ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı Online Sempozyum


Değerli Üyemiz
Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Kliniğince 'Tip1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı' başlıklı online sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntıları ekte bulabiilrsiniz.

Saygılarımızla
ÇEDD Yönetim Kurulu
.............

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK DİYABET GÜNLERİ 2020
Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı Online Sempozyumu
19 Aralık 2020

Bilindiği gibi, Tip 1 diyabet tanısı alan çocuklarda, birden fazla dokuda otoimmün zedelenme riski nedeniyle çölyak hastalığı sıklığı artmaktadır. Bu nedenle Tip 1 diyabetli çocuklarda tanı anında ve sonraki izlemlerde, semptomlardan bağımsız olarak doku transglutaminaz IgA ile tarama yapılması önerilmekte ve buna göre endoskopi/biyopsi kararı verilmektedir.

Gerek, pediatrik endokrinologlar ve pediatrik gastroenterologlar, gerekse aileler açısından çölyak hastalığı tanısının atlanmaması ile gereksiz endoskopiden kaçınmak en önemli konu başlıklarını oluşturmakta ve bu konulardaki tartışmalar sürmektedir.

Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Diyabet Günleri’nin bu yılki konusu, “Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı” belirlenmiştir. Bu toplantıda, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Gastroenterolojisi uzmanları, patologlar, diyetisyenler ve çocukları Tip 1 diyabet+çölyak olan ailelerin beraberce düşünmeleri, temel konularda görüş birliği oluşturulması amaçlanmıştır.

Toplantı programı ekte sunulmıştur. Toplantı ile ilgili ayrıntılara ulaşmak ve kayıt olmak için https://aimes.org/tr/page/cerrahi-olmayan-kurslar/pediatrik-diyabet-gunleri-2020 linkine tıklayabilirsiniz.

Katılımınız diler, saygılar sunarız.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Ekibi

EK: Tip 1 Diyabet ve Çölyak Sempozyumu