ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL HK.


Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz gibi 3 yılda bir yapılması gereken dernek olağan genel kurulumuz pandemi nedeni ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü genelgeleri ile birkaç kez ertelenmişti. Pandemi sırasında derneğimizin her türlü aktivitesi derneklerin faaliyetlerini belirleyen T.C. İçişleri Bakanlığı genelgelerine göre gerçekleştirmektedir.

Pandemi ile ilgili koşullar günler içinde sıklıkla değişebilmekle birlikte T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ertelenen dernek olağan genel kurullarının , 01 Mart 2021 tarihinden itibaren -30- (otuz) gün içinde yapılması kararı verilmiştir. Pandemi koşullarına göre resmi makamların vereceği kararlara bağlı olarak genel kurul toplantısı zamanında değişiklik olasılığı bulunmak ile birlikte son genelgeye göre derneğimiz genel kurulu hakkında yönetim kurulumuz tarafından alınan karar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

ÇEDD Yönetim Kurulu

EK: Genel Kurul Kararı