ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Online Temel İstatistik Kursu Gerçekleşti


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğinin sürekli eğitim etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ‘Online Temel İstatistik Kursu’ yan dal uzmanlık eğitimine yeni başlayan asistanlardan oluşan 15 kişilik bir grubun katılımıyla 1-4 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşti. Kursta, SSPS programında veri tabanı hazırlama, veri girişi, tanımlayıcı istatistikler, iki veya daha fazla grupta oran, ortalama karşılaştırılması ve bağıntı analizini içeren temel istatistik konuları ele alındı. Sandoz firması tarafından desteklenen eğitim programı Prof. Dr. Şule Oktay ve Doç. Dr. Oktay Özdemir tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilirdi. Yan dal asistan eğitiminin bir parçası olarak temel ve ileri düzey istatistik eğitim programlarına devam edilecektir.