ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

II. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu Başarıyla Gerçekleştirildi


II. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu 23-25 Aralık 2021 tarihleri arasında 180 kişinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Başkanlığını Prof. Dr. Zehra Aycan’ın yaptığı sempozyumda diyabet yönetimindeki temel yaklaşımların yanı sıra diyabet tedavi ve izlemindeki son yeniliklere yer verildi. Sempozyum öncesinde diyabetli çocuk ve adölesanların bireysel sorunlarının analiz edildiği ‘2. Gençlik Çalıştayı’, ailesel ve toplumsal sorunların analiz edildiği ‘2. Aile Çalıştayı’, okul ortamındaki sorunların analiz edildiği ‘1. Öğretmen Çalıştayı’ ve bu yıl ilk kez yapılan akran, aile ve toplum dayanışmasını esas alan ‘1. Diyabet Elçiliği’ çalıştayı gerçekleştirildi. Bu çalıştayların sonuç raporları ve çözüm önerileri sempozyumda sunuldu ve yeni hedefler belirlendi. Sempozyumda diyabete eşlik edebilecek durumlar ve bu konudaki deneyimler 30’ar dakikalık diyabet sohbet oturumları şeklinde sunuldu. Diyabet yıllık oturumunda 2021 yılında yayınlanmış en iyi makaleler sunuldu ve tartışıldı. Sempozyumda 12 sözel, 9 kısa sözel bildiri sunumu oldu.

Sözlü Bildiri Ödülleri

Birincilik Ödülü:

1- Nursel Muratoğlu Şahin1, İclal Okur1, Semra Çetinkaya1, Murat Aydın2, Erdal Eren3, Cem Mete2, Yasemin Denkboy Öngen3, Şenay Savaş Erdeve1, Leyla Akın2, Emine Demet Akbaş4, Merve Nur Hepokur5, Yılmaz Kor4, Aşan Önder5, Ruken Yıldırım6, Özlem Nalbant7, Ahmet Anık8, Mesut Parlak9, İbrahim Mert Erbaş10, Esin Karakılıç Özturan11, Esra Deniz Papatya Çakır12, Suna Kılınç13, Olcay Evliyaoğlu14, Edip Unal15, Gül Yeşiltepe Mutlu16, Serkan Bilge Koca17, Bilgin Yüksel18, Fatma Yavuzyılmaz19, Gül Direk20, Funda Feryal Taş21, Çiğdem Binay22, Elif Özsu23,  Beray Selver Eklioğlu24, Eda Mengen25, Nesibe Akyürek26, Atilla Çayır27, Sevinç Odabaşı Güneş28, Zerrin Orbak29, Aysun Bideci30, Elif Söbü31, Zehra Aycan23

Türkiye’de 2018-2021 Yılları Arasında Tanı Alan Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanların Tanı Özellikleri ve Covid19 Pandemisinin Etkileri

 

1 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

2 19 Mayıs Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

3 Bursa Uludağ Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

4 Adana Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

5 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

6 Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

7 Dr. Behçet Uz Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

8 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

9 Akdeniz Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

10 Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

11 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

12 Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

13 Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

14 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

15 Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

16 Koç Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

17 Denizli Devlet Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

18 Çukurova Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

19 Düzce Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

20 Erciyes Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

21 Dicle Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

22 Namık Kemal Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

23 Ankara Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

24 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

25 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

26 Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

27 Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

28 Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

29 Atatürk Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

30 Gazi Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

31 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

 

İkincilik Ödülü

  1. Belma Haliloğlu, Tuba Seven Menevşe, Buşra Gürpınar Tosun, Tülay Güran, Serap Turan, Turgay İspir, Yasemin Gökdemir, Ela Eralp, Abdullah Bereket

Kistik Fibrozisli Çocuklarda Glukagonun Hipoglisemi Etyolojisindeki Rolü ve Etkisi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

 

Üçüncülük Ödülü

  1. Yasemin Atik Altınok, Yelda Mansuroğlu, Günay Demir, Hanife Balkı, Hafize Işıklar, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen.

Minimed 780G İnsülin İnfüzyon Pompası Enerji ve Besin Öğesi Alımını Nasıl Etkiledi?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı