ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

UPEK 2020 Çevrim içi Kongre Haberi ve Ödüller


24. UPEK Çevrim İçi Kongresi 

Başarıyla Gerçekleştirildi

 

Derneğimizin 24. Ulusal Kongresi Covid19 pandemisinin ülkemizdeki etkileri nedeniyle canlı olarak yapılamadı ve ilk kez çevrim içi olarak düzenlendi. Kongre, 30 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ev sahipliğinde, Prof. Dr. Nurgün Kandemir'in emekliliği onuruna gerçekleşti. Dernek başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler ve kongre Başkanı Prof. Dr. Nurgün Kandemir ve tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Çocuk Endokrin Tarihi konusunda bilgilendirme Prof. Dr. Alev Özön tarafınca yapıldı. Prof. Dr. Ekmel Özbay tarafınca Nanoteknolojinin Tıpta Kullanımı isimli sunumdan sonra bilimsel programa geçildi.

Bilimsel program obezite ve diyabet sözel bildiriler ile açıldı. Ardından Prof. Dr. Frank Rauch tarafınca 'Genetics of Bone Fragility Disorders', Prof. Dr. Mohamad Maghnie tarafınca 'Büyüme Hormonu Tedavisini İyileştiren Önemli Faktörler: Uyum, Tedaviye Yanıt, Kalemin Rolü' isimli sunumlar yapıldı. 

Kongremizin 2. günü (31 Ekim 2020, Cumartesi) sözel ve kısa sözel bildirilerle başladı. Prof. Dr. Anna Nordenström tarafınca 'Decision Making in DSD Management: Insights from DSD-LIFE Study' isimli konferans sonrasında Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya tarafınca Tarihsel Sosyolojik Açıdan Çocuktan Erişkine Cinsellik konferansı verildi. Cinsiyet hoşnutsuzluk panelinde; Cinsiyet Hoşnutsuzluğunun Dünü, Bugünü, Yarını (Doç. Dr. Koray Başar), Cinsiyet Hoşnutsuzluğunda Tıbbi Tedavi (Prof. Dr. Feyza Darendeliler), Cinsiyet Hoşnutsuzluğunda Olgu Örnekleri (Doç. Dr. Sinem Akgül, Doç. Dr. Zeynep Tüzün) konuları sunuldu. Son konferansda Prof. Dr. Frank Rauch'den 'Current and Emerging Therapeutic Options for Management of Osteogenesis Imperfecta' isimli sunu canlı olarak dinlendi. 

Kongrenin 3. ve son günü (1 Kasım 2020) yine sözel ve kısa sözel bildiriler ile başladı. Sonrasında Çocuklarda Tiroid Kanserlerinin Yönetim panelinde sırayla; Hangi Tiroid Nodülü Malignite Açısından Riskli? (Prof. Dr. Ece Böber), Çocukluk Çağı Tiroid Kanserlerinde Tedavi Prensipleri ve İzlem (Prof. Dr. Nazlı Gönç) ve Radyoaktif İyot Tedavisi Kime Uygulanmalı? (Prof. Dr. Meltem Çağlar ) konuları sunuldu ve tartışıldı. Prof. Dr. Anna Nordenström 2. konferansında 'Treatment of non-classic 21 Hydroxylase Deficiency: When? How? Why?' isimli sunumunu yaptı. Yuvarlak masa oturumunda: Obez Çocuklarda Büyüme Hormonu Testlerini Nasıl Değerlendirelim? (Prof. Dr. Şenay Savaş Erdeve), Nadir Sendromlarda Büyüme Hormonu Kullanımı, Prader-Willi Sendromu (Doç. Dr. Leyla Akın), Noonan Sendromu (Prof. Dr. Ayla Güven), Silver-Russel Sendromu (Doç. Dr. Onur Akın) konuları dinledi ve tartışmaya açıldı. 

 

Kongreye en çok katılım sağlayan 20 üyemiz derneğimizin yeni çıkaracağı ‘Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet’ kitap ödülünü kazandı. 

