ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Uygulama Rehberleri


Başlık Yazar Dosya Okunma
Adrenal Hastalarda Perioperatif Yaklaşım Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 1033
Adrenal Yetmezlik Nedeni ile Hidrokortizon Kullanan Hastalar İçin Acil Durum Tedavi Planı Prof. Dr. Ayhan Abacı Dosyayı Göster/İndir 1137
Büyüme Hormonu Eksikliği - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3671
Çedd Çocuk Diyabet Grubu Dka Tedavi Ve İzlem Rehberi (Kasım 2016) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 6098
Cinsel Gelişim Bozukluğu Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 520
Çocuk Diyabet Kampları Yönergesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 50
Çocuk Endokrinolojisi Yan Dal Uzmanlık Eğitim Öğrencisi Gelişim Karnesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 10
Çocuk ve Ergen için Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 189
Çocuk ve Ergenlerde Diabetes Mellitus’un Perioperatif Yönetimi Prof. Dr. Servet Erdal Adal, Doç. Dr. Erdal Eren Dosyayı Göster/İndir 395
Çocukluk Çağı Diyabeti Tanı ve Tedavi Rehberi - 2018 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 1865
Dergi editörlüğü, Hakemlik Makale yazımı Prof. Dr. Feyza Darendeliler Dosyayı Göster/İndir 59
Diyabet Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 396
Endokrin Hastalıklarda Fizik Aktivite Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 250
Geçiş İlkeleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3108
Klinik Uygulama Algoritmaları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 1932
Konjenital Adrenal Hiperplazi Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 375
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Guffon Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 145
MPS1 Hastalığının Semptom Değerlendirme ve Tanı Algoritması - Martins Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 103
Obezite El Kitabı Prof. Dr. Ayşehan Akıncı Dosyayı Göster/İndir 472
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 221
Persentil Erkek Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 170
Persentil Kız Boy-Ağırlık (0-36 ay) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 112
Persentil Kız Boy-Ağırlık (2-18 yaş) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 162
Persentil Turner Sendromu(Ağırlık-VKİ) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 45
Persentil Turner Sendromu(Boy) Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 55
Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri T.C. Sağlık Bakanlığı Dosyayı Göster/İndir 238
Sürekli glukoz izleminin etkin kullanımı 2020 Prof. Dr. Şükrü Hatun Dosyayı Göster/İndir 135
Tip 1 Diyabetli Mülteciler İçin Eğitim Kitapçığı Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 214
Tiroid Ca'lı Çocukların Erişkin Endokrinoloji Kliniğine Geçiş Formu Prof. Dr. Zehra Aycan Dosyayı Göster/İndir 83
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Formu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3197
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Dosyayı Göster/İndir 3167

Hasta Onam Formları


Başlık Yazar Dosya Okunma
Androcur Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 85
Arimidex Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 86
Bifosfonat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 109
Bromokriptin-Kabergolin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 54
Büyüme Hormonu Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 311
Büyüme Hormonu Uyarı Testi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 114
DDAVP Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 58
Diyabet Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 79
Endokrin Testleri Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 139
Hidrokortizon Kullanımı Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 82
Hipertiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 94
Hipotiroidi Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 83
Metformin Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 105
Orlistat Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 46
Östrojen Preparatları Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 146
Santral Puberte Prekoks Tedavisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üye Girişi Gerekmektedir 390