk yarım günü diyabetle ilgili konulara ayrılır ve sürekli eğitim programına katılanlar kongrenin bu kısmına katılabilirler. Sürekli Eğitim Programı’nın finansmanı, “Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi” kapsamında Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından sağlanır.
  4. “Çocuk Diyabet Ekibi Kursu” düzenlenirken Çocuk ve Adölesan Diyabetikler Derneği, Diyabet Hemşireleri Derneği ve Diyabet Diyetisyenleri Derneği ile işbirliği yapılır.
  5. Programın ilk gününde temel konuları içeren konuşmalar(Bu kısım başlangıç ve ileri düzey olmak üzere paralel oturumlar şeklinde planlanır) sözel/poster bildiriler ve “Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz/Olgu sunumlar”; ikinci gün sabahında ise grup çalışmaları/mini kurslar yer alacaktır. Grup çalışmaları, konuyla ilgili anahtar sunumlar çerçevesinde interaktif toplantı formatında yapılacaktır.
  6. “Çocuk Diyabet Ekibi Kursu”, çocuk diyabet ekibi üyelerinden ( Çocuk Diyabet Grubu Başkanı, Çocuk Diyabet Grubu Üyelerinden 3 öğretim üyesi, 1 çocuk diyabet hemşiresi, 1 çocuk diyabet diyetisyeni, 1 psikolog, çocuk diyabet hemşireliği ve çocuk diyabet diyetisyenliği alanlarında çalışan2 akademisyen olmak üzere toplam 9 kişi) oluşan program komitesitarafından düzenlenir. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi’ni düzenleyen merkezden iki kişi de düzenleme kuruluna katılır. Program Kurulu 2 yıl süre ile çalışır. Değişimler deneyimlerin korunmasını sağlayacak şekilde yapılır.
  7. “Çocuk Diyabet Ekibi Kursu” programı ve düzenleme kurulu kongre web sayfasında yer alacaktır.
  8. Çocuk Diyabet alanındaki çalışmalara daha etkin katılımı sağlamak üzere dernek bünyesinde “Çocuk Diyabet Hemşireleri Grubu”oluşturulacaktır.
  9. “Çocuk Diyabet Ekibi Kursu” un program içeriğibir önceki toplantıda elde edilen önerilere göre düzenlenir.
  10. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Çocuk Diyabet Grubu, bu sürekli eğitim programınınSağlık Bakanlığı tarafından onaylanan bir sertifika programı haline getirmek üzere çaba gösterir.
  11. Önümüzdeki iki yıl ( 2013 ve 2014) düzenlenecek “Çocuk Diyabet Ekibi Kursu” düzenleme kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur

  Prof.Dr.Şükrü Hatun ( Çocuk Diyabet Grubu Başkanı), Prof.Dr. Rüveyde Bundak, Prof.Dr.Nurgün Kandemir, Prof.Dr. Aysun Bideci, Prof.Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Hemşire Saliha Yılmaz (Çocuk Diyabet Hemşireleri Tarafından Belirlenir), Dyt. Yasemin Atik(Çocuk Diyabet Diyetisyenleritarafından belirlenir), Doç.Dr.Hülya Gökmen (Hacettepe Üniversitesi Beslenme), Hem.Çağrı Çövener(Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi), Psk.Derya Toparlak, Kongre Başkanı/sekreteri, Kongrenin yapıldığı merkezin hemşiresi

  11.Gelecek yıl ( 2013)yapılacak programın adı “ XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu” olacaktır ve daha sonraki yıllarda da isimlendirme bu şekilde yapılmaya devam edilecektir.

  12.Bu ilkeler ve öneriler XI. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu’na katılanlar tarafından oy birliği ile kabul edilmiş ve dernek yönetim kurulu/genel kuruluna sunulmaya karar verilmiştir

   

  7 Kasım 2012

  Samsun

  Çocuk Diyabet Ekibi Kursu Toplantısı

  Kurs Düzenleme Kurulu Seçimi

  5 Kasım 2014

   

  1.      Prof.Dr.Şükrü Hatun ( Çocuk Diyabet Grubu Başkanı)

  2.      Prof.Dr. Rüveyde Bundak

  3.      Prof.Dr.Zehra Aycan

  4.      Prof.Dr. Damla Gökşen

  5.      Hemşire Saliha Yılmaz (Çocuk Diyabet Hemşireleri adına)

  6.      Dyt. Yasemin Atik(Çocuk Diyabet Diyetisyenleri  tarafından belirlenir)

  7.      Dr.Dyt.Alev Keser (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

  8.      Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çövener Özçelik (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)

  9.      Psk.Derya Toparlak

  10.  Kongre Başkanı

  11.  Kongrenin yapıldığı merkezin hemşiresi

  Size en yakın çocuk endokrinoloğunu bulun. 1. bottes fr
 2. ugg boot
 3. Sağlıkta bilgi için en çok başvurduğunuz ve yararlandığınız kaynak nedir?

  Gazeteler
  Televizyon
  İnternet
  Sağlık Personeli
  Google adword can let you on the analysis of how to use accurate keyword query the results you want, like lebron11 the word, you can get through the Google search words.And you use kdvi results than retrojordan search to a more accurate.  Ana Sayfa | Hakkımızda| İletişim | Yasal Uyarı | RSS | Web Grubu |
  2006-2015 © Tüm Hakları Saklıdır
  Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği

  Selülit Karatay Diyeti hamilelik belirtileri Çocuk hastalıkları Ombre

  Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır.

  Doğuma hazırlanan birçok kadının en merak ettiği konu gebelik hesaplama süreleridir.Bu bir hafta hafta gebiliğede fayda sağlamaktadır.

  Çağımızın en önemli hastalıklarından baş ağrısı tedavisi bitkilerle çok kolay yapılabilmektedir.