ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ÖNEMLİ DUYURU


Sağlık Bakanlığı’nın yeni yayınladığı bütçe uygulama talimatında büyüme hormonu kullanımını düzenleyen maddelerde bazı değişiklikler yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Yapılan değişikle büyüme hormonu rapor süreleri 6 aya düşürülürken; raporların sağlık kurulu raporu şeklinde hazırlanması ve  3 uzman hekim tarafından (3 pediatrik endokrinolog veya 1 pediatrik endokrinolog ve hastane başhekimince görevlendirilecek pediatrik endokrinolojiye en yakın 2 uzman) imzalanacak şekilde hazırlanması istenmektedir.