ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Uygulama Rehberleri


Başlık Yazar Dosya Okunma
Adrenal Hastalarda Perioperatif Yaklaşım Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 844
Adrenal Yetmezlik Nedeni ile Hidrokortizon Kullanan Hastalar İçin Acil Durum Tedavi Planı Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 858
Büyüme Hormonu Eksikliği - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3505
Çedd Çocuk Diyabet Grubu Dka Tedavi Ve İzlem Rehberi (Kasım 2016) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 5814
Cinsel Gelişim Bozukluğu Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 398
Çocuk Diyabet Kampları Yönergesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 2
Çocuk ve Ergen için Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 159
Çocuk ve Ergenlerde Diabetes Mellitus’un Perioperatif Yönetimi Prof. Dr. Servet Erdal Adal, Doç. Dr. Erdal Eren Dosyayı Göster/İndir 325
Çocukluk Çağı Diyabeti Tanı ve Tedavi Rehberi - 2018 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 1399
Dergi editörlüğü, Hakemlik Makale yazımı Prof. Dr. Feyza Darendeliler Dosyayı Göster/İndir 20
Diyabet Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 328
Endokrin Hastalıklarda Fizik Aktivite Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 209
Geçiş İlkeleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3082
Klinik Uygulama Algoritmaları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 1547
Konjenital Adrenal Hiperplazi Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 291
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Guffon Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 111
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Martins Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 85
Obezite El Kitabı Prof. Dr. Ayşehan Akıncı Dosyayı Göster/İndir 324
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 114
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 76
Persentil Kız Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 51
Persentil Kız Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 78
Persentil Turner Sendromu(Ağırlık-VKİ) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 16
Persentil Turner Sendromu(Boy) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 25
Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 183
Sürekli glukoz izleminin etkin kullanımı 2020 Prof. Dr. Şükrü Hatun Dosyayı Göster/İndir 82
Tip 1 Diyabetli Mülteciler İçin Eğitim Kitapçığı Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 172
Tiroid Ca'lı Çocukların Erişkin Endokrinoloji Kliniğine Geçiş Formu Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 69
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3168
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3141

Hasta Onam Formları


Başlık Yazar Dosya Okunma
Androcur Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 66
Arimidex Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 64
Bifosfonat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 84
Bromokriptin-Kabergolin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 40
Büyüme Hormonu Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 231
Büyüme Hormonu Uyarı Testi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 82
DDAVP Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 44
Diyabet Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 62
Endokrin Testleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 108
Hidrokortizon Kullanımı Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 63
Hipertiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 71
Hipotiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 65
Metformin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 73
Orlistat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 35
Östrojen Preparatları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 112
Santral Puberte Prekoks Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 304