ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Dr. Elif Özsu


Yurtdışında Çalışma Desteği


ÇEDD - Yurt Dışında Çalışma Desteği İçin İstenecekler
1. Başvuru dilekçesi

Dilekçe içeriğinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır;

- Yurt dışına gidiş amacı ( gözlemci, araştırmacı,..)

- Gidilmesi planlanan merkez

- Çalışılacak süre

- Proje çalışması yapılacak ise projenin amacı ve metodu; ilgili kişinin/bölümün onay yazısı

- Bu girişim için başka bir kurumdan destek alıp almadığı (YÖK, TUBİTAK, Çalıştığı kurum,…)
2. Gidilecek merkezden verilen kabul yazısının bir örneği
3. Özgeçmiş bilgileri
4. Yurda döndükten sonra en geç 3 ay içerisinde derneğe gidilen yerde kazanılan bilgileri içeren rapor sunulmalıdır.


Ekler:

Örnek Rapor