ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Dünden Bugüne Noonan Sendromu: Tanı ve Tedavi


Noonan sendromu çalışma grubu tarafından kaleme alınan "Dünden Bugüne Noonan Sendromu: Tanı ve Tedavi" başlıklı kitap Türkiye Klinikleri Çocuk Endokrinolojisi - Özel Konular kapsamında https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/cocuk-endokrinolojisi-ozel-konular/970/tr-index.html  adresinde yayınlanmıştır. 

Bilginize saygılarımızla sunulur.

20-06-2022