Kongrede kısa sözel, obezite sözel olarak 46 bildiri, tartışmalı poster ve poster olarak 170 bildiri katılımcıların dikkatine sunuldu. Bu çalışmalardan ödül alan bildiriler:

 

Sözel Bildiri Ödülleri

Klinik Alan Birincisi: 

1. Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda epidemiyolojik ve klinik özellikler: 50 yıllık süreçteki değişiklikler. Nurgün Kandemir, Doğuş Vurallı, Alev Özön, Nazlı Gönç, Didem Ardıçlı, Lala Jalilova, Ömer Nazım Gülçek, Ayfer Alikaşifoğlu

Moleküler Alan Birincisi: 

1. Steroid 11β-hidroksilaz eksikliği olan 100 çocuk hastanın klinik bulgularının genetik ve adrenokortikal hormon profili ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Tülay Güran, Dilek Çiçek, Hatice Koçak Eker, Sema Arslan, Gül Direk, Nihal Hatipoğlu, Betül Karademir, Tuğba Barış, Büşra Gürpınar, Mehmet Eltan, Gözde Yeşil, Serap Turan, Abdullah Bereket

2. Konjenital Hipotiroidizmde Yeni Nesil Dizileme ile Hedeflenmiş Gen Mutasyon Taraması. Cengiz Kara, Jamala Mammadova, Ümmet Abur, Çağrı Gümüşkaptan, Murat Aydın, Gönül Oğur

3. Konjenital hiperinsülinemik hipoglisemide genotip-tedavi ilişkisi. Ayfer Alikaşifoğlu, Doğuş Vurallı, Nazlı Gönç, Alev Özön, Nurgün Kandemir

Jüri Teşvik Ödülü

RSPRY1 İlişkili Spondiloepimetafizyel Displazide Transkriptomik Yaklaşım. Beren Karaosmanoğlu, Ekim Zihni Taşkıran, Özlem Pelin Şimşek Kiper, Eda Gülen Ütine

Kısa Sözel Bildiri Ödülleri

1. İrisinin Puberte Prekoks Patofizyolojisindeki Rolünün Dişi Sıçanlarda İncelenmesi. Esra Kutlu, İlker Tolga Özgen, Huri Bulut

2. Kraniyofarenjiyoma ilişkili hipotalamik obezite tanısında α-MSH bir belirteç olabilir mi? Dicle Canoruç Emet, Z. Alev Özön, Ayfer Alikaşifoğlu, Nurgün Kandemir, E. Nazlı Gönç

3. Nadir Bir Diyabet Tipi, {DNAJC3} Defektinde Nörolojik ve Endokrin Bulguların Seyri. Alev Özön, Ayfer Alikaşifoğlu, Nurgün Kandemir, Büşra Aydın, Nazlı Gönç, Beren Karaosmanoğlu, Nur Berna Çelik, Ekim Taşkıran, Göknur Haliloğlu, Pelin Özlem Kiper, Dilek Yalnızoğlu, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu

3. Biallelik PPP2R3C mutasyonlari 46, XX ve 46, XY gonadal disgeneziye yol açar. Tülay Güran, Dilek Çiçek, Hatice Koçak Eker, Sema Arslan, Gül Direk, Nihal Hatipoğlu, Betül Karademir, Tuğba Barış, Büşra Gürpınar, Mehmet Eltan, Gözde Yeşil, Serap Turan, Abdullah Bereket

Tartışmalı Poster Bildiri Ödülleri

1. Parsiyel Pankreatik Agenezi ve Sendromik Hipopituaritizm. Sare Betül Kaygusuz, Esra Arslan Ateş, Tarık Kırkgöz, Mehmet Eltan, Zehra Abalı, Didem Helvacıoğlu, Tuba Menevşe, Büşra Tosun, Engin Tutar, Burcu Volkan, Davut Tüney, Serap Turan, Abdullah Bereket, Tülay Güran

2. Fibröz Displazi Olgularında Denosumab Tedavisi Etkin midir? Ferda Evin, Aysun Ata, Eren Er, Cem Çallı, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen

3. Büyüme Hormonu Tedavisi Alan Sendromik Boy Kısalıklarında Uzun Dönem Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Z. Alev Özön, Yağmur Ünsal, Ayfer Alikaşifoğlu, E. Nazlı Gönç, Doğuş Vurallı, Berna Çelik, Nurgün Kandemir

 

Kongrenin detaylı bilimsel programına http://upek2020.org adresinden ulaşılabilir. 

Ayrıca 30 gün boyunca kayıtlı konuşmaları izleyebilirsiniz.

 

Yüz yüze yapabileceğimiz güzel kongrelere…

Sağlıklı günler

ÇEDD Yönetim Kurulu

Listeyi PDF formatında indirebilmek için tıklayınız.