ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Ankara Endokrin Günleri / 21 Ocak 2021


AÜTF Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalınca düzenlenecek olan “Ankara Endokrin Günleri” toplantısı 21 Ocak 2021 tarihinde çevrim içi olarak yapılacaktır.

Başkan: Prof. Dr. Merih BERBEROĞLU

Moderatörler: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR, Prof. Dr Zehra AYCAN                  

 

Saat: 12:30-14:00

Tartışılacak konular:

  1. Kısa olgu sunuları:
    • Hipomagnezemi saptanan bir olgu- Uz. Dr. Ayşegül Ceran
    • Hipofizer adenomlu olgu- Uz. Dr Esra Bilici
    • Costello sendromlu olgu- uzun süreli izlem bulguları- Uz. Dr Sirmen Kızılcan Çetin
  2. Çocukluktan erişkinliğe Turner sendromlu olgularımız- Uz. Dr. Ayşegül Ceran