ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Prof. Dr. Bedrettin Tümay Araştırma Ödülleri Birinciliği -TEBRİK


Değerli Üyelerimiz, 

Türk Pediatri Kurumu'nun Prof. Dr. Bedrettin Tümay Araştırma Ödüllerinin bu yılki birincisi, derneğimiz üyelerinden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Gönül Çatlı ve Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Ayhan Abacı ve Uzm. Dr. Sezer Acar'ın aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütülen 'OXYTOCIN RECEPTOR GENE POLYMORPHISM AND LOW SERUM OXYTOCIN LEVEL ARE ASSOCIATED WITH HYPERPHAGIA AND OBESITY IN ADOLESCENTS' başlıklı araştırma olmuştur. Araştırma TÜBİTAK ve Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği tarafından desteklenmiş bir proje olup, düşük serum oksitosin seviyesi ve oksitosin reseptör polimorfizminin hiperfaji ve obezite ile ilişkisini ortaya koymuştur.

Çalışmaları için üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

ÇEDD Yönetim Kurulu